Proiect de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 13041/31.08.2018 şi a raportului de specialitate înregistrat sub nr.13040/31.08.2018;
  • în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2003, coroborate cu prevederile art. 35 (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic: Se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului local al oraşului Popeşti-Leordeni, domnul consilier ................... .
Document semnat