Proiect de hotărâre
privind modificarea art. 1, pct. 5 din HCL nr. 42/25.03.2019 cu privire la aprobarea programului anual al activităților culturale, sportive și de tineret

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate nr. 45467/18.09.2019 al Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport, din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă;
  • H.C.L. nr. 42/25.03.2019 privind aprobarea programului anual al activităților culturale, sportive și de tineret;
  • alin. 9, lit. a), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1, pct. (5) din H.C.L nr. 42/25.03.2019 privind aprobarea programului activității „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția de toamnă”, după cum urmează: „5. Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I se va desfășura în perioada 25.10.2019 - 15.11.2019”.
 • Art. 2. – Celelalte prevederi din H.C.L nr. 42/25.03.2019 privind aprobarea programului anual al activităților culturale, sportive și de tineret rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat