Proiect de hotărâre
privind aprobarea majorării tarifului pentru măturatul manual prestat de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare cu numărul 17839/31.03.2023 al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate cu numărul 17836/31.03.2023 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 94/31.08.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii;
 • În temeiul:
  • art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă majorarea tarifului pentru măturatul manual prestat de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, de la 0,14 lei la 0,21 lei.
 • Art. 2.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 3.– Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.
Document semnat