Proiect de hotărâre
pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA FARA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 15910 din data de 02.04.2019 al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA FARA, precum și expunerea de motive a primarului orașului POPEȘTI-LEORDENI, înregistrată cu nr. 16091 din data de 03.04.2019;
  • în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. e) și alin. (6), lit. a), pct. 2 și art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA FARA.
  • Art. 2. – Se împuternicește primarul orașului Popești-Leordeni să semneze acordul de parteneriat.
  • Art. 3. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat