Proces verbal

Încheiat azi 19.04.2023 ora 1400 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 154/13.04.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 20942/13.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER S+P+3E+E4R- E5R+E6R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ACCES, UTILITĂȚI”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 50/23.03.2022 între orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 18/25.03.2021 între orașul Popeşti-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sfânta Maria”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2022 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru măturatul manual prestat de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 123/25.10.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR HALE DE DEPOZITARE/PRODUCȚIE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE ȘI DRUM DE INCINTĂ”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  10. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Propuneri:
d-nul Alexandru I: Șutru Pavel și Cazacu S.
d-nul Bazac D: Dumitrescu C și Barbu V.
Se supune la vot prima propunere: 11 voturi pentru și 8 voturi abținere.
Se supune la vot a doua propunere: 8 voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I) și 10 voturi abținere.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 0 (zero) voturi pentru, 18 voturi abținere și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I).

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 8 voturi pentru și 11 voturi abținere.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Doamna consilier Oncuța E invocă prevederile art 228 din Codul Administrativ pentru punctele 7 și 8 și părăsește sala.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Doamna consilier Oncuta E revine în sală de ședință.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Diverse.
Se dă citire documentației nr. 17759/18.04.2023 a d-lui Mocanu I. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire documentației nr. 19360/12.04.2023 a d-nei Dobrică Mariana. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire documentației nr. 15460/30.03.2023 a d-nei Manta Maria. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire documentației nr. 16635/30.03.2023 a d-nei Ungureanu Angelica. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se acordă cuvântul:
1. Doamnei consilier Păun Chynthia: am trei întrebări:
raportul de la Consiliul Județean Ilfov, îl solicit de 3 luni nu știu ce aș putea să fac?
îl întreb pe d-nul viceprimar despre Creșa de pe Lămâiței care este stadiul? când începe?
Domnul viceprimar: mă informez și vă scriu.
Referitor la Școala Ioan Bădescu, va fi finalizată în 2023, va fi dată în folosință din septembrie?
Domnul viceprimar: da, în principiu da.
Dna Păun C: și ce clase vor învăța acolo?
Domnul viceprimar: mă informez și vă scriu.
2. Domnul consilier Dumitrescu Cristian:
îl întreb pe domnul viceprimar: s-a făcut licitație în SEAP pentru microbuze electrice, nu s-a depus raportul financiar, ce se întâmplă? De ce facem licitații?
D-nul viceprimar: O să mă documentez și vă transmit răspunsul.
Ați fost la comisia pentru PUG, ce se întâmplă cu PUG-ul? Am înțeles de la d-nul Todireanu că în următoarea ședință îl vom aproba.
Domnul viceprimar: O să mă documentez și vă transmit răspunsul.
3. Domnul consilier Bazac Daniel: Am acordat drept de preempțiune pentru terenul de la Viscofil, ce s-a mai întâmplat?
Domnul viceprimar: o să mă documentez și vă transmit răspunsul.
4. Domnul consilier Turean Octavian: eu vă rog să îl invitați pe domnul primar la toate ședințele.
Domnul președinte Șutru: eu am invitat de fiecare când a fost nevoie, vă rog să-mi transmiteți dacă doriți să invit pe cineva din aparatul de specialitate. Domnul primar este în concediul de odihnă.
Dnul consilier Turean: Pentru împrumutul luat de oraș s-au deschis plicurile?
Domnul viceprimar: o să mă documentez și vă transmit răspunsul.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței