Proiect de hotărâre
cu privire la realizarea platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de administrația locală a orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință ...

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în temeiul art. 136 alin. (1) și art. 211 și în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), b), c), d), e) și f) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu privire la realizarea platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de administrația locală a orașului Popești-Leordeni;
  • În temeiul Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic, art. 15 alin. (1);
  • În temeiul Legii nr. 292 din 2011 privind organizarea și administrarea serviciilor sociale, art. 3 alin. (4), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (1), (2), (3), art. 39 alin b),

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă crearea platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de Instituția Primarului orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate, prin care se pot asigura nevoile de informare, sprijin social, acces la cursuri și activități culturale în format online.
 • Art. 2. – Platforma va respecta indicațiile prevăzute în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Dezvoltarea platformei online se va realiza în colaborarea serviciilor de profil ale aparatului de specialitate al primarului (Asistentă Socială, Educație și Cultură).
 • Art. 4. – Costurile necesare dezvoltării și întreținerii platformei online vor fi bugetate din categoria de costuri rezervate asistenței sociale.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT oraș Popești-Leordeni: Instituției Prefectului județului Ilfov și Instituției Primarului orașului Popești- Leordeni, și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
 • Art. 6. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Instituția Primarului orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat