Comisiile de specialitate

Comisia nr. 1

Comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat.

 1. Șutru Pavel - președinte
 2. Lorin Nicolae-Ionuț - secretar
 3. Ion Alexandru
 4. Nistor Andrei
 5. Turean Octavian-Bogdan

Comisia nr. 2

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism.

 1. Toader Bogdan - președinte
 2. Vasile Doru - secretar
 3. Oncuța Elena
 4. Șerban Ionuț
 5. Ștefănescu George-Adrian

Comisia nr. 3

Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate.

 1. Cazacu Silviu - președinte
 2. Stan Florin-Radu-Virgil - secretar
 3. Horeanu Alexandru
 4. Ion Alexandru
 5. Păun Ana-Cynthia-Ioana

Comisia nr. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură.

 1. Dumitrescu Bujor-Cristian - președinte
 2. Barbu Constantin-Virgil - secretar
 3. Ciotoianu Marian
 4. Darie Ștefan
 5. Mitran Constantin