Proces verbal

Încheiat azi 23.03.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 121/17.03.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 14815/17.03.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind declararea bun de interes local și acordarea denumirii de stradă pentru imobilul teren în suprafață de 1229 mp situat în orașul Popești-Leordeni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 416/2001, modificată și completată de Legea nr. 158/2021- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Educație pentru mediu”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concursului „Așii Școlii - Ediția II” din cadrul unităților de învățământ din orașul Popești-Leordeni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. (15) Diverse.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Lorin Ionuț propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru. Ordinea de zi se renumerotează în sensul că punctul 5 va deveni punctul 15-Diverse.

Se trece la dezbateri:

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuța E. părăsește sala.
Se supune la vot: 17 voturi pentru și 1 abținere (Vasile D).
Doamna Oncuța E. revine în sală.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru, 1 abținere (Vasile D) și 7 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Domnul consilier Alexandru I invocă art.228 C.A. și părăsește sala.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS) și 1 abținere (Vasile D).
Domnul consilier Alexandru I revine în sală.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Se dă citire documentației.
Se propune reprezentant de către dl. consilier Alexandru I: Todireanu Alin.
Se supune la vot propunerea de reprezentant și proiectul: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12:Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Turean: care este stadiul investițiilor din localitate și ce investiții aveți pentru viitor?
Răspunde dl. dir. Băiatu: S-au făcut investiții pe Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Dr. Fermei iar pentru viitor: Danubiana și zona nouă.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 13:Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C: la celălalt proiect cu exercitarea dreptului de preempțiune existau niște sume, în acest proiect nu este prevăzută nicio sumă.
Răspunde doamna secretar: procedura la dobândire presupune raport de evaluare și negociere.
Se supune la vot: 1 vot pentru (Alexandru I) și 18 voturi abținere.

Punctul 14:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Domnul Lorin I a ieșit din sală.

Punctul 15:Diverse.

Se dă citire documentației nr.9954/28.02.2023 a SC Stefi AII SRL de ocupare a domeniului public a suprafeței de 25 m2. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire documentației nr. 14704/17.03.2023 de ocupare temporară a domeniului public, a SC Dumbo Elf SRL.
Domnul consilier Horeanu AL: noi vom vota împotrivă, deoarece prin această solicitare se va diminua spațiul verde din orașul nostru.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).
Are cuvântul doamna consilier Păun C:
1) îl întreb pe dnul Gheorghiu S. despre strategia de dezvoltare a serviciilor sociale. Domnul Gheorghiu: suntem în procedură.
2) A doua întrebare se referă la raportul de la Consiliul Județean. Răspunde dnul Todireanu A: promit că luni vi-1 dau.
3) Avem în localitate unități de învățământ cu risc seismic, ce facem în direcția asta?
Răspunde dnul Ivănescu L: Există programul „Școli sigure”și urmează să participăm și noi.
Are cuvântul domnul consilier Barbu V: Ce se întâmplă la caseta Apa Nova pentru că autorizația a expirat și acolo se mai fac lucrări?
Domnul Cemătescu B: Nu cunosc.
Domnul Todireanu A: S-a făcut expertiză și trebuie să aducă muntele la nivelul din raport.
Are cuvântul domnul consilier Dumitrescu C: Ce se întâmplă cu PUG-ul?
Răspunde domnul Todireanu A: s-au obținut toate avizele și în momentul acesta se află spre aprobare la Consiliul Județean Ilfov, după care se aprobă de Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței