Proiect de hotărâre
privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Primăria orașului Popești-Leordeni și Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 129 alin. (1), alin (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Primăria orașului Popești-Leordeni prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate;
  • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate (denumită în continuare ARSC), conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării proiectului City Air în unitățile de învățământ selectate din orașul Popești-Leordeni:
  • Școala Gimnazială nr. 3 (str. Domnița Bălașa, nr. 13);
  • Liceul Teoretic „Radu Popescu” (Str. Leordeni, nr. 52);
  • Grădinița nr. 1 (Str. Unirii, nr. 19);
  • Grădinița nr. 4 (Șoseaua Olteniței, nr. 28).
 • Art. 2. – Protocolul de colaborare va fi încheiat cu fiecare unitate de învățământ beneficiară a proiectului.
 • Art. 3. – Se împuternicește domnul Primar al orașului Popești-Leordeni să semneze protocolul de colaborare.
 • Art. 4. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat