Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 2326 din data de 15.01.2020 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 2329 din data de 15.01.2020;
 • în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7), lit. a), d), e), f), art. 136 alin. (1), si art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Programul anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret, din anul 2020”, după cum urmează:
  1. „Școala de arte”- activitățile se vor desfășură permanent pe toată perioada anului 2020;
  2. „Cercuri de lectură” - activitățile se vor desfășura lunar pe parcursul anului școlar 2020;
  3. „Șahul în școli”- activități desfășurate în timpul anului școlar;
  4. „Târgul Mărțișorului” - desfășurat în perioada 24.02.2020 - 28.02.2020;
  5. „Ștafeta școlilor” - desfășurată în perioada 01.05.2020 - 31.05.2020;
  6. „Ziua copilului” - organizată în data de 01.06.2020;
  7. Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția a II-a, se va desfășura în perioada 01.06.2020-30.06.2020;
  8. „Cinematograf în aer liber”- activitate desfășurată în perioada 01.06.2020;
  9. „Popeștiul în mișcare”- concursuri sportive de weekend, desfășurate în perioada 01.07.2020 - 31.08.2020;
  10. Ziua orașului Popești-Leordeni - în data de 08.09.2020;
  11. Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția a III-a, se va desfășura în perioada 01.10.2020- 31.10.2020;
  12. Ziua Națională a României - organizată în data de 01.12.2020.;
  13. Târgul de iarnă 2020, se va desfășura în perioada 01.12.2020 - 31.12.2020.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale
Document semnat