Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni – Direcţia de Asistenţă Socială şi Muzeul Naţional de Istorie a României

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 13883/17.09.2018 al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni – Direcţia de Asistenţă Socială şi Muzeul Naţional de Istorie a României, precum şi expunerea de motive a primarului oraşului Popeşti-Leordeni, înregistrată cu nr. 13884/17.09.2018;
  • în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 6 lit. a pct. 2, pct.1 6 şi art. 45 alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni – Direcţia de Asistenţă Socială şi Muzeul Naţional de Istorie a României.
  • Art. 2. Primarul oraşului, Secretarul oraşului Popeşti-Leordeni şi Direcţia de Asistenţă Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat