Solicitare informații

Solicitări informații de interes public conform Legii nr. 544/2001

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Costache Geanina Victorița.

Legislație:

Documente utile:

  • Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 - Model de cerere.
  • Formular reclamație refuz - Model.
  • Formular reclamație neprimire informații în termenul legal - Model.

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Formular solicitare în baza legii 544 /2001

Adaugă un document
Maxim 5 fișiere.
Limită 6 MB.
Tipuri permise: pdf jpg png doc docx xls xlsx odt ods.

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate. În cazul în care aceste date sunt greșite/false nu vă vom putea furniza informațiile/datele solicitate.
Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.

Câmpurile marcate cu *sunt obligatorii.

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Solicitări informații de interes public conform Legii nr. 52/2003

Pentru a solicita informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă rugăm să vă adresaţi funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Chirilă Iulia.

Legislație: Legea nr. 52/2003.

Rapoarte implementare legea 52/2003