Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și ASOCIAȚIA „NOI ORIZONTURI – FAMILIA”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 25310 din data de 03.12.2018 al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și ASOCIAȚIA „NOI ORIZONTURI – FAMILIA”, precum și expunerea de motive a Primarului orașului POPEȘTI-LEORDENI, înregistrată cu nr. 25312 din data de 03.12.2018;
  • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (6) lit. a) pct. 2, 3, 16 și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și ASOCIAȚIA „NOI ORIZONTURI – FAMILIA”, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului și Secretarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat