Proces verbal

Încheiat azi 8.07.2021 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația AVAYA, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 274/02.07.2021 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 33928/2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 31.05.2021 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 13.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC METROPOL IMPORT EXPORT SRL în valoare de 12.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Turean O.: acest proiect a ajuns pe masa consiliului local și în luna mai, atunci din suma totală lipseau 11 milioane, eroare reparată ulterior, iar acum din nou proiectul a venit cu greșeli corectate după câteva ore. Proiectul pe care îl votăm astăzi este identic cu cel votat din luna mai, diferă doar lista de investiții atașată. Niciun cuvânt despre motivul pentru care consiliul local trebuie să voteze același lucru în decurs de 6 săptămâni. Ce înțeleg cetățenii care se uită peste hotărârile luate de administrația locală? Probabil că votăm același lucru de mai multe ori ca să ne facem că lucrăm, pentru că așa am crezut și noi. Am întrebat și am aflat că BCR nu a fost de acord ca pe anexă să se găsească exproprieri și studii de fezabilitate, ci numai proiecte votate de consiliul local. Domnul Pascu, domnule Todireanu, nu cunoașteați acest aspect înainte să discutați cu ei?
Răspunde d-nul Todireanu: ati dat cuvântul unui consilier, dar nu știu dacă ati dat cuvântul să citească un mesaj al altcuiva. Dacă are ceva de zis, să spună ce dorește dânsul.
Răspunde d-nul Pascu: orice împrumut care se acordă trebuie să fie aprobat de către o comisie de risc. Ca să poată să ajungă la discuții la comisia de risc s-a dat acea hotărâre din luna mai. În urma acelei hotărâri s-a înaintat către BCR și a discuțiilor purtate, s-a modificat anexa, iar ceea ce dumneavoastră spuneți că nu am adus la cunoștință, am stat la dispoziția comisiilor de specialitate la telefon, nu puteți spune că aparatul de specialitate nu v-a adus la cunoștință.
D-nul consilier Turean: Suntem aici convocați într-o ședință extraordinară și înțeleg că urgența acestei ședințe este dată de acest proiect. Vreau să vă întreb: care este urgența acestui proiect?
Răspunde d-nul Pascu: lista de investiții aprobată.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-Plus).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Nistor A.: am și eu o întrebare, la acest proiect se face referire la la o anexă 32 din legea 930, nu am găsit această anexă.
D-na Secretar: nu o găsiți, dar noi o avem în primărie.
D-nul consilier Nistor: vă rog să atașați toate actele ca să știm ce votăm, să avem toate documentele. Pe viitor, vă rog să atașați toate documentele.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul B. Toader: Domnule Președinte, având în vedere că în comisia 2 este și componenta sport, ne-am fi așteptat ca acest proiect să fie și la comisia 2.
D-nul președinte: nu a ajuns, că a fost urgență.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
D-nul președinte menționează că s-a modificat suma sponsorizării la 13.000 lei.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Diverse.
Consiliul Local a luat act de înștiințarea d-lui Primar înregistrată sub nr. 33401/2021 privind efectuarea concediului de odihnă.
Se dă citire solicitării nr. 29709/24.06.2021 a societății LORI COM SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 2 m2 pe str. Leordeni 221, perioada 01.07-31.12.2021.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local a acordat aviz favorabil.
Se dă citire documentației nr. 31112Z22.06.2021 a societății TOMA&LUMI ART SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 m2 str. Pârâul Rece (la intrare cimitir) în perioada 01.07.-31.12.2021.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
D-nul consilier Nistor: am o întrebare către d-na Margareta, la ședința anterioară vă rugasem să ne spuneți dacă ați primit vreo ofertă că așa rămăsese din discuția cu cei de la ELDORADO, am primit-o, am constatat că a expirat. Vă întreb dacă Primăria a întreprins vreo acțiune în direcția asta.
D-na Secretar: nu știu.
D-nul consilier Nistor: pe cine ar trebui să întreb?
D-na Secretar: pe d-nul director DADPP.
D-nul consilier Nistor: Alte informări ați mai primit de la compania respectivă?
D-na Secretar: Nu.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat