Comisiile de specialitate

Comisia nr. 1

Comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat.

 1. Șutru Pavel - P
 2. Cazacu Adriana
 3. Trancioveanu Rafael
 4. Afronie Nicolae Alin
 5. Radu Iosif

Comisia nr. 2

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism.

 1. Năstase Iosif - P
 2. Ciotoianu Marian
 3. Șerban Ionuț
 4. Dogaru Ion
 5. Alexandru Ion

Comisia nr. 3

Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate.

 1. Cazacu Silviu - P
 2. Ursuleac Iulian-Doru
 3. Olcuța Elena
 4. Nicolae Anton
 5. Duminic Maria

Comisia nr. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură.

 1. Mitran Constantin - P
 2. Stan Florin Radu Virgil
 3. Voicu Laurențiu Claudiu
 4. Anghel Cătălin
 5. Șutru Pavel