Dispoziție
privind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni;

  • În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispune:

  • Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 06.01.2021, ora 1600, la sediul Liceului Teoretic „Radu Popescu” din Strada Leordeni, nr. 52, orașul Popești-Leordeni, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
  • Art. 2. – Materialele prevăzute în anexa sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format lectric, la Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară.
  • Art. 3. – Membrii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul general UAT prin intermediul Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții și comunicarea dispoziției conform competențelor legale.

Dipoziția nr. 11 din 6.01.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 11 (148.37 KB)