Proiect de hotărâre
cu privire la elaborarea analizei de nevoi sociale necesară în vederea realizării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivelul orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Văzând:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art.129 alin.(1), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Proiectul de hotărâre cu privire la elaborarea analizei de nevoi sociale necesară în vederea realizării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivelul orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov;
  • În conformitate cu art. 112, art. 3 lit. a), 113 și 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
  • și cu Art.4, art. 15 alin. 4 lit. c) și art. 16 alin. (3) lit. d) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă elaborarea Analizei de nevoi sociale necesară în vederea realizării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivelul orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.
 • Art. 2. – Bugetul necesar elaborării acestei analize este estimat la 60.000 lei pentru o perioadă de 6 luni și va fi suportat din bugetul local.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul compartimentelor de specialitate va dispune elaborarea analizei menționate la art. 1 până la finalul primului trimestru din 2023.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat