Proces verbal

Încheiat azi 15.02.2023 ora 1100cu ocazia ședinței extraordinare de îndata a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 67/15.02.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 8353/15.02.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și orașul Popești-Leordeni pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov Zâmbește”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Are cuvântul doamna consilier Păun C: vreau să aduc în atenție faptul că acest proiect a fost primit pe 6 februarie, iar la noi a fost transmis la 8,30 cu cerința de vot de îndată la 11. Nu există termen clar să justifice, acest proiect a fost votat de C.J. Ilfov, doar că noi ne-am obișnuit să facem lucrurile pe repede înainte și să convocăm ședințe. Aș vrea să vă rog să nu facem un obicei din ședințele de îndată. Noi chiar citim proiectele, vrem să înțelegem, este inacceptabil să ne puneți să votăm 2 ore mai târziu.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței