Proiect de hotărâre
privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere:
    • Referatul de aprobare al Primarului Petre Iacob, înregistrat sub nr. 19665/12.04.2021;
    • Raportul de Specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 19664/12.04.2021;
  • În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. a) si lit. d) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă deblocarea și utilizarea integrală a excedentului bugetar, înregistrat la data de 31.12.2020 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 în valoare de 9.354.166 lei.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget și de.aparatul de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat