Proiect de hotărâre
privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Secretarului înregistrat sub nr. 14039/19.09.2018 privind propunerea constituirii comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice, a expunerii de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 14040/19.09.2018;
 • în baza prevederilor art. 53 din HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 • în temeiul dispozițiilor art. 54 alin. 7) și ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. Se constituie comisia de monitorizare și control a modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice şi juridice, în următoarea componență:
  • Președinte - Florin PREDA,
  • Membru - Aurel NEAGU,
  • Membru - Bogdan CERNĂTESCU,
  • Membru - Pavel ȘUTRU,
  • Membru -Constantin MITRAN.
  • Membru - Marian NISTOR,
  • Membru - Raluca POPESCU,
  • Secretar - Robert DEMETRIAN.
 • Art. 2. Comisia își va desfășura activitatea până la data de 31.12.2018.
 • Art. 3. (1). Comisia astfel constituită are dreptul în numele și pentru concendent să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Concendentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității sau serviciului public.
  (2). Verificarea se va exercita numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.
Document semnat