Publicație căsătorii

În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației (publicațiile se șterg la 10 zile de la data afișării).

Publicație din 7.01.2021
Nume și prenume soțDomiciliu soțNume și prenume soțieDomiciliu soție
Cutuș Marius-JeanPopești-Leordeni, IlfovSilvestru TatianaPopești-Leordeni, Ilfov