Proces verbal

Încheiat azi 17.02.2023 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 71/17.02.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 8831/17.02.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR — în vederea implementării proiectului „Modernizare Drumul Național 4 (DN4), între KM 7+ 564 — KM 11+ 715”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Domnul consilier Alexandru I propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 2- Diverse.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Diverse.
Se dă citire documentațiilor privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea comercializării de mărțișoare, după cum urmează: Vincene Denisa Marinela, Ungureanu Petre, Popescu Monica Mihaela, Pantazică Niculae, Dumitru Aurora, Petrișor Doina, Mecu Ion, Constantin Albertino, Năstase Mariana, Chița Mihaela-Adriana.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței