Certificate de Urbanism eliberate în anul 2016

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
01/28.01.2016 NEJEM ADNAN Str.Leordeni, T 4/7 - P 6, lot 2 Constituire drept de servitute
02/28.01.2016 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului, nr. 2 C Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 11 loturi
03/28.01.2016 CARABAGEAC CRISTIAN Str.Leordeni, nr. 89, lot 2, Cv. 42 - P 1095-1097 Construire locuință P+1E și utilități
04/28.01.2016 BAICU GIORGICĂ Str. Amurgului nr. 31 Recompartimentare și schimbare destinație din spații ad-tive în spații locuibile
05/28.01.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Pogoanelor nr. 22 Branșament gaze naturale
06/28.01.2016 LECA DOINA LENUȚA Sos. Olteniței, nr. 181, bl. C4, ap. 2, lot 19 Construire balcon
07/28.01.2016 MIRCEA NECULAI Sos. Olteniței, nr. 181, bl. C4, ap. 2, lot 32 Construire balcon
08/29.01.2016 DRĂCEA NICOLAE reprez. SC METAL COMPANY SRL Sos.Olteniței nr. 216 Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 2 loturi
09/29.01.2016 OLTEANU (fostă KAMAL) FELICIA T 60/1 - 21 Informare - vânzare
10/29.01.2016 GIURGESCU CRISTIAN DORIN reprez. SC RIVIERA BIKE SRL Str. Lt. Av. Tănase Banciu nr. 12 Construire hală depozitare P+1E
11/01.02.2016 NENCU PAUL, NENCU GEORGETA Str. Oituz, T 54/6 - P 27 Construire imobil P+3E- locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
12/01.02.2016 COVALCIUC DANIELA Str. Greaca nr. 14 Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 3 loturi
13/01.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Drumul Fermei nr. 93 D Branșament gaze naturale
14/01.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Drumul Fermei nr. 93 E Branșament gaze naturale
15/01.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Oituz nr. 56 Branșament gaze naturale
16/01.02.2016 EMIL CEACALOPOL reprez. SC FLORY LIGHTTING SRL Str.Leordeni nr. 94 A Amenajare interioară, recompartimentare, schimbare de destinație din imobil identificat prin nr. cad. 1783-C3 și 1783-C4 din constr. ad-tivă și social culturală în hală de productie și reabilitare termică
17/01.02.2016 DĂNILĂ GABRIEL reprez. SC DELTA ACM 93 SRL Sos. De Centură nr. 111 Construire clădire parter cu destinație de -casa nostra-
18/02.02.2016 ȘTEFAN ILIE Str. Sf. Voievozi, Cv. 26 -P 641/1/1, lot 2 Intrare în legalitate pentru construire locuință P+1+M
19/02.02.2016 TĂNASE FLORIN CRISTIAN Str. Speranței, T 4/2 - P 12 și 13 Alipire teren
20/02.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Bateriei nr. 90 Branșament gaze naturale
21/02.02.2016 IONESCU ELENA Str. Iozu Pavel, T 20/3 - P 1, lot 2 Intrare în legalitate pentru construire service auto și spații pentru birouri, împrejmuire și utilități
22/02.02.2016 GUZU NICUȘOR DANIEL Str. Biruinței, T 55/7 - P 39 Operațiuni cadastrale și notariale - alipire 2 loturi
23/02.02.2016 CALUIANU BOGDAN COSTIN Str. Amurgului nr. 26 Schimbarea destinației din spații tehnice la demisol în spații de servicii și comerciale și recompartimentare
24/02.02.2016 UNGUREANU VASILE Str. Biruinței nr. 172 Dezmembrare teren
25/02.02.2016 POMÎRAC ȘTEFAN reprez. CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI GEROMED SRL Str. Drumul Fermei nr. 32 C Schimbarea destinației imobilului existent din locuință în cămin de bătrâni, închidere balcoane și terase, construire scară exterioară la imobilul existent
26/03.02.2016 PARAMON GEORGE MIRCEA Str. Sf. Agnes nr. 32 D Alipire loturi
27/03.02.2016 COMAN VASILE Str. Orizontului nr. 90 Construire 12 locuințe cuplate câte 2 tip duplex P+1E+M, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
28/03.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Câmpului nr. 16 A Branșament electric aerian
29/03.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 56 A Alimentare cu energie electrică - branșament electric subteran trifazat
30/40.02.2016 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27 B Modificări interioare, recompartimentare ap.17-18, etaj 3, bl. 3
31/04.02.2016 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 31 I Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter și spații tehnice la etaj 4 în spații locuibile
32/04.02.2016 NICOLAE MUGUREL Str. Amurgului nr. 29 F bis Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter și spații tehnice în spații locuibile
33/04.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Oituz nr. 50 A Branșament electric aerian
34/04.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 187 Branșament gaze naturale
35/08.02.2016 TÂNCĂ DĂNUȚ DANIEL Str. Eclipsei nr. 125 Demolare anexă gospodărească și construire imobil P+2E
36/08.02.2016 ENE ION Str. Speranței nr. 38 A Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter în spații locuibile
37/09.02.2016 NEGOIȚĂ MARIUS Str. Alex. Conduratu nr. 12 Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter și etaj în spații locuibile
38/09.02.2016 ȘTEFAN CORNELIU Str. Drumul Fermei nr. 95 F Construire imobil format din 4 unități locative P+1E+M, împrejmuire și utilități
39/09.02.2016 CONSULEA EUGENIA NICOLETA Str. Veseliei nr. 14 B Demolare construcție existentă parter C1 și construire 2 imobile cuplate P+1E cu spațiu comercial la parter
40/09.02.2016 VASILESCU GEORGE Str. Sf. Agnes, T 52/2 - P 56 Alipire loturi
41/09.02.2016 COSTEA GHEORGHE Str. Sf. Agnes, nr. 1 A Recompartimentare imobil P+1+M
41/09.02.2016 BURCUȘ ALEXANDRU Str. Leordeni nr. 159 J Construire locuință Sp+P+1EM împrejmuire și utilități
43/09.02.2016 GHIUZAN LAURENȚIU VIOREL Str. Leordeni, T 4/1 - P 12, lot 5 Construire imobil cu regim de înălțime parter cu destinație depozitare materiale de construcții
44/09.02.2016 ION ALIN Str. Sf. Agnes nr. 180 A Schimbarea destinației din spațiu ad-tiv P+1 în spațiu locuibil P+1
45/09.02.2016 NEACȘU CEZAR MIHAIL Str. Apusului nr. 18 Construire imobil P+2E, locuințe colective, amenajare incintă, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
46/09.02.2016 DRĂGANA VASILICA Str. Amurgului nr.38 Recompartimentare interioară și modelare fațade imobil existent locuințe colective P+2E+M
47/10.02.2016 STANCA ELENA DANIELA reprez. SC ELEADOR SRL Splaiul Unirii nr.9, bl. 6, sc. B, parter, ap. 73 Schimbarea destinației din ap. cu destinație loc. în spațiu comercial
48/10.02.2016 CERCEL IULIAN FLORIN reprez. SC ZANGANI CONST SRL Str. Bărăganului nr. 60 Desființare locuință individuală cu anexe și construire 5 locuințe unifamiliale înșiruite P+1E
49/10.02.2016 UNGUREANU MĂDĂLINA Str. Sf. Agnes nr. 176 Intrare în legalitate pentru continuarea lucrărilor de construire imobil D+P+2E -locuințe colective cu parcări la demisol
50/10.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Echinocțiului nr. 10 Alimentare cu energie electrică a imobiului situat în str. Echinocțiului nr. 10
51/10.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Oituz nr. 54 și 56 Alimentare cu energie electrică a imobilelor situate în str. Oituz nr. 54 și 56
52/10.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 31 I Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Amurgului nr. 31 și montare post trafo
53.10.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Solstițiului nr. 2 C Branșament gaze naturale
54/11.02.20116 SC ENGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Viilor nr. 27 Branșament gaze naturale
55/11.02.2016 PERIANU PAUL CRIȘAN Str.Pârâul Rece, Cv. 17 - P 397 și 397/5 Construire 2 apartamente P+1E, împrejmuire și utilități
56/11.02.2016 CONSTANTIN DANIEL Str.Oituz nr. 50 A Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 10 loturi
57/11.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Drumul Fermei nr. 32 A Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Drumul Fermei nr. 32 A
58/11.02.2016 NEAGU CAMELIA Str. Sparanței nr. 64 Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
59/11.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Soroiu Stroici Elena nr. 23 A Branșament electric aerian trifazat
60/11.02.2016 GHEORGHE EUGEN Str.Oituz nr. 56 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 13 loturi
61/11.02.2016 DOBRA GHEORGHE Str. Popești Români, Cv. 6 - P 87 Informare
62/11.02.2016 ZAPOROJAN ANDREI reprez. SC RDS RCS SA Str. Drumul Fermei nr. 32 A Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice
63/11.02.2016 TĂNASE VIOREL Str. Breaza nr. 11 A Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
64/11.02.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. C. Mille, Al. Oituz, Str. Garoafelor, Orizontului, Sostițiului, Speranței, Triumfului, Sf. Apostoli, Căzănești, Biruinței, Occidentului, Sf. Voievozi, Pavlichieni, Sf. Agnes, Astrelor și Apusului Modernizare și reabilitare străzi - Subsecventul 2
65/11.02.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Oituz, Amurgului, tronson I și II, Eclipsei, tronson I și II, Agafiei, 1 Mai, Kiev, Ancuței, Merișani, Plugari, Bradului, Căliman, Cireșilor, Fecioarei Intr. Roșiori, Dudului, Modernizare și reabilitare străzi - Subsecventul 1
66/11.02.2016 POPESCU ELENA Str. Sf. Voievozi nr. 17 A Informare
67/11.02.2016 POPESCU ELENA Str. Sf. Voievozi nr. 17 Informare
68/11.02.2016 MANOLACHE NICOLAE, MANOLACHE PETRONELA FLORENTINA Str. Anton Pann nr. 5 A Demolare C3, C4, C5 și C6, construcții existente și extindere și supraînălțare construcție existentă C1 și utilități
69/11.02.2016 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Sf. Voievozi, Cv. 26 - P 641/9 (lot A1), P 641/8, ( lot A2, A3, A4), lot 1 Construire 4 corpuri de clădire formate din câte 4 unităţi locative cuplate pentru locuinţe individuale şi 1 corp de clădire format din 3 locuinţe individuale cu 1 spaţiu comercial cuplate P+1E+M, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
70/11.02.2016 NIDELEA CONSTANTIN Str. Drumul Fermei, T 54/5 - P 15 și 16, lot 4J3 și lot 4J4 Construire imobil P+3E- locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
71/11.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 95 Branşament gaze naturale
72/11.02.2016 STOICESCU MARIAN Str. Sf. Agnes, T 52/2 - P 54 şi 55 Alipire loturi
73/12.02.2016 SC GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei nr. 11 A Schimbarea destinației din spațiu educaţional în spațiu comercial
74/12.02.2016 SC GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei nr. 11 A Schimbarea destinației din spațu ad-tiv în spațiu comercial
75/12.02.2016 PARAMON GEORGE MIRCEA Str. Sf. Agnes nr. 32 D Construire imobil locuinţe colective P+3E+EM cu spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi utilităţi
76/12.02.2016 DUMITRESCU ALEXANDRU LUCIAN Str. Răsăritului, T 4/3 - P 21 Construire P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
77/17.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Apusului nr. 35 Construire extindere conductă şi branşament gaze naturale
78/17.02.2016 BUŞU FLORIN Str. Alex. Conduratu nr. 51 Construire imobil compus din 4 locuinţe cuplate P+1E+Pod, împrejmuire şi utilităţi
79/17.02.2016 TĂNASE FLORIN CRISTIAN Str. Speranţei, T 4/2 - P 12 şi 13 Construire ansamblu de 18 locuinţe unifamiliale cuplate 2 câte 2 - P+1E, împrejmuire şi utilităţi
80/17.02.2016 NEŢOI MARIANA DIANA reprez. DIA CONCEPT INVEST SRL Str. Sabarului, nr. 52 Construire 2 cuplate P+1E+Pod, împrejmuire şi utilităţi
81/18.02.2,16 NICOLAE DOMNICA Str. Amurgului nr. 64 B Demolare locuinţă C1 şi construire locuinţă P+2E+M, amenajare incintă, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
82/18.02.2016 STOICA GABRIELA Str. Pantazică Gabriel nr. 29 Intrare în legalitate pentru demolare locuinţă parter şi construire locuinţă P+1E şi utilităţi
83/18.02.2016 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Drumul Fermei Execuţie reţea canalizare pe str. Drumul Fermei de la intersecţia cu str. Solstiţiului până la intersecţia cu str. Alex. Conduratu cu deversare în SPAU-ul existent
84/18.02.2016 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Drumul Fermei Extindere reţea canalizare şi amplasament guri de scurgere ape pluviale pe str .Drumul Fermei cu deversare în colectorul din str. Solstiţiului
85/18.02.2016 GAGIU ALEXANDRU MARIUS Str. Pogoanelor nr. 26 Construire imobil P+1E, cu 1 spaţiu birou la parter, împrejmuire şi utilităţi
86/18.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Eclipsei nr. 93 Branşament gaze naturale
87/18.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Breaza nr. 13 Branşament gaze naturale
88/18.02.2016 FLOREAN MARIAN Str. Amurgului nr. 46 B Intrare în legalitate pentru modificări şi extindere locuinţă P+1E
89/18.02.2016 DECU NICOLETA Str. Amurgului nr. 46 A Intrare în legalitate pentru modificări şi extindere locuinţă P+1E
90/18.02.2016 COJOCARU MARIAN IONEL Str. Apusului nr. 28 Operaţiuni cadastrale şi notariale - dezmembrare teren şi imobil
91/23.02.2016 ANDREESCU GABRIELA Str. Sf. Agnes nr. 95 Schimbare de destinaţie din spaţiu ad-tiv P+1E+M în spaţiu locuibil P+1E+M
92/23.02.2016 GRĂDINARU ROBERT Str. Echinocţiului, T 55/5 - P 81, 82 Operaţiuni cadastrale şi notariale - alipire teren
93/23.02.2016 NEGOIŢĂ MARIUS Str. Alexandru Conduratu nr. 12 Operaţiuni cadastrale şi notariale - dezmembrare 7 loturi
94/23.02.2016 BĂLAN LIVIU MARIAN Str. Pogoanelor nr. 11 Demolare locuinţă P+1 şi construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
95/23.02.2016 VIERU COSTINEL Str. Sf. Agnes nr. 32 D Schimbare de destinaţie din spaţiu ad-tiv parţial parter în spaţiu locuibil
96/23.02.2016 NIŢU MARIANA ptr. SC GAMA INVEST SRL prin SC ENEL MUNTENIA SA Sos. Olteniţei nr. 11 B Branşament electric subteran trifazat
97/23.02.2016 NIŢU MARIANA ptr. SC GAMA INVEST SRL prin SC ENEL MUNTENIA SA Sos. Olteniţei nr. 13 D Branşament electric subteran trifazat
98/23.02.2016 GHEORGHE EUGN Str. Oituz nr. 56 Modificări interioare/exterioare la parter şi schimbare destinaţiei din spaţii ad-tive în spaţii locuibile
98/23.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Nicolae Gogol nr. 12 Branşament gaze naturale
100/23.02.2016 OSMAN VASILE PETRINEL reprez. SC AGI-RRE HERA SRL Sos. Olteniţei nr. 249 Amenajare acces DN4 - Sos. Olteniţei nr. 249
101/23.02.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Fermei nr. 16 Branşament gaze naturale
102/23.02.2016 UNGUREANU VASILE Str. Solstiţiului nr. 17 Operaţiuni cadastrale şi notariale - alipire teren
103/23.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 95 Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sf. Agnes nr. 95
104/23.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Drumul Fermei nr .101 Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sf. Drumul Fermei nr. 101
105/23.02.2016 IAMANDI MIRCEA VALENTINA Sos. Olteniţei nr. 376 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
106/24.02.2016 DOŢE IOSIF Str. Pantazică Gabriel nr. 50 Desfiinţare construcţiei existente şi construire 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
107/24.02.2016 MIHAI MARINELA reprez. SC PRO CONFORT WINDOWS SA Splaiul Unirii, T 3 - P 71, lot 3, lot 1, lot 2 - lot 3, lot 2 - lot 3, lot 3, lot 1 Construire hală producţie tâmplărie PVC
108/24.02.2016 MIHAI MARINELA reprez. SC PRO CONFORT WINDOWS SA Splaiul Unirii, T 3 - P 71, lot 1 Construire hală producţie tâmplărie PVC
109/24.02.2016 SC MONACO INVEST RESIDENCE SRL Str. Amurgului nr. 66 M Supraetajare imobil S+P+3Ecu parcări la subsol, spaţiu comercial la parter şi locuinţe colective la E1, E2 şi E3, rezultând S+P+3E+4R
110/25.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 61 A Branşament electric subteran trifazat
111/25.02.2016 SAVA DUMITRU DANIEL Str. Drumul Fermei nr. 34 A Supraetajare imobil P+4E cu spaţiu comercial la parter şi locuinţe colective la E1 - E4 rezultând P+4E+5R
112/25.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 143 Rețea aeriană și branșament electric subteran
113/26.02.2016 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis Constituire drept de trecere și servitute în favoarea bl. nr. 1 și 2
114/29.02.2016 DUMITRACHE ADINA Str. Solstițiului nr. 2 B Constituire drept de trecere și servitute pentru lot 1 cu număr cadastral 116643 în favoarea lot. nr. 6 cu număr cadastral 116648 și a lotului cu număr cadastral 116959
115/29.02.2016 DUMITRACHE ADINA Str. Solstițiului nr. 2 B Constituire drept de trecere și servitute pentru lot 1 cu număr cadastral 116643 în favoarea lot. nr. 4 cu număr cadastral 116646 și a lot. 5 cu număr cadastral 116647
116/29.02.2016 MORĂRESCU CRISTIAN Str. Sf. Agnes nr. 143 Constituire servitute de trecere
117/29.02.2016 DRAGOMIR MARIANA Str. Sf. Agnes, T 53/3 - P 5 Informare
118/29.02.2016 ZAMFIR MARIUS reprez. SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL Str. Leordeni nr. 120 A Oprațiuni notariale și cadastrale - informare
119/29.02.2016 GHEORGHE EUGEN Str. Oituz nr. 54 Oprațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 13 loturi
120/29.02.2016 SC ENEL MUNTENIA SA Str. Echinocțiului nr. 2 Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Echinocțiului nr. 2
121/29.02.2016 PREDA AURELIAN CLAUDIU reprez. SC AGRO TOTAL SRL Sos. Olteniței nr. 181, lot 1 Oprațiuni notariale și cadastrale - informare
122/29.02.2016 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului nr. 2 C Constituire servitute de trecere
123/29.02.2016 VLAICU MIHAI Sos. Olteniței nr. 214 Construire hală metalică parter cu destinație de stație ITP, cabină poartă, anexă tehnică parter, împrejmuire, amenajare incintă
124/02.03.2016 RIBĂ MARINEL IULIAN Str. Pantazică Gabriel nr. 17 Desființare locuință P+1E
125/02.03.2016 CRĂCIUN FLORIAN VALENTIN Str. Biruinței, T 55/7 - P 17 Construire împrejmuire
12602.03.2016 PUIU MARIAN Str. Amurgului nr. 56 A Schimbarea destinației din spațiu locuibil în spațiu administrativ/comercial
127/02.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Bărăganului nr. 15 E Branșament electric subteran trifazat
128/02.03.2016 COMȘA DUMITRU Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, ap. 1 Construire balcon
129/02.03.2016 IORDACHE LILIANA ADRIANA reprez. SC PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII SRL Str. Drumul Fermei nr. 70-72 Construire împrejmuire teren, puț forat, cabină pompă apă și branșament electric
130/02.03.2016 FRUSINESCU ALEXANDRU - SC PIREUS LEASING BANK SA T 1 - P 30/1/3/17 Informare
131/02.03.2016 IRIMIA ALEXANDRU reprez. SC IRIMPEX COM SRL Sos. Olteniței nr. 181, lot 2 Construire împrejmuire teren și utilități
132/02.03.2016 VÎNOSU ION Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 30, Construire balcon
133/03.03.2016 TRANCIOVEANU RAFAIL T 22 - P 501/2 Operațiuni notariale și cadastrale + informare
134/03.03.2016 CAZONE DANIEL Str. Sf. Voievozi , T 26 - P 641/8, lot 8 Construire 4 locuințe cuplate două câte două P+1E+M și utilități
135/03.03.2016 MOISIEV CLAUDIU GEORGE Str. Echinocțiului nr. 35 Schimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil și remodelare imobil P+3E
136/03.03.2016 CÎRSTESCU ADRIAN Str. Oituz nr. 80 C Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 9 loturi
137/03.03.2016 PURICE GEORGICĂ Str. Amurgului nr. 41 I Schimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil și remodelare imobil P+3E
138/03.03.2016 ALBU MARIUS Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 43, Construire balcon
139/03.03.2016 GEANTĂ MARIUS Str. Sf. Voievozi , T 26 - P 641/3, 641/7, lot 5, lot 2 Construire locuință P+1E formate din 2 apartamente, unul la parter și unul la etaj, împrejmuire și utilități
140/07.03.2016 KANIFAR IOANA MIHAELA Str. Sf. VoievozI, nr. 17 și 17 A Alipire loturi
141/07.03.2016 MUNTEANU ION Str. Astrelor, T 55/3 - P 57 și 58 Alipire loturi
142/07.03.2016 ȘANDRU IONUȚ PUIU Aleea Oituz, T 54/10 - P 7 Informare
143/07.03.2016 BOGOIU TEODORA Str. Fagului nr. 19 Operațiuni notariale și cadastrale - informare
144/07.03.2016 CÎMPEANU ROXANA reprez. SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Str. Drumul Fermei nr. 74, lot 5 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare loturi
145/07.03.2016 CÎMPEANU ROXANA - SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Str. Drumul Fermei nr. 74, lot 6 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 22 loturi
146/07.03.2016 AMBROZIE CORNELIU, GHIȚĂ EUGEN CEZAR reprez. SC COMPRODSERV IMPORT-EXPORT EURAMA SRL ȘI SC TRAPID SA Sos. Olteniței nr. 181, T 18/1 - P 1, 2, 2/1, 2/2 Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei hale cu funcțiuni de producție, depozitare, prestări serviciu, spații social - administrative, auxiliare, construcții anexe și utilități
147/07.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. 1 Mai nr. 33 Rețea aeriană și branșament electric subteran
148/07.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 29 E bis Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Amurgului nr. 29 E bis
149/07.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Sf. Agnes nr. 157 Construire extindere conductă și branșament gaze naturale
150/07.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Triumfului nr. 7 A Branșament gaze naturale
151/07.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Popești Vest nr. 29 Branșament gaze naturale
152/07.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Domnița Bălașa, Constantin Văcărescu și Sabarului Racordare post traformare pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune
153/07.03.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Leordeni Amenajare spațiu verde, execuție parc - str. Plopului și Sabarului
154/07.04.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Lămâiței, str. Popești Români, Reabilitare parc - str. Lămâiței, str. Popești Români
155/07.03.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Mirăslău Reabilitare parc - str. Mirăslău
156/07.03.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Piața Papa Ioan Paul II-lea, str. Ion Scorțaru Reabilitare parc - Piața Papa Ioan Paul II-lea, str. Ion Scorțaru
157/07.03.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Sos. Olteniței Amenajare (modernizare) realizare tramă stradală, sos. Olteniței
158/09.03.2016 GRĂDINARU ROBERT Str. Echinocțiului nr. 43 Construire locuință Sp+P+1E+2R
159/09.03.2016 DOGARIU IULIAN Str. Echinocțiului nr. 43 Supraetajare imobil S+P+3E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd S+P+4E, cu spații ad-tive la parter și parcări la subsol
160/09.03.2016 COJOCARU MARIAN IONEL Str. Apusului nr. 28 Schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
161/09.03.2016 BUȘU MARIUS Str. Astrelor nr. 24 Schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
162/09.03.2016 TOBOȘI RADU MIHAI Str. Livezi nr. 1 C Schimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil
163/09.03.2016 POPESCU LUCIAN NICOLAE Str. Oituz nr. 20 Intrare în legalitate pentru recompartimentare interioară locuință Sp+P+M
164/09.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 43 Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Amurgului nr. 43
165/09.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Drumul Fermei nr. 16 Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Fermei nr. 16
166/09.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Posada nr. 20 A Branșament gaze naturale
167/10.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Popești Români Alimentare cu energie electrică a pompelor nr. 15 și 16 din str. Popești Români ptr. SC vital Blue Aqua SA
168/10.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Oituz nr. 46 Alimentare cu energie electrică a supermarketului SC MEGA IMAGE SA din str. Oituz nr. 46
169/10.03.2016 BÎRSAN ADRIAN ptr. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCȚION SRL Str. Cheiul Dîmboviței nr. 26, Alipire loturi
170/10.03.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Leordeni Amenajare parc
171/11.03.2016 NIDELEA CONSTANTIN STR. Amurgului Nr. 31 H Supraetajare imobil P+3E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+4E, cu spații ad-tive la parter și schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
172/11.03.2016 BARBU IONEL reprez. SC ADA COMPUTERS SRL Sos. Olteniței nr. 181 Informare
173/11.03.2016 SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRL Str. Solstițiului nr. 2 F Convenție drept și uz de servitute în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA și SC DISTRIGAZ SUD REȚELE
174/11.03.2016 ION MARIAN LIVIU Str. Astrelor nr. 66 Operațiuni notariale și cadastrale - alipire 2 loturi
175/14.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 185 Branșament electric subteran
176/14.03.2016 UNGUREANU VASILE Str. Heleșteului nr. 5 Întocmire PUZ
177/14.03.2016 DOBRE SASHA Str.Oituz nr. 72 B Intrare în legalitate pentru construcție locuință P+1E, împrejmuire, garaj și utilități
178/14.03.2016 MIHĂILESCU AUREL LUCIAN Str. Astrelor, De 892- P 55/3, p 52, 53 Întocmire PUZ
179/15.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Speranței nr.44 A Branșament gaze naturale
180/15.03.2016 POPESCU ANETA Str. Astrelor, T 55/3 - P 55 și 56 Operațiuni notariale și cadastrale - alipire
181/15.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis
182/15.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Drumul Fermei nr. 87 C Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Drumul Fermei nr. 87 C
183/15.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 157 Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Sf. Agnes nr. 157
184/15.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Nicolae nr. 27 Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Sf. Nicolae nr. 27
185/15.03.2016 UNGUREANU ALFREDO Str. Amurgului, T 54/5 - P 33, 34, lot 36 Informare
186/15.03.2016 FRUSINESCU ALEXANDRU reprez. SC PIREUS LEASING BANK SA T 1- P 30 Informare
187/17.03.2016 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului nr. 2 D bis Schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
188/22.03.2016 VIERU COSTINEL Str. Sf. Agnes nr. 32 C Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
189/22.03.2016 STĂNESCU ALICE MARCELA Sos. Olteniței nr. 181, bl. A0, sc. 1, etaj 1,ap. 12, Construire balcon
190/22.03.2016 SANDU CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 56, parter, ap. 1 Modificări interioare și schimbare de destinație din spațiu locuibil în spațiu comercial
191/22.03.2016 MARIN MARIUS Str. Amurgului nr. 56, parter, ap. 2 Modificări interioare și schimbare de destinație din spațiu locuibil în spațiu comercial
192/22.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Popești Vest nr. 33 Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Popești Vest nr. 33
193/22.03.2016 BÎZU MARGARETA Str. Drumul Fermei nr. 101 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
194/22.03.2016 HUIBAN MARIANA Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 54, Construire balcon
195/22.03.2016 BULIE ȘTEFAN Str. Drumul Fermei nr. 27 E Construire scară exterioară, remodelare, spații exterioare, amenajări și schimbare destinației din spațiu comercial în grădiniță
196/22.03.2016 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SA Sos.Berceni nr. 5 Extindere rețea canalizare, branșament și racord canalizare pentru imobilul dinSos. Berceni nr. 5
197/22.03.2016 TĂNASE ANDREI CRISTIAN Str. Biruinței, nr. 69 Informare
198/22.03.2016 OANȚĂ PETRE Str. Solstițiului, T 54/5 - P 2 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
199/22.03.2016 MIRA MARIAN Sos. Olteniței nr. 181, bl. C3, sc. 1, etaj 1,ap. 3, Construire balcon
200/23.03.2016 CONSTANTIN ELENA LARISA Str. Speranței nr. 44 D Branșament apă potabilă și racrod canal
201/23.03.2016 BUȘU MARIUS Str. Sf. Nicolae- Str. Sf. Ioan Alipire 8 loturi
202/23.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SA Str. Drumul Fermei nr. 34 A Branșament gaze naturale
203/24.03.2016 CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez. SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Amurgului nr. 29, 29 A și 29 B Informare
204/24.03.2016 TONE GEORGE Str. Sf. Gheorghe nr. 12 Extindere locuințe existente D+P+M pe orizontală cu D+P+M și utilități
205/24.03.2016 BURCIU VALENTIN Str. Biruinței nr. 110 Construire imobil P+2E+M - locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
206/28.03.2016 ȘANDRU IONUȚ PUIU Aleea Oituz, T 54/10 - P 7 Construire locuință P+1E+M și utilități
207/28.03.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Rus Ionel nr. 5A Branșament electric trifazat
208/28.03.2016 BAZAVAN VALENTIN reprez. SC BCR LEASING IFN SA De 454 - P 501/22- lot 1, 2, 3, 4 și P 501/23 Operațiuni notariale și cadastrale - informare
209/28.03.2016 MIHAI CĂTĂLINA Str. Amurgului nr. 57 Construire 3 locuințe cuplate P+1E, împrejmuire și utilități
210/28.03.2016 NECULA CIOCHINA EDI - SEBASTIAN Sos. Olteniței, T 26 - P 524-525/II/9/1 Construire împrejmuire teren, puț forat, cabină pompă apă și branșament electric
211/28.03.2016 MOISE IONEL reprez. SC GEMMA INTERNATIONAL SRL Str. Popești Vest nr. 1 Extindere hală parter depozitare
212/29.03.2016 VOICA SILVIA FLORENTINA Str. Cicoarei nr. 27 Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
213/29.03.2016 ANTOHI EUGEN Str. Amurgului nr. 27 B Recompartimentare apartament și schimbare destinației din spațiu locuibil în spațiu comercial
214/29.03.2016 MOISE IONEL reprez. SC GEMMA INTERNATIONAL SRL Str. Popești Vest nr. 1 Amplasare 2 cabine pază
215/31.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Soltițiului nr. 2 F Branșament gaze naturale
216/31.03.2016 SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT Str. Soltițiului nr. 2 F Supraetajare imobil P+4E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+5E
217/31.03.2016 NICULA MARIUS Str. Sf. Agnes nr. 17 C Recompartimentare parter, reconfigurare acoperiș și schimbare destinației parter la imobilul existent P+2E
218/3103.2016 SANDERS VLAD DRAGOȘ reprez. SC AS INVEST & EVOLUTION SRL Str. Triumfului nr. 7 A Supraetajare imobil P+4E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+5E
219/31.03.2016 LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA Str. Popești Vest nr. 31 Supraetajare 3 imobile P+3E+ET (C1, C2 și C3), C1 - spații comercial la parter și locuințe colective, C2-C3 locuințe colective și C4 1 imobil S+P+3E+E4T cu parcări la subsol și locuințe colective rezultând P+5E(E4T)
220/31.03.2016 ARSENE CARMENCITA, STANA ANDREI Str. Sabarului nr. 12 D Construire locuință Sp+P+E1+E2 retras, anexă parter, împrejmuire și utilități
221/31.03.2016 KARA MARIA AURORA(fostă Nedelcu) Str. Sf. Agnes, T 54/4 - P 15, lot 1 Intrare în legalitate pentru locuință P+M
222/31.03.2016 BRICEANU GABRIELA reprez. SC VISCOFIL SA Str. Zorilor nr. 55 A Desființare construcție C1-C9
223/31.03.2016 BAICU GIORGICĂ Str. Amurgului Nr. 31 H Încheiere convenție drept și uz de servitute în favoarea SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA
224/31.03.2016 BIVOL ALEXANDRINA Str. Orizontului, T 4/3 - P 24, lot 1 Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 2 loturi
225/31.03.2016 POPESCU ANETA, DIACU COSMIN DUMITRU Str. Astrelor , T 55/3 - P 55-56 Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe - P+2E
226/31.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Căzănești nr. 40 Branșament gaze naturale
227/31.03.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Sos. Olteniței nr. 23 Branșament gaze naturale
228/31.03.2016 PULPEA TEODOR reprez. SC QUASAR SOFTWARE TEHNOLOGIES SRL Str. Pavel Ceamur nr. 22 Branșament electric trifazat
229/31.03.2016 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Mirăslău Extindere rețea apă potabilăpe str. Mirăslău și inelare cu str. Echinocțiului, apusului, Astrelor, Sf. Agnes și Pavlichieni
230/04.04.2016 GEORGESCU CAMELIA Str. Eclipsei, T 54/7 - P 3, lot 1, lot2, lot3 lot 5 Informare
231/04.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Pantazica Gabriel nr. 19 Branșament electric subteran
232/04.04.2016 BIZGA OLIMPIA reprez. SC MOBIMPEX SRL Str. Cazanesti nr. 10 A Construire atelier si shoowrom P+1E
233/06.04.2016 JALBA ROCO IULIAN Str. Fermei, T 55/8 - P 16, 17, lot 11 si 12 Alipire loturi
234/06.04.2016 JALBA ROCO IULIAN Str. Biruintei, T 55/8 - P 16,17, lot 1 si 2 Alipire loturi
235/06.04.2016 COJAN VALENTIN Str. Sperantei, T 4/2 - P 10 Operatiuni cadastrale si notariale - 11 loturi
236/06.04.2016 COJAN VALENTIN Str. Sperantei, nr. 38 C Operatiuni cadastrale si notariale - 2 loturi
237/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Vanatori nr. 8 A Alimentare cu energie electrica imobil
238/06.04.2016 AN ACOSMINA DANIELA Sos. Olteniței nr. 181, bl. 1, sc. 1, Ap. 16 Construire balcon
239/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Echinoctiului nr. 35 Branșament electric subteran
240/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Triumfului nr. 7 A Alimentare cu energie electrica imobil
241/06.04.2016 COSMA GHEORGHITA IONEL, COSMA PAULA Str. Dr. Fermei, T 54/5 - P 44, lot 2/8 Construire locuinte P+1E
242/06..04.016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Bateriei nr. 91 Alimentare cu energie electrica imobil
243/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Intr. Viilor nr. 21 A Alimentare cu energie electrica imobil
244/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Eclipsei nr. 135 Alimentare cu energie electrica imobil
245/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Eclipsei nr. 93 Alimentare cu energie electrica imobil
246/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Miraslau nr. 1 Alimentare cu energie electrica imobil
247/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Cazanesti nr. 40 Alimentare cu energie electrica imobil
248/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 34 B Alimentare cu energie electrica imobil
249/06.04.216 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Solstiutiului nr. 2 F Alimentare cu energie electrica imobil
250/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 193 Alimentare cu energie electrica
251/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 88 Alimentare cu energie electrica imobil
252/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Astrelor nr. 24 Alimentare cu energie electrica imobil
253/06.04.2016 IVANCESCU ADINA LIGIA De 653/T43- A 647/1,lot 3 Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de hale si depozitare
254/06.04.2016 ANDREESCU GABRIELA Str. Sf. Agnes nr. 95 Dezmembrare cladire si teren - 9 loturi
255/06.04.2016 NEGRE ADRIANA ELENA repez. SC EUROBUSINESS GROUP SRL Str. Triumfului nr. 7 A Desfiintare constructii existente si construire hala, fabrica de ambalaje, imprejmuire si utilitati
256/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1 Reabilitare bloc C1
257/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 3, bl. T 5-13, Reabilitare bloc T 5-13
258/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 7, bl. T1-11 Reabilitare bloc T1-11
259/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 12, T 5-3 Reabilitare bloc T 5-3
260/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 14, T 5-2 Reabilitare bloc T 5-2
261/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 14, T 6-5 Reabilitare bloc T 6-5
262/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Popesti Romani nr. 12, T 6-6 Reabilitare bloc T 6-6
263/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Popesti Romani nr. 7, T 5-10 Reabilitare bloc T 5-10
264/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Popesti Romani nr. 5, T 5-9 Reabilitare bloc T 5-9
265/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Popesti Romani nr. 3, T 5-3 Reabilitare bloc T 5-8
266/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Porumbacu nr. 1, bl. G 5 Reabilitare bloc G 5
267/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Porumbacu nr. 5, bl. G 3 Reabilitare bloc G 3
268/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Miraslau nr. 7, T 5-4 Reabilitare bloc T 5-4
269/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Miraslau nr. 3, T 5-6 Reabilitare bloc T 5-6
270/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Miraslau nr. 9, T 2-1 Reabilitare bloc T 2-1
271/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Zabava Cluceru nr. 1, T 5-7 Reabilitare bloc T 5-7
272/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Leordeni nr. 5, T 3-5 Reabilitare bloc T 3-5
273/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Popesti Romani nr. 16, bl. T 6-4 Reabilitare bloc T 6-4
274/06.04.2016 UNGUREANU VASILE Str. Solstiului nr. 17 Intrare in legalitate pentru extindere pe verticala imobil locuinte colective D+P+3E rezultand imobil D+P+5E locuinte colective, spatii comerciale la parter, parcari la demisol
275/06.04.2016 LACUSTA IOANA Str. Rasaritului T 4/3 - P 5, lot 2 Informare
276/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 5, bl. T 1-10 Reabilitare bloc T 1-10
277/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Taberei nr. 12 Reabilitare bloc TIAB
278/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Leordeni nr. 94, bl. C1 Reabilitare bloc C1
279/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Leordeni nr. 94, bl. C3 Reabilitare bloc C3
280/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Taberi nr. 10 Reabilitare bloc SECOM
281/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 5, bl. T 3-2 Reabilitare bloc T 3-2
282/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Sos. Oltenitei nr. 181 , bl.C2 Reabilitare blocC2
283/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 2, Bl. T 2-2 Reabilitare bloc T 2-2
284/06.04.2016 PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Garian Alexandru nr. 8, bl. T 1-6 Reabilitare bloc T 1-6
285/06.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Zorilor nr. 3 Deviere bransament electric aerian conf. FS nr. 306556-24.02.2016
286/12.04.2016 HONCIU GHEORGHITA repz.GF.PRESCOMAT SRL Str. Porumbacului nr 20 Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare -8 loturi
287/12.04.2016 MARIN VIRGIL Str. Constantin Vacarescu nr.16 Dezmembrare teren
288/12.04.2016 MIU GEORGE Str. Oltenitei Nr.13C Alipire loturi
289/12.04.2016 NEGRU DAVID ALEXANDRU repz.STRAISTARU ELENA T 40-P 629/1 lot 7 Operatiuni notariale si cadastrale-dezmembrare teren 3 loturi
290/12.04.2016 OPRIS FRANCISC DaNIELA Str. Sf. Agnes nr. 194 Imprejmuire gard
291/12.04.2016 VINTILA STELIAN Str. Solstitiului nr.2 Schimbare destinatie din spatii administrative in locuinte si modificari interioare si exterioare al parterul constructiei existente D+P+SE
292/12.04.2016 ENE ION Str.Sperantei T4/1-P9,lot 16 Construire doua locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
293/12.04.2016 TOBOSI RADU MIHAI,VASLUIANU CLAUDIA MICHELLE Str. Livezii nr.1C Operatiuni cadastrale si notariale, dezmembrare teren si intabulare.
294/12.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 44D Branșament electric subteran monofazat
295/12.04.2016 POP DRAGOS Str.Rasaritului T4/3-P5, lot 1 Construire locuinte unifamiliale P+M, imprejmuire si utilitati
296/12.04.2016 SLAVE IOAN Str. Garian Alexandru nr. 3A Desfiintare (demolare) constructii existente parter
297/12.04.2016 CONSTANTIN VASILE Str. Cicoarei nr. 17 A Desfiintare locuinta parter si construire locuinta P+E si anexa parter
298/13.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Rasaritului nr. 103 Extindere conducta si bransament gaze naturale
299/13.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Solstitiului nr. 2 D bis Extindere conducta si bransament gaze naturale
300/14.04.2016 RADU SABINA SIMONA reprez. SC GLENCORA IMPEX SRL Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr.39 A Construire platforma betonata, imprejmuire, reabilitare si schimbare de destinatie cladire C3 din cladire ad-tiva in laborator si C4 din punct transformare in laborator si birouri si reabilitare put
301/14.04.2016 RADU SABINA SIMONA reprez. SC GLENCORA IMPEX SRL Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr.39 A Construire platforma betonata, bazin subteran, (rezerva de apa in caz de incendiu), imprejmuire perimetrala, reabilitare si schimbare de destinatie hala C1, C2 din productie si depozitare in depozitare deseuri periculoase si nepericuloase, reciclare inclusic DEEE
302/14.04.2016 ROSU LAURENTIU Splaiul Unirii nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 4 Schimbare destinatie din spatiu de locuinta in spatiu comercial
303/14.04.2016 BULUT MUSTAFA reprez. SC ROMFAINA SA Sos. Oltenitei nr. 206 Construire ansamblu rezidential
304/14.04.2016 GRADINARU ROBERT Str. Solstitiului nr. 2 D bis Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare - 11 loturi
305/14.04.2016 COSTEA (fosta Dobrin)ALEXANDRA TEODORA Str. Oituz, T 54/6 - P 12, lot 5 Intrare in legalitate pentru locuinta P+1E mansardat, garaj 2 locuri, imprejmuire si utilitati
306/14.04.2016 MURARU MARIAN Sos. Oltenitei nr. 181 Construire spatiu comercial parter, terasa acoperita si utilitati
307/14.04.2016 ION ALIN Str. Sf. Agnes nr. 180 A Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare - 9 loturi
308/14.04.2016 COMANAC ALICE Sos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19,lot 6A Informare
309/14.04.2016 DOBRIN VIRGIL Sos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19,lot 5A Informare
310/14.04.2016 ALECU LENUTA Sos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19, Informare
311/4.04.2016 KANIFAR IOANA MIHAELA Str. Sf. Voievozi nr. 17 si 17 A Construire locuinte insiruite P+1E
312/14.04.2016 NISCOVEANU IONEL Str. Domnita Balasa nr. 33 Construire 2 locuinte cuplate si oglindite P+1E+M
313/14.04.2016 ROSOI D. IULIAN Str. Pogoanelor nr. 15 Construire anexa gospodareasca (garaj parter)
314/14.04.2016 BROUSOVANAS DIMITRIOS reprez. SC PICOVIT ROM IMPEX SRL Ss. Oltenitei nr. 220 Construire incinerator ecologic
315/15.04.2016 SC EVO COMAD SRL Str. Solstitiului nr. 2 B 2 bis Supraetajare imobil P+3E - locuinte colective cu spatii comerciale la parter rezultand P+4E
316/15.04.2016 BIRSAN ADRIAN reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRL Str. Cheiul Dambovitei nr. 26 Construire ansamblu de locuinte cuplate si insiruite P+1E+M, functiuni complementare P+2E
317/18.04.2016 GOLDSTEIN CRISTINA reprez. SC SMART WON INVESMENT SRL De 839 - T 20/4 - P 5-9 Informare in vederea construirii zona depozitare servicii publice , birouri, anexe, imprejmuire si utilitati
318/19.04.2016 STOICA NCOLAE CATALIN Str. Eclipsei nr. 93 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 23 loturi
319/19.04.2016 BUZOIANU CRISTIAN TUDOR Str. Zorilor nr. 3 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 7 loturi
320/19.04.2016 MISIEV CLAUDIU GEORGE Str. Solstitiului nr. 35 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 31 loturi
321/19.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Sf. Agnes nr. 32 Branșament gaze naturale
322/20.04.2016 CRISTACHE ADRIAN Str. Amurgului nr. 49 I Recompartimentare si schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
323/20.04.2016 FLAMANZEANU ION Str. Crivatului T 4/4 - P 9/1, lot 1, T 4/4 - P 8, lot 1 Alipire loturi
324/20.04.2016 CERNEA ANCA reprez SC CERVIA GRUP SRL Sos. Oltenitei nr. 181, Consolidare hala centrala termica Danubiana si schimbare functiune in atelier vopsitorie in camp electrostatic - zincare electrolictica si amenajare spatii ad-tive existente
325/20.04.2016 VERESI IOSIF, MIHAILESCU LIVIUS Str. Sf. Agnes T 53/3 - P 23, lot 52, 53 Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte P+2E
326/20.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Sf. Nicolae nr. 27 Bransament gaze naturale
327/20.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Solstitiuli nr. 2 F Extindere conducta si bransament gaze naturale
328/20.04.2016 CALIN CONSTANTIN Str. Pavlichieni T 53/1 - P 16/1, 16/2 Construire locuinta individuala P+1E+M
329/20.04.2016 PETRE ADRIAN Str. Biruintei T 55/7 - P 9, Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte Ds+P+4E+5R
330/20.04.2016 DUTU DANIEL Str. Oituz T 54/6 -P 12, lot 5 Construire locuinta Sp+P+E+Pod
331/21.04.2016 ARAIMAN RADU reprez. SC CREATIVE PLAST SRL Sos. Oltenitei nr. 181 Reconstructie, renovare, modernizare si extindere unor constructii existente (corpuri A, B, C, D), constructii la corpul C si utilitati
332/21.04.2016 LACUSTA VASILE Str. Domnita Balasa nr. 67 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 4 loturi
333/22.04.2016 VITION MATEI FLORIN reprez. SC AGI-RRE HERA SRL Sos. Oltenitei nr. 249 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare lotul 1 in 5 loturi
334/22.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL str. Paraul Rece nr. 12 D Bransament gaze naturale
335/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 31 J Alimentare cu energie electrica imobil
336/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 31 I Alimentare cu energie electrica imobil
337/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 41 I Alimentare cu energie electrica imobil
338/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Solstitiului nr. 47 Alimentare cu energie electrica imobil
339/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Solstitiului nr. 2C si 2 D bis Alimentare cu energie electrica imobil
340/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Popesti Vest nr. 29 Alimentare cu energie electrica imobil
341/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 202 D Alimentare cu energie electrica
342/22.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 29 H Alimentare cu energie electrica imobil
343/22.04.2016 NITA MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL ptr. SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 11 A Bransament electric trifazat
344/25.04.2016 CIRJAN TUDOREL Str. Eclipsei nr. 25 Alipire loturi
345/25.04.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Solstitiului nr. 47 Extindere conducta si bransament gaze naturale
346/25.04.2016 STOCHIRLEA CARMEN Splaiul Unirii nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 2 Modificari interioare, recompartimentare si schimbare destinatie din apartament in spatiu comercial
347/25.04.2016 AIONITOAIE ALEXANDRU Str. Pavlichieni T 52/6 - P 118, 19 Alipire loturi
348/26.04.2016 MANDREANU ALEXANDRU FLORIN Str. Stefan Cluceru Cv. 153 - P 1532/1-1532 Informare
349/26.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 222 Alimentare cu energie electrica imobil
350/26.04.2016 AVRAM MMONICA MARIA Str. Scolii nr. 3 Demolare locuinta parter si construire locuinta Sp+P+E+Em alipita la calcan
351/26.04.2016 BUSU MARIUS Str. Sf. Ioan T 2/6 - P 29,30,32,33,34,35,36,37 Construire ansamblu format din 2 corpuri a cate 10 locuinte insiruite P+1E+Pod utilizabil
352/26.04.2016 LACATUSU VALENTIN Str. Dr. Fermei, nr. 32 A Schimbare solutie tehnica la A.D. nr. 543/30.12.2015
353/26.04.2016 RAILEANU CARMEN GEROGE Sos. Oltenitei nr. 16 C Alipire loturi
354/26.04.2016 CREANGA CRISTINA FLORINA Str.Oituz nr. 18 Construire imobil P+3E+Er- locuinte colective cu spatii comerciale la parter
355/26.04.2016 GHEORGHE EUGEN Str. Oituz nr. 56, ap. 1, 2, 3 Schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
356/26.04.2016 CONSTANTIN GABRIEL Str. Sperantei T 4/2 - P 7 Construire locuinta P+1E cu birou la parter si utilitati
357/26.04.2016 PURICE GEORGICA Str. Amurgului nr. 41 J Construire imobil P+2E - locuinte colective cu spatii comerciale la parter
358/26.04.2016 TUDOSE FLORIN Str. Unirii Cv. 12 - P 188, 189, 190, 191, lot 3 Informare
359/27.04.2016 NICA CRISTIAN reprez. SC LOCAL SRL si SC IDEAL PROFIL SRL De 70/1/3 ( T 3/1 - P 70/4, 70/5, 70/6, 1,6) Alipire teren
360/27.04.2016 CEAMUR MARIAN IONUT Str. Baraganului nr. 30 Demolare locuinta parter existent si construire locuinta P+1E+M si o locuinta P si utilitati
361/27.04.2016 RASU MARIAN SPERANTA Sos. Oltenitei nr. 85 A Intrare in legalitate pentru construire locuinta Ds+P+E+Em
362/27.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Cheiul Dambovitei nr. 26 Alimentare cu energie electrica, montare BMPT 25 A
363/27.04.2016 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Popesti Vest, Biruintei, Solstitiului, dr. Fermei Extindere retea apa potabila pe o lungime totala de 130 m in vederea inelarii strazilor Popesti Vest, Biruintei, Solstitiului, dr. Fermei
364/27.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 17 C Alimentare cu energie electrica imobil
365/27.04.2016 MARINICA MARIN Sos. Oltenitei nr. 181, bl. G 76, sc. 1, etaj 2, ap. 16 Construire balcon
366/27.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 22 C Alimentare cu energie electrica imobil
367/27.04.2016 CERCEL IULIAN FLORIN Str. Leordeni nr. 90 Schimbare destinatie din spatii administrative in spatii locuibile
368/28.04.2016 SOARE MIHAI ALEXANDRU Str. Amurgului nr. 29 E Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 11 loturi
369/28.04.2016 BUSU MARIUS Str. Amurgului T 54/5 - P 1si 2, lot 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, Construire 2 imobile P+4E - locuinte colective si spatii comerciale la parter
370/28.04.2016 BUSU MARIUS Str. Amurgului T 54/5 - P 1si 2, lot 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, Alipire teren
371/28.04.2016 COJOCARU ADRIAN IONEL Str. Viilor T 19/1 - P 11, 12, 13 14, 15 15/1 Alipire loturi
372/28.04.2016 SC VILAMONT SRL Str. Paraul Rece nr. 3-5, lot 1 Intocmire PUZ pentru schimbare de functiune in vederea constuiriide locuinte Sparcari+P+4E+5R
373/28.04.2016 STOIAN ELISABETA Str. Biruintei T 55/7 - P 12, lot 2, lot 1 Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte colective Sparcari+P+4E+5R
374/28.04.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 60 K Alimentare cu energie electrica imobil
375/04.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 60 K Alimentare energie electrica
376/04.05.2016 AIONITOAIE ALEXANDRU Str. Pavlichieni T 52/6 - P 18, 19 Construire 2 corpuri de cladire C1 - compus din 4 locuinte insiruite P+1E+Pod si C2- compus din 3 locuinte si 1 spatiu comercial insiruite P+1E+Pod
377/4.05.2016 TANASE MARIAN Str. Leordeni T 4/1 - P 9, lot 15 Construire 2 locuinte individuale P+1E
378/04.05.2016 ENE ION Sos. De Centura nr. 69 C Dezmembrare teren
379/04.05.2016 OANTA PETRE Str.Solstitiului T 54/5 - P 2, lot 1 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
380/04.05.2016 ANGHEL GINA GABRIELA Str. Amurgului nr. 49 C, ap. 1 c
381/04.05.2016 MIRCEA LUPAN reprez. SC AGI-RRE -HERA SRL SOS. Oltenitei nr. 249 Construire fabrica carton si ambalaje anexe auxiliare imprejmuire, bransament electric, org-zare de santier
382/04.05.2016 ANTON ANA MARIA CRISTINA Str. Trandafirilor nr. 8 Demolare locuinta existenta Sp+P si anexe gospodaresti
383/04.05.2016 DOTE IOSIF Str. Viilor nr. 2 Demolare imobile C1, C2, C3 si construire imobil P+1E, anexa garaj, imprejmuire si utilitati
384/04.05.2016 CULCICA STELIAN Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, etaj 2, ap. 63 Construire balcon
385/06.05.2016 MIHAI TEODORA MIHAELA Str. Pavlichieni T 53/1 - P 14/1 Construire imobil cu functiune de locuinta si regim de inaltime Ds+P+1E
386/06.05.2016 CERCEL IULIAN FLORN Str. Leordeni nr. 90 Dezmembrare
387/06.052015 DELEANU RADU, DELEANU DIANA CATRINEL Str. Eclipsei nr. 122 Recompartimentare locuinta existenta P+M si schimbare de functiune din garaj in baie si camera tehnica
388/06.05.2016 BOLINTIRU SORIN ADRIAN reprez. SC ROYAL REAL ESTATE SRL sos. Oltenitei T 18 /2 - P 12,13, 13/1 Alipire teren
389/06.05.2016 OPREA FLORIN Str. Apusului T 55/5 - P 8,9 Intocmire PUZ pentru introducerea in intravilan in vederea constuirii de locuinte P+2E
390/06.05.2016 PIETRANU BOGDAN reprez. PRUNARU IONUT DANIEL Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. B, etaj 4, ap. 96 Compartimentare ap. 3 camere
391/06.05.2016 PAPUC LUCIAN OCTAVIAN Str. Biruintei T 55/7 - P 37,38, lot 7 Construire locuinta individuala parter tip modular
392/09.05.2016 IVANCUT SIMONA Str. Oituz nr. 8 M Construire imprejmuire teren
393/09.05.2016 POPESCU MARIA MIHAELA reprez. SC GREENGLASS RECYCLING SA Sos. Oltenitei nr. 181 Realizare platforma betonata pentru depozitare temporara
394/09.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 58 Alimentare cu energie electrica imobil
395/09.05.2016 PADURARU ELENA CRISTINA Str. Dr. Fermei nr. 93 E Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
396/09.05.2016 JIANU MIHAELA Str. Occidentului/Eclipsei T 54/9 - P 3 Informare
397/09.05.2016 DESCARIU MARIAN IULIAN Str. Fermei nr. 16 B, lot 2, etaj 2 ,ap. A6 Recompartimentare apartament
398/10.05.2016 MOLDOVAN CIPRIAN reprez. As. De proprietari SUD REZIDENCE BERCENI Str. Dr. Fermei nr. 111 Imprejmuire teren complex SUD REZIDENCE BERCENI
399/10.05.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Sf. Vasile Modernizare, reabilitare str. Sf. Vasile
400/10.05.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Solstitiului Modernizare, reabilitare str. Solstitiului
401/10.05.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Biruintei Modernizare, reabilitare str. Biruintei
402/10.05.2016 SERZEA MIHAI CRISTIAN Str. Amurgului nr. 31 I Construire pentru 2 familii P+1E
403/10.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Baraganului nr. 30 Alimentare cu energie electrica
404/10.05.2016 VINCENE MARIANA De 853, T 19/2 - P 29 Informare
405/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Paraul Rece nr. 12 D Alimentare cu energie electrica
406/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 32 Alimentare cu energie electrica
407/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Alex. Conduratu nr. 51 Alimentare cu energie electrica
408/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Livezi nr. 1 B Alimentare cu energie electrica
409/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Oituz nr. 82 Alimentare cu energie electrica
410/11.05.2016 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Echinoctului nr. 37 Alimentare cu energie electrica
411/12.05.2016 GAINAR LIVIU Str. Orizontului nr. 104 B Construir locuinta P+1E, garaj, imprejmuire si utilitati
412/16.05.2016 PADURARU FLORIN Str. Dr. Fermei nr. 93 G Construire imobil format din 4 unitati locative P+1E+Em
413/16.05.2016 PRIPOREANU DINU ALEXANDRU reprez. BANCA CARPATICA Sos. De Centura nr. 55 Stabilire categorie de folosinta a imobilului
414/16.05.2016 CRISTEA IONEL Str. Sperantei T 4/2 - P 18, lot 12 Construire locuinta P+M
415/16.05.2016 VARGOLICI ALEXANDRU reprez SC BG INDCO SRL Str. Fagului nr. 19 Amenajare si extindere spatii de productie/depozitare si intrare in legalitate constructie existenta
416/16.05.2016 NEDEA IONEL Str. Sf. Voievozi T 16 - P 641/9, lot 1A, P 641/8, lot A2, A3, A4, lot 2 Construire 4 locuinte insiruite P+1E
417/16.05.2016 OPRIS FRANCISC DANIELA Str. Sf. Agnes nr. 194 Bransament apa potabila si racord canal
418/16.05.2016 ENE ION Str. Sperantei nr. 38 A Dezmembrare teren
419/16.05.2016 MARC TORRA GONZALES reprez. SC CATALUNYA IMOBILIARE SRL Sos. Oltenitei nr. 226 G Operatiuni cadastrale si notariale alipire loturi
420/16.05.2016 LAMBA TIBERIUS ION Str. Sf. Apostoli nr. 3 Dezmembrare teren
421/17.05.2016 SPINOCHE IONUT VALENTIN Str. Oituz nr. 18 H, I,J Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 5 loturi
422/17.05.2016 STANESCU SOFIA Str. Cazanesti nr. 42 Informare
423/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 1 A Informare
424/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 2 Informare
425/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 11 Informare
426/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 9 Informare
427/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 13 Informare
428/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 15 Informare
429/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni nr. 7 Informare
430/17.05.2016 UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRL Intr. Leordeni T 4/8 - P 23 Informare
431/17.05.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 43, BL. 2 Conventie drept si uz de servitute in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
432/17.05.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 43, BL. 3 si 4 Conventie drept si uz de servitute in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
433/17.05.2016 DINCA MIREL COSMIN reprez. SC HYGIENE PLUS SRL Sos. Oltenitei nr. 181, lot 1 Extindere hala parter existenta cu un corp avand destinatia de hala depozitare produse curatenie
434/17.05.2016 VOICU MIHAI Str. Sf. Agnes nr. 32 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare teren
435/17.05.2016 COSUG CONSTANTIN Str. Bateriei T 90 - P 4/1, lot 2 Construire anexa gospodreasca
436/17.05.2016 ARTENE COSTCA reprez SC A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Pavlichieni, T 55/1 - P 43,44, 45 Alipire teren
437/17.05.2016 IVANA VIOLETA IULIANA Sos. Oltenitei nr. 13 E Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 8 loturi
438/17.05.2016 GHERGHINA GHEORGHE Str. Constantin Vacarescu nr. 44 A Extindere pe verticala a constructie parter existenta rezultand P+M (mansarda locuibila)
439/17.05.2016 LICSANDRU CORNEL reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRL Str. Cheiul Dambovitei nr. 26 Operatiuni notariale - constituire servitute
440/17.05.2016 BIZU MARGARETA Str. Dr. Fermei nr. 101 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
441/17.05.2016 CIUBUCA SEBASTIAN, ALEXANDRU VICTOR Str. Sf. Gheorghe T 2/4 - P 1 Construire locuinta individuala P+1E
442/17.05.2016 ILIE DUMITRA Str. Apusului nr. 39 Constuire imobil P+2E - locuinte colective si utilitati
443/17.05.2016 PREDA FLORIN reprez. PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI Sos. De Centura T 60 - P 769 Informare
444/17.05.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Popesti Vest nr. 20 Extindere conducta si bransament gaze naturale
445/18.05.2016 PURICE GEROGICA Str. Amurgului nr. 41 I Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 9 loturi
446/18.05.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 43, BL. C3 si C4 Modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatii ad-tive si tehnice in spatii locuibile
447/18.05.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 43, BL. C2 Modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatii ad-tive si tehnice in spatii locuibile
448/18.05.2016 UNGUREANU MARIAN Str. Amurgului nr. 43, BL. C1 Schimbare solutie invelitoare din sarpanta in terasa circulabila, realizare scara acces terasa, modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu comercial si spatii tehnice in spatii locuibile
449/18.05.2016 PATRU MARIA Str. Astrelor nr. 1 A Extindere pe verticala si recompartimentare locuinta existenta S+P+1E rezultand S+P+2E
450/18.05.2016 HONCIU GHEORGHITA Str. Eclipsei T 54/ 7 - P 5, lot 1 Construire 3 locuinte cuplate P+1E+M (C1, C2.,C3) cu spatiu comercial la parter (C2)
451/20.05.2016 ROJISTEANU DAN MARIUS Sos. Oltenitei nr. 21 D Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
452/20.05.2016 PARMAC RADU Str. Popesti Vest nr. 29 Supraetajare imobil P+3E+ET format din 4 tronsoane de locuinte colective cu spatii ad-tive la parter rezultand P+5E(E4T)
453/20.05.2016 LIZEANU NICOLAE Str. Sf. Vasile nr. 5 Construire imobil P+3E+M locuinte colective si spatii mixte la parter
454/20.05.2016 NEACSU CEZAR MIHAIL Str. Apusului nr. 18 Mansardare/supraetajare imobil P+2E locuinte colective rezultand P+2E+M
455/20.05.2016 LACHE VIOREL reprez. POPA ADRIAN Intr. Viilor Cv. 94 - P 2966/2, 2966/3, 2966/4 Operatiuni cadastrale si notariale alipire teren
456/20.05.2016 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Amurgului nr. 65-67-69 Bransament apa si racord canalizare
457/06.06.2016 FILIP FLORENTINA ROXANA Str. Timpului nr.24 Desfintare locuinta si anexa parter si construire locuinta P+M
458/06.06.2016 SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A Str.Apusului nr.18 Alimentare cu energie electrica
459/06.06.2016 SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A Str. Apusului nr.35 Alimentare cu energie electrica
460/06.06.2016 SOBARU IULIANA Str. Fortului nr. 8 Dezmembrare teren si cladire
461/06.06.2016 SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A Str.Sperantei nr. 64 Alimentare cu energie electrica
462/06.0.62016 GIBA GEORGE MARIUS Str. Leordeni Inlocuire conducta alimentare apa si refacere bransamente pe str. Leordeni de la intersectia cu str. Porumbacului pana in apropierea Sos. De Centura
463/08.06.2016 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN Sos. Oltenitei nr. 11 D Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
464/08.06.2016 SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Soltitiului nr. 41 Bransament gaze naturale
465/08.06.2016 SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Leordeni nr. 157 Bransament gaze naturale
466/08.06.2016 MANEA ILIE Str, Astrelor T 53/4 - P 2 Construire magazie agricola parter, imprejmuire provizorie teren,put forat, cabina pompa apa si bransament electric
467/08.06.2016 NICHIFOR ESTERA Str. Echinoctiului T 52/2 - P 20 Construire magazie agricola parter, imprejmuire provizorie teren
468/08.06.2016 ROJISTEANU DAN MARIUS Sos. Oltenitei nr. 21 D Inchidere terasa la nivelul parterului
469/08.06.016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Pavlichieni nr. 12 Alimentare cu energie electrica
470/09.06.2016 FRANCISC CRISTIAN Str. Sf. Agnes nr. 157 Dezmembrare 8 loturi
471/09.06.2016 STOICESCU MARIAN Str. Sf. Agnes t 52/6 - P 54, 55 Construire 7 locuinte cuplateP+1E+Pod
472/09.06.2016 BUSU MARIUS Str. Astrelor nr. 24 Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
473/09.06.2016 MITREA EMIL Sos. Oltenitei nr. 181 Modificare recompartimentare imobil existent P+1Epartial extindere placa etajul 1 rezultand P+1E, schimbare destinatie din sala de festivitati in restaurant
474/09.06.2016 BREZEANU FLORINA Str. Vanatori nr. 10 A Demolare garaj parter si construire locuinta Dp+P+1E
475/09.06.2016 SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Solstitiului nr. 2 D bis Bransament gaze naturale
476/09.06.2016 VINTILA STELIAN Str. Popesti Vest nr. 2 A, bl. 1, sc. 2, demisol, ap. 56 Modificari interioare la ap. 56 al imobilului existent D+P+6E
477/09.06.2016 FOCSA INA Str. Oituz nr. 42 I Extindere locuinta P+1E+M pe orizontala cu terasa acoperita, anexa garaj Stehnic+P, anvelopare si schimbare finisaja, fatade, refacere imprejmuire si utilitati
478/09.06.2016 OHACI PETRU Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 53 Construire balcon
479/09.06.2016 NEGOITA MARIUS Str. Astrelor nr. 50 Alipire loturi
480/09.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Tractoristilor nr. 2 Bis Alimentare cu energie electrica
481/09.06.2016 ZAVODNIK CRISTIAN MIHAI Str. Pavlichieni nr. 9 A Alipire loturi
482/09.06.2016 TICEA MARIAN Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 46 Construire balcon
483/09.06.2016 FRUNZA CARMEN Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 42 Construire balcon
484/9.06.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Sperantei nr. 38 A Bransament gaze naturale
485/09.06.2016 LAZAR FLORINA LACRAMIOARA Str. Popesti Vest nr. 31 Schimbare destinatie din spatiu tehnic la etajul 4 in spatiu locuibil corp C1
486/09.06.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Apusului nr.18 Bransament gaze naturale
487/09.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Posada nr. 11 ,ap. 2 Alimentare cu energie electrica
488/09.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Scolii nr. 57 si 77 Alimentare cu energie electrica
489/09.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 12 A Deviere stalp JT cf. FS nr. 310548/21.04.2016
490/09.06.2016 PETRESCU VALERIU Str. Cheiul Dambovitei nr. 26 Recompartimentare interioara si extindere locuinta
491/09.06.2016 CALAGIU CRISTIAN Str. Paraul Rece nr. 12 D Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv P+1E+M in spatiu locuibil P+1E+M
492/09.06.2016 NICULA MARIUS Str. Sf. Agnes nr. 17 C Transformare partiala a podului in mansarda
493/09.06.2016 GIBA GEORGE MARIUS Sos. Oltenitei Extindere retea alimentare apa potabila pe sos. Oltenitei cu racordare in ANB
494/10.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sf. Apostoli nr. 3 Alimentare cu energie electrica
495/10.06.2016 CALAGIU CRISTIAN Str. Paraul Rece nr. 12 D Dezmembrare teren
496/10.06.2016 ENACHE CRISTIAN reprez.SC AMBIENT PLAST SRL Str. Pavlichieni T 55/2 - P 40 Construire 3 locuinte P+2E
497/10.06.2016 GEORGESCU CRISTIAN Sos. Oltenitei nr. 28 Construire locuinta P+1E
498/10.06.2016 VELICU IULIAN CONSTANTIN Sos. Oltenitei nr. 23 Extindere pe orizontala si extindere partiala pe vertical cu 1 nivel rezultand P+1E partial si recompartimentare spalatorie auto
499/10.062016 COJOCARU VALERIA Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. A, etaj 1, ap. 6 Compartimentare interioara apartament si inchidere balcon
500/14.06.2016 MORARESCU CRISTIAN, LUCA ROXANA MARIETA Str. Sf. Agnes T 53/3 - P 3 Construire 3 locuinte P+1E+Pod
501/14.06.2016 MITREA EMIL Sos. Oltenitei nr. 181 Alipire loturi
502/14.06.2016 ARSENE GHEORGHE Str. Leordeni nr. 122 B Informare
503/14.06.2016 ENE ION Str. Sperantei T 4/1 - P 9, lot 17 Construire 2 locuinte cuplate P+1E
504/14.06.2016 COJANU VALENTIN Str. Sperantei nr. 40 A Construire 2 locuinte cuplate P+1E
505/14.06.2016 COJANU VALENTIN Str. Sperantei nr. 40 B Construire 2 locuinte cuplate P+1E
506/14.06.2016 COJANU VALENTIN Str. Sperantei nr. 40 C Construire 2 locuinte cuplate P+1E
507/14.06.2016 COJANU VALENTIN Str. Sperantei nr. 40 D Construire 2 locuinte cuplate P+1E
508/14.06.2016 MOISE IRINEL MADALIN Str. Solstitiului nr. 47 Operatiuni cadastrale si notariale 7 loturi
509/14.06.2016 MINCA CONSTANTIN Str,. Cazanesti nr. 40 Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
510/14.06.2016 COJANU VALENTIN Str. Sperantei nr. 40 Construire 2 locuinte cuplate P+1E
511/14.06.2016 SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL str. Sf. Agnes nr. 32 D Extindere conducta si bransament gaze naturale
512/14.06.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 37 G Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv la parter in spatiu locuibil
513/14.06.2016 ANGHEL ADRIAN ROMEO Str. Sf. Gheorghe T 2/3 - P 4 Alipire loturi
514/14.06.2016 PARMAC RADU Str. Popesti Vest nr. 29 Dezmembrare 152 loturi
515/14.06.2016 HRISTOAIE GABRIEL reprez. SC MAGISTRAL GAZ SRL Sos. Oltenitei nr. 23 Amplasare statie independenta GPL (amplasare provizorie)
516/14.06.2016 ALMAJEANU STEFAN reprez. SC ALMA 2001 SRL Sos. Oltenitei nr. 207 Construire 2 imobile C4-P+E si C5 P+Epartial
517/14.06.2016 SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Leordeni nr. 94 A Bransament gaze naturale
518/14.06.2016 OPREA FLORIN Str. Scolii nr. 77 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 10 loturi
519/14.06.2016 ALMAJEANU STEFAN reprez. SC ALMA 2001 SRL Str. Orizontului T 4/3 - P 24 Construire 6 locuinte insiruite -corp C1 - 3 locuinte si corp C2 - 3 locuinte - P+1E+Pod
520/14.06.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Pogoanelor nr/ 26 Alimentare cu energie electrica
521/14.06.2016 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstitiului nr. 2 D bis Schimbare de destinatie din spatii ad-tive la parter si spatii tehnice la etajul 4 in spatii locuibile - bl. 2
522/14.06.2016 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstitiului nr. 3 bis Supraetajare imobil P+3E+E4T - locuinte colective cu spatii administrative la parter rezultand P+5E si schimbare de destinatie din spatii ad-tive la parter si spatii tehnice la etajul 4 in spatii locuibile
523/14.06.2016 VOINEA ANA Str. Pavlichieni T 52/7 - P 7 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 10 loturi
524/14.06.2016 MAKAHLEM MAHMOUD Str. Amurgului T 54/6 - P 11 Informare
525/14.06.2016 SC BERCENI REZIDENCE REAL ESTATE SA Sos. Berceni nr. 5 Construire ansamblu de locuinte colective, servici si functiuni complementare C1, C2, C3, Dparcari +P+7E
526/14.06.2016 RAINEA ROBERT ptr. LUPU OANA MIRELA reprez. SC BERCENI REZIDENCE REAL ESTATE SA Sos. Berceni nr. 5 Alipire 3 loturi
527/14.06.2016 ILIE GELU Str. Dr. Fermei T 55/1 - P 76 Construire imprejmuire teren
528/14.06.2016 UNGUREANU PETRUTA reprez. SC EVO ABB CONSTRUCT SRL Str. Popesti Vest nr. 20 Supraetajare imobil S+P+3E+E4T - locuinte colective cu spatii administrative la parter rezultand S+P+5E, modificari interioare si schimbare de destinatie din spatii ad-tive si spatii tehnice in spatii locuibile
529/14.06.2016 IANCU FLORIN NELU Str. Fermei nr. 74, bl. 7 A, etaj 3, ap. 25 Construire balcon
530/14.06.2016 GRADINARU ROBERT Str. Solstitiului nr. 2 c, bl. 1 sc. 1, ap. 5 Recompartimentare si schimbare destinatie din spatiu locuibil in spatiu comercial
531/14.06.2016 ANDRUNACHE GHEORGHITA Str. Eclipsei nr.23 Intrare in legalitate pentru construire garaj parter
532/14.06.2016 ARION VASILE Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 2, ap. 69 Construire balcon
533/14.06.2016 DRAGU MARIN Str. Popesti Romani nr. 9 bis Intrare in legalitate si extindere cu 1 etaj retras imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter P+2Ein baza A.C. 172/12.06.2015 rezultand imobil P+2E+3E retras
534/14.06.2016 MORARESCU CRISTIAN Str. Sf. Agnes, T 53/3 - P 2 Construire 3 locuinte P+1E+Pod
535/14.06.2016 MILITA MIRELA NICOLETA Str. Sf. Gheorghe nr. 32 A Acoperire terasa si realizare imprejmuire pe latura de nord a proprietatii
536/14.06.2016 BOBES IONELA Str. Eclipsei T 54/7 - P 15/1, lot 3 Extindere constructie cu terasa inchisa cu destinatie de alimentatie publica si anexa
537/14.06.2016 CALU MONICA Str. Sf. Agnes T 56/2 P 63, lot 1, 2, 3 Informare
538/14.06.2016 ARTENE COSTICA reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Dr. Fermei nr. 87 D Schimbare destinatie din spatii comerciale la parter si spatii tehnice la etajul 3 in spatii locuibile
539/11.07.2016 TEROVAN MARIA Str. Livezi nr. 1 G Inchidere terasa circulabila P+3E si amenajare in scop comercial
540/11.07.2016 STANCIU ROBERT DANIEL Str. Fermei nr. 16 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 12 loturi
541/11.07.2016 AVRAM LAURENTIU Str. Sperantei nr. 40 G Construire 2 locuinte cuplate P+1E
542/11.07.2016 AVRAM LAURENTIU Str. Sperantei nr. 40 H Construire 2 locuinte cuplate P+1E
543/11.07.2016 MIHAILA LAURENTIU GABRIEL Str. Dr. Fermie nr. 117 J Construire locuinta P+1E
544/11.07.2016 LAZAR FLORINA Str. Popesti Vest nr. 31 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 23 loturi
545/11.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 93 F, ap. 1 Bransament electric subteran
546/11.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 93 F, ap. 2 Bransament electric subteran
547/11.07.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sperantei nr. 1 Bransament gaze naturale
548/11.07.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 30 B Bransament gaze naturale
549/11.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Ion Scortaru nr. 18 A Alimentare energie electrica
550/11.07.2016 UNGUREANU ANGELICA CATELUTA Str. Paraul Rece Cv 16- P 377, 378. 379, 380, 380/1 Alipire loturi
551/11.07.2016 MARES DANIEL Sos. Oltenitei nr. 16 C Desfintare constructie locuinta existenta si construire locuinte colective P+1E+M
552/11.07.2016 ION PETRE Str. Oituz nr. 13 Informare
553/11.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 13 C bis Alimentare energie electrica
554/11.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 23 Alimentare energie electrica
555/11.07.2016 FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SA Sos. Oltenitei nr. 181, lot 2 Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
556/11.07.2016 FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SA Sos. Oltenitei nr. 181, lot 1 Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
557/11.07.2016 FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SA Sos. Oltenitei nr. 181, lot 12 Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
558/11.07.2016 GHERACHE MIRCEA EMILIAN Str. Pogoanelor nr. 27 Intrare in legalitate constructie locuinta P+1E+Pod
559/11.07.2016 VASILESCU RODICA Str. Amurgului nr. 30, ap. 2 Recompartimentare apartament si realizare acces secundar din exterior ap. Spatiu comercial
560/11.07.2016 VANATORU MARIAN Str. Paraul Rece nr. 25 Alipire loturi
561/12.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 29 H bis Alimentare energie electrica
562/12.07.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Voievozi nr. 17 Extindere conducta si bransament gaze naturlae
563/12.07.2015 MOISIEV CLAUDIU GEORGE Str. Amurgului nr.25 Schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu comercial
564/12.07.2016 VOCHIN BERNARD reprez. SC MENATWORK EST PREFABRICATE Sos. De Centura nr. 103 Constituire drum de acces
565/12.07.2016 TANCA DANUT CATALIN Str. Eclipsei nr. 125 C Dezmembrare de teren 5 loturi
566/12.07.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla A1- UT 350
567/12.07.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla B2- UT 350
568/12.07.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla B1- UT 350
569/12.07.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla A2- UT 350
570/12.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Pogoanelor nr. 11 Alimentare energie electrica
571/13.07.2016 DINU EDUARD Str. Baraganului nr. 50 Dezmembrare teren 3 loturi
572/13.07.016 TOMA GOSTIN Str. Stefan Cluceru nr. 3 Imprejmuire teren
573/13.07.2016 CHIRU CONSTANTIN De 834 - T 18/1 - P 4 si 5 Construire cimitir uman cu cripte si dotari specifice, imprejmuire si utilitati
574/13.04.2016 GHEONDEA MARIAN CRISTIAN Str. Amurgului nr. 58 Informare
575/13.07.2016 IORDANESCU ANA Str. Sf. Agnes T 52/5 - P 26/3 Informare
576/13.07.2016 MOISE IRINEL MADALIN Str. Solstitiului nr. 47 Modificari interioare si exterioare - 6 corpuri P+1E+Pod si schimbare de destinatie din spatii comerciale in spatii locuibile
577/13.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sf. Ioan, T 2/6 - P 29-37 Alimentare energie electrica
578/13.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Eclipsei nr. 74, ap. 47 Alimentare energie electrica
579/13.07.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 99 Bransament gaze naturale
580/13.07.2016 CRISTEA ANDREI Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 24, Construire balcon
581/13.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sabarului nr. 12 D Alimentare energie electrica
582/13.07.2016 UNGUREANU MADALINA Str. Solstitiului nr. 17 Intrare in legalitate pentru constructie Dp+P+2E locuinte colective cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter
583/13.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Astrelor nr. 26 Alimentare energie electrica
584/13.07.2016 NITU MARIANA Str. Leordeni nr. 7 B Alipire loturi
585/13.07.2016 CONSTANTIN EDUARD ALEXANDRU Str. Sperantei nr. 40 F Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
586/13.07.2016 BUSTEANU OPREA Sos. Oltenitei nr. 13 bis Schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatiu locuibil
587/13.07.2016 OSIAC AURELIA Str. Sperantei nr. 40 E Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
588/14.07.2016 MITREA EMIL Str. Eclpsei nr. 135 Dezmembrare 34 loturi
589/14.07.2016 BUSU MARIUS Str. Apusului T 55/5 - P 32-36 Alipire loturi
590/14.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Solstitiului nr. 2 B bis Alimentare energie electrica
591/14.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Solstitiului nr. 43 Alimentare energie electrica
592/14.07.2016 VELICU IULIAN CONSTANTIN Sos. Oltenitei nr. 23 Demolare corp C4 si C5 si extindere pe verticala si orizontala constructie existenta, spalatorie auto cu spatii de depozitare, birouri si sala de asteptate P+2E
593/14.07.2016 COTIGA LIVIU Str. Dr,. Fermei nr. 74, bl. C5,etaj 4, ap. 22 Inchidere balcon
594/14.07.2016 STOICA LAURA MARIA reprez. SC MEDIA PRESS SRL Sos. Oltenitei nr. 181 Construire hala depozitare si anexa tehnico sociala birouri - PUZ
595/18.07.2016 TRANCIOVEANU VIOLETA Str. Scolii nr. 46 Construire locuita P+1E
596/18.07.2016 STOIAN VIORICA Str. Domnita Balasa nr. 8 Construire locuinta P+1E
597/18.07.2016 VALCU MARIA MAGDALENA repre. SC GLOBAL MAT INSTAL SRL Sos. Oltenitei T 14 - P233/19 Cnstruire hala asamblare tubulatura metalica, depozitare materie prima, birouri, amenajare incinta, statie epurare, post trafo, put forat, cabina poarta, imprejmuire
598/18.07.2016 GRIGORE GEORGE RAZVAN Str. Astrelor nr. 49 Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construire P+2E
599/18.07.2016 APOPEI NICOLAE Str. Ancutei nr. 4 Dezmembrare cladire si teren 5 loturi
600/18.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 29 F bis Alimentare energie electrica
601/18.07.2016 HONCIU GHEORGHITA reprez. SC GF PRESCOMAT SRL Str. Porumbacului nr 20 Dezmembrare teren 5 loturi
602/20.07.2016 NITU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL Sos. Oltenitei nr. 13 bis Deviere LEA JT 0,4KV
603/20.07.2016 NITU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL Sos. Oltenitei nr. 13 bis Post trafo - inlocuire anvelopa PTAB 3538
604/20.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Solstiiului nr. 17 Alimentare energie electrica
605/20.07.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Popesti Vest nr. 31 Bransament gaze naturale
606/20.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr. 39 Alimentare energie electrica
607/20.07.2016 ENACHE CRISTIAN reprez. SC AMBIENT PLAST SRL Str. Occidentului nr. 29 B Dezmembrare cladire si teren 5 loturi
608/20.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Pavlichieni nr. 105 Alimentare energie electrica
609/20.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 33 B Alimentare energie electrica
610/21.07.2016 UNGUREANU CRISTIAN Str. Solstitiului nr. 2 A Recompartimentare, dezmembrare spatiu comercial
611/21.07.2016 MIHALE ANDREI Sos. Oltenitei nr. 13 Construire imobil P+4E - locuinte colective cu spatii ad-tive la parter
612/21.07.2016 IRIMIA FLORIN Sos. Oltenitei nr. 26 A Extindere mansarda existenta, spatiu comercial P+1E+Mp rezultand P+1E+M
613/21.07.2016 ARTENE COSTICA reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Pavlichieni T 55/1 - P 43-45 Construire 9 module P+1E locuinte individuale cuplate si 2 module P+1E+M cu spatiu comercial la parter
614/22.07.2016 FRANCISC CRISTIAN Str. Sf. Agnes nr. 157 Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
615/22.07.2016 ANGHEL ADRIAN ROMEO Str. Sf. Gheorghe T 2/3 - P 4, lot 6 si 7 Constuire imobil P+2E - locuinta colectiva si spatiu comercial la parter
616/25.07.2016 OPREA FLORIN Str. Scoli nr. 57 Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
617/25.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 22 C Alimentare energie electrica
618/25.07.2016 PURICE GEORGICA Str. Amurgului nr. 41 J Supretajare imobil P+2E - cu 1 nivel locuinte colective si spatii comerciale parter rezultand P+2E +3R
619/25.07.2016 NACU ADRIAN OVIDIU, NACU IOANA CRISTINA Str. Popesti Vest, nr. 24 Schimbare de destinatie in apartament in spatiu comercial
620/25.07.2016 TAYFUN ALTINKILIC reprez. SC CROWN LIDERSRL Sos. De Centura nr. 55 A Amplasare de panou publicitar
621/25.07.2016 PETRE EUGENIEA Str. Postavarului nr. 21 Consolidare,modificare si extindere pe verticala locuinta existenta P (C1 si C2 ) rezultand P+1E
622/25.07.2016 GUZU NICUSOR DANIEL Str. Biruintei T 55/7 - P 39 Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construire Sparcari+P+4E+5R
623/27.07.2016 URSULEAC CRISTIAN Str. Domnita Balasa Cv 152 - P 5081,lot 4 Construire 2 imobile - 1 locuinta individuale si 1 spatiu ad-tiv
624/27.07.2016 CROITORU DAN MARIAN Str. Solstitiului nr. 1 Construire amenajare parcare supraterana, cabina poarta, imprejmuire si utilitati
625/27.07.2016 GIBA GEORGE MARIUS reprez. S VITAL BLUE AQUA SA Str. Sf. Andrei nr. 15 Racord Canal
626/27.07.2016 ONUTAN RADU RALUCA Str. Sabarului nr. 7 Alipire loturi
627/27.07.2016 BIRSAN ADRIAN reprez. SC FUTURE TOOLSCONSTRUCTION SRL Str. Cheiul Dambovitei nr. 26 Construire parcare subterana cu terasa circulabila
628/27.07.2016 FILIP GERARD CATALIN Str. Biruintei T 55/7 - P 10 Intocmire PUZ - locuinte colective cu spatii comerciale Sparcari+P+4E+5R
629/27.07.2016 FOLOSTINA RUXANDRA GEORGETA Str. Drumul Fermei nr. 117 P Imprejmuire teren
630/29.07.2016 SC EVO COMAD SRL Str. Solstitiului nr. 2 B 2 bis Schimbare de destinatie din spatii comerciale in spatii locuibile
631/29.07.2016 CROITORU DAN MARIAN Str. Oituz nr. 82 Supretajare imobil P+3E - cu 1(unu) nivel rezultand P+4E
632/29.07.2016 SARBU MARIAN Str. Sperantei, T 4/1 - P 9, lot 14 Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
633/29.07.2016 SARBU MARIAN Str. Sperantei, T 4/1 - P 9, lot 13 Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
634/29.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sf. Agnes nr. 195 Alimentare energie electrica imobil
635/29.07.2016 SC KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA Sos. Oltenitei nr. 292 Realizare benzelor de decelerare si acelerare la DN4 - (Bucuresti) - Oltenita Km 13+700 dreapta pentru racordare la DN4
636/29.07.2016 BRULEA ARDINA CASANDRA Cheiul Dambovitei nr. 26 Refacere imprejmuire lot 16
637/29.07.2016 IORDANESCU ANA Str. Sf. Agnes, T 52/6 - P 2613 Intocmire PUZ - Introducere in intravilan pentru construire locuinta P+2E+M
638/29.07.2016 NEAMTU CIPRIAN HORATIU Str. Astrelor, T 55/4 - P 46 Construire locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
639/29.07.2016 LICSANDRU CORNEL reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRL Cheiul Dambovitei nr. 26 Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare - alipire 3 loturi
640/29.07.2016 BUSU MARIUS Str. Apusului, T 55/5 - P 32-36 Construire imobil locuinte colective P+2E+Pod, ]mprejmuire si utilitati
641/29.07.2016 SUCEVEANU FLORINA Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 14 Construire balcon
642/29.07.2016 COTUNA LILI Sos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 15 Construire balcon
643/229.07.2016 GRIGORE MARIA, GRIGORE VERONICA, GRIGORE ELENA Str. Apusului, T 55/5 - P 15, 16 Imprejmuire teren
644/29.07.2016 STEFAN ILIE Str. Sf. Voievozi, Cv 26 - P 641/1/1, lot 1, P 641/3 si P 641/7 Construire imobil P+2E - locuinte colective cu spatiu comercial la parter, imprejmuire si utilitati
645/29.07.2016 NISTOR ANDREI Sos. Oltenitei nr. 10 Schimbare destinatie corp C1, locuinta P+1E si corp C2 garaj parter in spatiu cu activitate de productie materiale publicitare si obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
646/29.07.2016 MARIUT MARICELA - Fundatia CONGRECATIO JESU Sos. Oltenitei nr. 6 Intrare in legalitate pentru recompartimentare si transformarea podului in mansarda imobil existent S+P+1E - Camin de batrani Sf. Maria rezultand S+P+1E+M
647/29.07.2016 GAMAN LAURENTIU - SC FABRYO CORPORATION SRL Str. Pavel Ceamur, t 19/10 - P 6/1, 5, 6, 7, 8, 5/1, 5/3, lot 2 Construire/ realizare drumuri de acces avand o lungime estimata de 474 ml - tronson 1
648/29.07.2016 NOEA MARIANA SOFIA Str. Amurgului nr. 31 D, bl. C3 Informare
649/29.07.2016 MANOLESCU MARIA ANA Str. Unitatii, T 60/2 - P 768/3 Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare si birouri
650/29.07.2016 MINCA CONSTANTIN Str. Cazanesti nr. 40 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare lot si cladire
651/29.07.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sperantei nr. 33 C Alimentare cu energie electrica imobil
652/29.07.2016 DEACONU SIMONA GABRIELA Sos. Oltenitei nr. 17 R Recompartimentare apartament, inchidere balcon existent cu tamplarie si geam termopan
653/29.07.2016 TATOI PILONA Sos. Oltenitei nr. 60, lot 1 Informare CNADNR
654/29.07.2016 MARES DANIEL Sos. Oltenitei nr. 16 Alipire loturi
655/29.07.2016 MITRAN CONSTANTIN Str. Orizontului nr. 23 Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
656/10.08.2016 CORENDEA ANDREEA ALEXANDRA Str. Sf. Voievozi ( Cv. 26 - P 641/3 si P 641/7) Construire locuinta P+1E cuplata cu 1 spatiu comecial P+1E
657/10.08.2016 NECULA STEFAN reprez. SC SMART BASIC CONSTRUCT SRL Sos. De Centura nr. 3 Construire statie de betoane
658/10.08.2016 BUZOIANU FLORICA Str. Alexandru Conduratu ( T 53/1 - P 3/1) Construire locuinta P+1E si locuinta P+1E cu spatiu ad-tiv la parter
659/11.08.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI Str. Miraslau - str. Astrelor Extindere sistem rutier - str. Miraslau pana la str. Astrelor canalizare menajera si pluviala
660/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Sos. Oltenitei nr. 10 Alimentare cu energie electrica imobil
661/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Baraganului nr. 60 Alimentare cu energie electrica imobil
662/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Oituz nr. 18 Alimentare cu energie electrica imobil
663/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Eclipsei nr. 125 C Alimentare cu energie electrica imobil
664/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 41 J Alimentare cu energie electrica imobil
665/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Leordeni nr. 90, lot 4 Alimentare cu energie electrica imobil
666/16.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Sf. Voievozi nr. 25 Alimentare cu energie electrica imobil
667/16.08.2016 CONSULEA EUGENIA NICOLETA Str. Pavlichieni nr. 10 A Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 3 loturi
668/16.08.2016 OTOIU ANISOARA MARIANA Str. Timocului nr. 6 bis Alipire teren
669/17.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 34 A Alimentare cu energie electrica imobil
670/17.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 17 Alimentare cu energie electrica imobil
671/17.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Veseliei nr. 14 B Alimentare cu energie electrica imobil
672/17.08.2016 SC ENGIE SA prin SC PROSPER SRL Str. Sperantei nr. 42 Bransament gaze naturale
673/17.08.2016 SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Sos. Pantazica Gabriel nr. 4A Bransament gaze naturale
674/17.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 34 Alimentare cu energie electrica imobil
675/17.08.2016 CRETU ADRIAN reprez. SC LEYKOM IMPORT EXPORT SRL Sos. Oltenitei, ( T 20/3 - P 39, 40 si 40/1) Informare banca
676/17.08.2016 CAZONE DANIEL Str. Sf. Voievozi nr. 29 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare teren
677/17.08.2016 CIAUSU NICOLAE Sos. Oltenitei nr. 181, C1, ap. 20 Construire balcon
678/17.08.2016 SIMIONESCU MARIAN SERBAN Str. Astrelor nr. 71 Construire imprejmuire si bransament electric
679/18.08.2016 BUSTEANU OPREA Sos. Oltenitei nr. 13 C bis Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 11 loturi
680/18.08.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI Sos. Oltenitei (intre Cheile Turzii si P-ta Sf. Maria) Largire si modernizare sos. Oltenitei Km 7+564 - Km 9+0,200
681/18.08.2016 TECU RODICA reprez. SC RODI SERV 2003 SRL Sos. Oltenitei nr. 21 C Amplasare caseta luminoasa pe fatada cladirii si caseta luminoasa pe suport metalic in incinta proprietatii
682/18.08.2016 SOIT SORINA reprez. BIN MIHAI ANDREEA GABRIELA Str. Amurgului nr. 26 bl. 1-C1, sc. B, demisol Amplasare caseta luminoasa pe fatada cladirii
683/19.08.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 37 G Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 3 loturi
684/22.08.2016 CERCEL IULIAN FLORIN, MIHALE ANDREI, MIHALE PETRUTA Str. Leordeni nr. 90, lot 4 Construire 4 imobile bloc C1, C2, C3 si C4 din care 3 imobile P+3E (C1, C2, C3) cu functiunea de locuinte colective si spatii ad-tive la parter si 1 imobil S+p+3E (C4) cu functiunea a locuinte colective si spatii ad-tive la parter cu spatii de recreere si activitati sportive la parter si subsol, org-zare de santier si utilitati
685/22.08.2016 BARGAOANU ANDREI SILVIU Str. Astrelor nr. 40 Imprejmuire gard si porti metalici
686/22.08.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Reabilitare termica si energetica pavilion administrativ - UT 350
687/22.08.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Reabilitare termica, energetica, mansardare laborator tehnologic si construire scara exterioara - UT 350
688/22.08.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Reabilitare termica, energetica si supraetajare pavilion utilitati - UT 350
689/22.08.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Reabilitare termica, energetica si mansardare bloc de locuinte - UT 350
690/22.08.2016 BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350 Str. Leordeni nr. 114 Reabilitare termica si energetica magazie termoizolanta A2 - UT 350
691/22.08.2016 UNGUREANU PETRE Str. Sf. Voievozi nr. 7 Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare teren 3 loturi
692/22.08.2016 FLOREA VIRGIL CORNELIU reprez. SC DANUBIANA SA Sos. Oltenitei nr. 181 ( T 17 - P 287, lot 9) Dezmembrare teren
693/22.08.2016 DUMEA EUSEBIU ptr. SC GIANO TRE IMOBILIARE SRL Sos. Oltenitei nr. 374 U Incheiere conventie drept si uz de servitute in favoarea SC DISTRIGAZ SUD RETELE
694/22.08.2016 VASILE NICOLETA Str. Sperantei, ( T 4/2 - P 14, lot 6) Construire 2 locuinte cuplate P+1E
695/24.08.2016 MIHALE ANDREI Sos. Oltenitei nr. 150 si nr. 152 Alipire loturi
696/24.08.2016 MIHALE ANDREI Sos. Oltenitei nr. 13 Alipire loturi
697/25.08.2016 TRONARU GELU MARIAN reprez. SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRL Str. Solstitiului, ( T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/1/1, lot 1, lot 4/2/3/2, lot 1 si lot 4/2/1/1, lot 2- lot 2 Alipire loturi
698/25.08.2016 TRONARU GELU MARIAN reprez. SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRL Str. Solstitiului, ( T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/1/1, lot 1, lot 4/2/3/2, lot 1 si lot 4/2/1/1, lot 2- lot 2 Construire imobil locuinte colective P+4E cu spatii ad-tive la parter
699/25.08.2016 TUDOSE MARIA Str. Sf. Voievozi nr. 48 si 48 A Informare
700/26.08.2016 ALEXANDRA PETRE Str. Pavlichieni nr. 82 Schimbare functiunii in gradinita
701/30.08.2016 SC DISTRIGAZ SUD prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Leordeni nr. 157 A bis Bransament gaze naturale
702/30.08.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 43 Dezmembrare teren 9 loturi
703/30.08.2016 IOZU MARGARETA Str. Ion Scortaru nr. 21 Demolare corp C1 si consolidare - extindere locuinta P+1E
704/30.08.2016 ENE ION Str. Sperantei nr. 2 C Construire 2 corpuri C1 - P+1E cu 1 spatiu comercial la parter si 3 locuinte C2 - 2 locuinte cuplate P+1E
705/30.08.2016 PARMAC RADU Str. Popesti Vest nr. 29 Informare privind incheiere conventie drept de superficie, uz si servitute in favoarea SC DISTRIGAZ SUD RETELE
706/30.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 47 C si Dr. Fermei nr. 62 Asgurare conditii de coexistenta pentru imobilele situate la cele doua adrese si alimentare cu energie electrica
707/30.08.2016 NEGRE ADRIANA ELENA reprez. SC EUROBUSINESS GROUP SRL Sos. Oltenitei nr. 181, lot 2 si lot 5 Alipire loturi
708/30.08.2016 BUSU MARIUS Str. Astrelor nr. 24, ap. 1 Schimbare de destinatie
709/30.08.2016 BUSU MARIUS Str. Astrelor nr. 24, ap. 7 Schimbare de destinatie
710/30.08.2016 POPESCU MARIA MIHAELA Str. Sf. Gheorghe nr. 35 Schimbare de destinatie
711/30.08.2016 CARLESCU TIBERIUS Str. Dr. Fermei nr. 59 C Modificare de tema pentru imobil locuinte individuale Ds+P+1E
712/30.08.2016 BRICEANU GABRIELA reprez. SC VISCOFIL SA Sos. Oltenitei nr. 202 Informare
713/30.08.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str. Amurgului nr. 2 C Alimentare cu energie electrica imobil
714/02.09.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE ptr.IONITA MAGDALENA Str. Amurgului nr.2C Bransament electric
715/02.09.2016 CHISLEA MIHAI IRINEL DR.Fermei T/54/5-P33 SI P34 LOT 3H SI 3I Informare
716/05.09.2016 IDIMA EMIL rep.SC ISOPAN EST SRL Soseaua de Centură nr.109 Construire grup 8 rezervoare produse,chimice remodelare obiect 13-sopron,interventii asupra obioectivului 12-pereti rezistenta la foc conf.AC 184/10.05.2016
717/05.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.CONSTANTIN GABRIEL Str. Sperantei nr. 34B Bransament electric subteran monofazat
718/05.09.2016 BUDUROI MIHAI SI BUDUROI CARMEN Str. Timocului nr.6bis, (Cr.120 P4184,4185) Demolare constructie exitenta C2 si construire locuinta P+2E,imprejmuire si utilitati
719/05.09.2016 OPRIS FRANCISC DANIELA Str. Sf. Agnes nr.194 Schimbarea destinatiei din anexa gospodareasca (garaj) parter in spatiu comercial
720/05.09.2016 ANTONE ALEXANDRU LUCIAN SI ANTONE CARMEN ANCA Str.Amurgului nr.63 O, sc.1,et.1,ap.5 Inchidere balcon cu tamplarie PVC si geam termopan si desfiintare parapet grilaj metalic
721/06.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Nitu Gabriel Bogdan Intr.Rosiori nr.4A Alimentare energie electrica
722/05.09.2016 S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Mustetea Alexandra Raluca Str. Plopului nr.2F Alimentare energie electrica
723/05.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Istrate Roza Carmen Str.Pantazica Gabriel nr.51A Alimentare energie electrica
724/05.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Cirjan Tudorel Str. Pantazi Gabriel nr.4A Alimentare energie electrica subtraversare prin foraj orizontal
725/05.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Ilie Dumitra Str. Apusului nr.39 Alimentare energie electrica
726/05.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC EVO ABB CONSTRUCT SRL Str.Popesti Vest nr.20 Alimentare energie electrica
727/05.09.2016 ENE LAURENTIU-GABRIEL rep.SC SHARK GROUP SRL Sos. de Centura fn (Tn-P 7,8,9) Informare
728/05.09.2016 NESCU NICOLAE Str.Greaca nr.12 (Cv 32-P807) Demolare magazie P existenta si construire locuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
729/05.09.2016 DOBRE SORIN rep.S.C.SOROCAM SRL Sos.de Centura nr.73 T22-P501/17 Demolare si inlocuire statie asfalt existenta IMA 80 (cap de prod 80t/h) cu statie Benninghovea TBU 160(cap.de prod.160t/h),amplasare magazie depozitare mixtura,amplasare panou publicitar
730/05.09.2016 ZAPOROJAN ANDREI rep S.C.RDS&RCS SA Str.Leordeni nr.191S Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii
731/05.09.2016 ZAPOROJAN ANDREI rep S.C.RDS&RCS SA Str.Fortului T116/2-P9 Intocmire PUZ construire statii de baza pentru servicii de comunicatii electronice
732/05.09.2016 CIOC DOBRE rep.S.C.VETRERIA ROMENA SRL Sos. Oltenitei nr.203, T/8/5-p 20,21 Construire cuptor de topit sticla
733/06.09.2016 DOGARIU IULIAN Str.Solstitiului nr.43 Schimbare destinatie
734/06.06.2016 IVAN MARIA Str. Leordeni nr.154 Bransament apa
735/06.09.2016 HARNAGEA VASILE Str.Fagului nr.32 Demolare loc.parter si construire locuinta individuala P+1E
736/06.09.2016 IANCU EUGEN CONSTANTIN Popesti-Leordeni,T26,P525/1/59 Dezmembrare teren
737/06.09.2016 BARANOVSCHI ALEXANDRINA Str. Timocului nr.5 Informare
738/08.09.2016 NEGRE ADRIANA ELENA-S.C.EURO BUSUNESS GROUP Sos.Oltenitei nr.181,lot.5 Demolare constructii C15 si C218
739/08.09.2016 GHIBA GEORGE MARIUS-SC VITAL BLUE AGUA – ptr.Marculescu Cristian Str.Gheorghe Costa Foru nr.15 Bransament apa si racord canal
740/08.09.2016 IONITA ION TUDOR Str. Leordeni nr.159G,lot.2 Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
741/08.09.2016 IONITA ION TUDOR Str. Leordeni nr. 159G,lot.3 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
742/08.09.2016 NECHIFOR GHEORGHE Sos.de Centura nr.261 Alimentare cu gaze naturale
743/08.09.2016 CIRSTEASCU ADRIAN str.Oituz nr.80C Constr.2 locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire si utilitati
744/08.09.2016 DRAGHICI FLORINA Str.Orizontului, T4/2-P6,lot.3 Construire locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
745/12.09.2016 GERMAN PETRE-SC SEA ROMANIA SRL Sos.Oltenitei nr.225 Constr.hala profile metalice
746/12.09.2016 CHIRITA RAZVAN MIREL Str. Sperantei,T4/1-P9,lot.10 Informare
747/12.09.2016 CHIRITA RAZVAN MIREL Str.Sperantei nr,T4/1-P9,lot.11 Informare
748/12.09.2016 OPREA ANTOANELA-SC SUD IMOBILIARE EXPERT CONCEPT SRL Dr.Fermei nr.117A,ap.1,ap.2,ap.3,ap.4 Reamenajare interioara imobil loc.colective S+P+2E+M
749/12.09.2016 STAN VIRGIL GEORGEL Sos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,p,ap.15 Construire balcon
750/12.09.2016 COLAC PAUL – SC PROSISTEM 94 SRL Str.Popesti Vest nr.2 Construire imobil P+1E cu functiunea de sp.comercial si utilitati
751/12.09.2016 TEODORESCU MARIUS CORNEL Splaiul Unirii,T1-P30/1/1/16 PUZ-introducere in intravilan in vederea constr.Poligon auto-moto si functiuni complementare
752/14.09.2016 MARCULESCU CRISTIAN str.Gheorghe Costa Foru nr.15 Bransament electric monofazat
753/14.09.2016 TOE VALENTINA Str.Agnes, nr.17 Imprejmuire partiala teren
754/14.09.2016 BUCUR (fosta PETREA) GINA Sos.Oltenitei nr.181,bl.C1,parter,ap.8 Construire balcon
755/14.09.2016 BUZOIANU FLORICA Str.Alex.Conduratu nr.86 Bransament apa si racord canal
756/14.09.2016 COTOFANA MARIAN Str. Lt.major Av.Tanase Banciu nr.2 Construire cabina pompa apa
757/14.09.2016 S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Burcus Alexandru Str. Leordeni nr. 159J Alimentare cu energie electrica
758/14.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Buzoianu Cristian Str. Zorilor nr.3 Alimentare energie electrica
759/14.09.2016 SOARE MIHAI ALEX-SC KASPER SPEDITION SRL Str. Solstitiului T54/5-P5 lot 11 si P4,4/1 si 5 Alipire loturi
760/14.09.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Cristache Adrian Str.Amurgului nr.49I Alimentare cu energie electrica
761/14.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Croitoru Dan Marian Str.Oituz nr.52 Alimentare cu energie electrica
762/14.09.2016 RARU NICOLETA Str. Apusului nr.35 Modificari interioare la imobil P+2E+EM si schimbare de destinatie din sp.administrativ in sp.locuibil
763/16.09.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Stroe Florentina Aura Str. Solstitiului nr.4 Alimentare cu energie electrica
764/16.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Vintila Stelian Str.Solstitiului nr.6 Alimentare cu energie electrica
765/16.09.2016 OPREA FLORIN Str. Scolii nr. 57 Dezmembrare teren 16 loturi
766/16.09.2016 VLAD STANA Str. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1,sp.cam.1 Recompartimentare int,schimbare de destinatie din sp.com in scoala si afterschool si si amenajare terasa
767/16.09.2016 OPREA FLORIN Str.Scolii nr.77 Schimbare de destinație din sp. ad-tiv în sp. locuibil
768/16.09.2016 GIBA GEORGE MARIUS -SC VITAL BLUE AQUA-ptr.Tanase Florin Str. Sperantei nr.46 Bransament apa si racord canal
769/16.09.2016 NITU NICULAE Sos. Oltenitei nr. 19 Informare
770/16.09.2016 NITUNICULAE Sos.Oltenitie nr.19A Informare
771/20.09.2016 COCOS NICOLAE-rep.prin SC VIPOL IMPEX SRL Str.Lt.Maj Av.Tanase Banciu Informare
772/20/09.2016C COCOS NICOLAE-rep.prin SC VIPOL IMPEX SRL Str.Lt.Maj Av.Tanase Banciu Informare
773/21.09.2016 SC ENGIE SA -ptr.Tanase Florin Str.Sperantei nr.46 Bransament gaze naturale
774/21.09.2016 GHEORGHE CORINA SI STEFAN ADINA Str. Leordeni nr.122B Constr.locuinte cuplate P+1E,imprejmuire si utilitati
775/21.09.2016 BIZU RAMONA LETITIA Dr.Fermei nr.101,bl.1,sp.cam.2 Recompartimentare interioare,schimbare de destinatie din sp.com. în cabinet medical si farmacie
776/21.09.2016 CEARA DUMITRU Str. Fortului nr.5 Demolare partiala loc.P,dem.anexa (magazie) si constr.loc.individuala P+1E+M,refacere imprejmuire
777/21.09.2016 CAZONE DANIEL Str.Sf.Voievozi nr.16D Alipire teren
778/21.09.2016 SUTRU CATALINA Dr.Fermei fn Construire uz si servitute de trecere pietonala si auto
779/21.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.D.Balasa nr.33B Bransament electric
780/21.09.2016 SC VETRERIA ROMENA SRL sos.Oltenitei nr.203 Construitre 3 hale parter
781/21.09.2016 CURT PETRE Str. Popesti Leordeni T19/4 P40 Informare
782/22.09.2016 MINOVICI LAURA Str. Occidentului nr. 29 B Dezmembrare cladire si teren 5 loturi
783/22.09.2016 DOROBANTU TEODOR Str.Leordeni nr.169A Bransament al conducta de apa si intrare in legalitate racord canal
784/22.09.2016 GRADINARU ROBERT Str.Solsitiului nr.2C Alipire 2 loturi
785/22.09.2016 SC ALADEA ENTERPRISES SRL Str.Amurgului nr.316 bis Schimbare destinatie din sp.locativ in sp.comercial
786/22.09.2016 SC ENGIE ROMANIA pt.MY HOME RESIDENCE SRL Dr.Fermei nr.129A Bransament gaze naturale
787/22.09.2016 S.C.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA pt. Cirstescu Adrian Str.Oituz nr.82 Extindere cond. si bransament gaze naturale
788/22.09.2016 CONSTANTIN GABRIEL Str.Sperantei nr.34B Schimbare destinatie din birouri la parter in sp.de locuit
789/22.09.2016 HAZU EDUARD ANTON Str.Popesti Leordeni T52/8 P42 Informare
790/22.09.2016 UNGUREANU MARIANA sos.Oltenitei nr.181 Construire balcon
791/22.09.2016 HARALAMBIE MIHAI sos.Oltenitei nr.34C Bransament apa
792/22.09.2016 TANASE FLORIN Str.Sperantei nr.46 Dezmembrare in 19 loturi
793/22.09.2016 MILITARU THEODORA Str. Amurgului nr.63H Alipire teren
794/23.09.2016 POPA DUMITRU FLORIAN Sos.Oltenitei nr.25B,lot.1 Construire un imobil cu spatii comerciale P+2E
795/23.09.2016 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr.43 (T54/5-P26-27,bl.2A,lot.2) Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 6 loturi
796/26.09.2016 FLOROIU DANIELA Sos.Oltenitei nr.181,bl.C1,ap.60-61 Construire balcon
797/26.09.2016 BUSUIOC TOADER SI BUSUIOC TUFANA Str.Sf.Nicolae,Fn T/2/7,P1/1 Construire loc imobil P+1E, anexa
798/26.09.2016 MARINESCU GHEORGHE rep.SC COFETARIA OPERA SRL Str.Echinoctiului nr.2,bl.1,p,ap.3 Schimbare de destinatie din ap in sp.comercial
799/26.09.2016 AVRAM MONICA MARIA str.Occidentului nr.69,bl.2,sc.A,ap.8 Schimbare destinatie din ap in sp.comercial
800/26.09.2016 GHEONDEA MARIAN CRISTIAN Str. Amurgului nr.FN T54/6-P11 Alipire terenuri
801/26.09.2016 STOIAN N.LUCIA Str.Sf.Agnes,FN T53.3,P4 Informare
802/26.09.2016 NAIM MAKIM Str.Amurgului Fn T 54/5,P15-16,lot 1I si 1J Alipire terenuri
803/26.09.2016 FM ALI MOHAMMED Dr.Fermei FN T54/5,P43,lot 2/1/12/1/2 lot 2/1/3 Alipire terenuri
804/26.09.2016 OZTURK TEODORA PAULINA Str.Ion Scortaru nr.38 Schimbare functiune din garaj in sp.de locuit si supraetajare
805/26.09.2016 CORNEAN FLORENTINA Splaiul Unirii nr.9,bl.6,sc.A,ap.1 Intrare in legalitate ptr.recompartimentare apartament
806/26.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Butuc Cherchez Eugen Str.Rasaritului nr.5A Alimentare cu energie electrica
807/28.09.2016 NITU MARIANA Str.Leordeni nr.11 Informare
808/28.09.2016 PARMAC RADU Str.Popesti Vest nr.29, T55/8,P2,lot.1 Schimbare destinatie din sp.ad-tiv in sp.locuibile
809/28.09.2016 NEAGU RACHELA GABRIELA rep.GAGA GARDEN KIDS SRL Sos. Oltenitei nr. 32C Schimbare destinatie corp C1 din birouri si locuinte in gradinita modificari si compartimentari interioare,creare acces terasa, construire camera tehnica,scara exterioara ptr.evacuare
810/29.09.2016 TROI FLORIN CRISTIAN Str.Astrelor nr.115,T53/3,P33-34 Intocmire PUZ
811/04.10.2016 STAN SONIA-rep.S.C.DIB COM INTER SRL Str. Secerisului FN T51/5 P84,lot.1 Informare
812/04.10.2016 GEORGESCU ILEANA GENOVEVA Sos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,p,ap.11 Construire balcon
813/04.10.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE-prin Kanifar Ioana Str. Sf.Voievozi nr.17 Bransament electric
814/04.10.2016 CIRSTESCU ADRIAN Str.Oituz nr.80C Schimbare destinatie din sp.administrativ in sp.loc
815/04.10.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENI Str.Pavlichieni Extindere sistem alim cu apa si retea canalizare
816/04.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Stanciu Stefan Str.Rasaritului nr.11 Alimentare energie electrica
817/04.10.2016 SC ENGIE ROMANIA-prin S.C.GENERAL M.P.M. Str.Pogoanelor nr.11 Bransament gaze naturale
818/04.10.2016 NICOLAE COSTINEL Popesti Leordeni T51/5,P7 Dezmembrare 3 loturi
819/04.10.2016 NITU MARIANA Sos.Oltenitei nr.13 bis (T2 P13,16,16/1.17,18,19,1, lot.1,lot.4 Construire drum de servitute
820/04.10.2016 IAMANDI VALENTIN Str.Sf.Agnes,FN,T53/3,P7,8,9 si 10 Intocmire PUZ-ptr.modificare HCL 55/16.06.2011 si introducere intravilan
821/04.10.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE-ptr Serzea Mihai Cristian Str.Amurgului,nr.35I,T54/5,P20,21,22,23,23/1, 24 si 25,lot 1/10 Alimentare energie electrica
822/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106659 Informare
823/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106658 Informare
824/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106657 Informare
825/04.10.2015 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106656 Informare
826/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106655 Informare
827/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106654 Informare
828/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106653 Informare
829/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106652 Informare
830/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106651 Informare
831/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.1066548 Informare
832/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106635 Informare
833/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106628 Informare
834/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106629 Informare
835/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106630 Informare
836/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106631 Informare
837/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106633 Informare
838/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106632 Informare
839/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106634 Informare
840/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.3818/19 Informare
841/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106637 Informare
842/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106638 Informare
843/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106639 Informare
844/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106649 Informare
845/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106646 Informare
846/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106647 Informare
847/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106645 Informare
848/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106644 Informare
849/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106643 Informare
850/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106642 Informare
851/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106650 Informare
852/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106640 Informare
853/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106668 Informare
854/04.10.2016 CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATII Popesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106641 Informare
855/04.10.2016 BUSU FLORIN Str.Livezi nr.1B, CV 19,P442,lot.4,5,6 si 7) Dezmembrare
856/05.10.2016 NEAGU ALEXANDRU CONSTANTIN Str.Dr.Fermei nr.99F,bl.7,sc.1,et.2,ap.19 Inchidere balocon ext cu tamplarie PVC
857/05.10.2016 GEORGESCU DAN Sos.de Centura, nr.69E Constr.hala cu sp. birouri anexe tehnice parter si utilitati
858/05.10.2016 TOMA ANDREI Str.Zorilor nr.4 Dezmembrare 2 loturi
859/05.10.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin Enache Str.Garoafelor nr.4 Alimentare energie electrica
860/05.10.2016 SC ENEL ROMANIA SA prin S.C.IRIGC IMPEX SRL ptr.BUSU Florin Str.Alex.Conduratu nr.51 Bransament gaze naturale
861/05.10.2016 CONSTANTINESCU ANDREI – SC B.D.LEMTECA SRL Sos. De Centura nr. 97 Constructie hala de prod elemente finite
862/05.10.2016 FILIP RAZVAN STEFAN ptr Micu Maria Delicoiu Vasile,Anghel,Delicoiu Florin Str.Biruintei, T55/7-P25 Intocmire PUZ-intrare in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de 11 imobile P+5E+EM+M loc.colective si functiuni complementare amenaj.incinta,imprejmuire si utilitati
863/05.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Brezeanu Florina Str.Norilor nr.10A Alimentare energie electrica
864/10.10.2016 NICOLAE DOMINICA Str. Amurgului nr. 64B Schimbare de destinatie pod in sp. locuibil, modif.interioare, modif. solutie invelitoare si transformare pod in etaj mansardat
865/10.10.2016 TECU RODICA SI TECU ALEXANDRU Sos.Oltenitei nr.21C Alipire 2 loturi
866/10.10.2016 SCENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pt.Mirescu Victoria Str.Sf.Ioan nr.6 Alimentare energie electrica
867/10.10.2016 NITU NICULAE.NITU MARIANA,TRACHE GRIGORE,TRACHE GABRIELA Str.Leordeni nr.11 Construire imobil S+P+6E locuinte colective cu sp.servicii, sp.comerciale la parter imprejmuire si utilitati – PUZ
868/10.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA – ptr.Calin C-tin Str.Pavlichieni nr.99 Alimentare energie electrica
869/10.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC DIA CONCEPT SRL Str.Sabarului nr.52 Alimentare energie electrica
870/10.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC DIA CONCEPT SRL Str.Viilor nr.33 Alimentare energie electrica
871/10.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SUD IMOBILIARE EXPERT CONCEPT SRL Dr.Fermei nr.117A Alimentare energie electrica
872/10.10.2016 MACARIE DAN FLORIN Str.1Mai nr.6 (CV.74 – P2 292,lot.1) Extindere, mansardare loc existenta parter (C1) si recomapartimentare si schimbare de destinatie din magazie in loc (C2) rezultând un imobil P+M-corpuri alipite
873/10.10.2016 TROCEA ANDREEA SIMINA Str.Sf.Agnes nr.196A (fosta Dr.Fermei nr.35) Intr.in legalitae ptr.constr.imobil parter cu functiunea de sp.com si utilitati
874/10.10.2016 RADUCAN BOGDAN CRISTIAN Str.Dr.Fermei nr.23 Modificare tema prin transformare pod in mansarda rez un imobil P+2E+M,recomp.int,schimb.destinatie in sp.com in sp.de locuit
875/10.10.2016 SLAVESCU GEORGETA Str.Oituz nr.4D Bransament apa potabila si racord canal
876/10.10.2016 FLAMINZEANU ION Str.Crivatului nr.Fn (DC 810.T4/4,P8,Lot 1-Lot A+P9/1 lot 1 Dezmembrare teren
877/10.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ripeanu Nicolae Dr.Fermei nr.91 Alimentare energie electrica
878/10.10.2016 MITSCHI INGRID Str.Popesti Vest nr.15,ap.9 Intrare in legalitate pentru inchidere balcon cu PVC si geam termopan
879/12.10.2016 TECU RODICA SI TECU ALEXANDRU Sos.Oltenitei nr.21C(T2/4-P66 P67) Schimbare dest.partiala et.2 din blocuri in loc.de serviciu si etaj 3 in sp.com,mod.int ptr.obtinere ISU-regim imobil Ds+P+3E cu sediu ad-tiv si birouri
880/12.10.2016 CAZONE DANIEL Str.Leordeni nr.45C(CV 41,P1025,1026 si 1027) Schimbare destinatie in sp.ad-tiv in sp.locuibil
881/12.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin Constantin Emanuel Str.Sperantei nr.60C Alimentare energie electrica
882/13.10.2016 MIHALACHE PETRE-PICU Str.Astrelor nr.121(T53/3 P30) Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construirii P+1E+M
883/13.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC SMART BASUC CONSTRUCT SRL Soseaua de Centura nr.3 Racordare la reteaua electrica de distributie de consum permanent-statie de betoane
884/13.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin Coman Vasile Str.Orizontului nr.90 Alimentare energie electrica
885/13.10.2016 DULGHERU DRAGOS Str.Miraslau nr.6 Demolare loc p si constr.imobil S+P+2E loc colective,org.santier,imprejmuire,utilitati
886/13.10.2016 DULGHERU DRAGOS GEORGE Str.Miraslau nr.6 Alipire loturi
887/13.10.2016 MUNTEANU ION Str.Astrelor Fn(T 52/2,P55,P56,P57,P58) Intocmire PUZ-introducere in intravilan
888/13.10.2016 IGNAT MARIA Str.Sf.Andrei Fn (T2/5,P48) Intrare in leg ptr.imobil cu funct mixta gang,birouri si sp.depozitare parter
889/13.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Ene Ion Str.Sperantei nr.33B Bransament gaze naturale
890/18.10.2016 STAMATE ALEXANDRU -rep.AS SERVICII INSOLVENTA Sos.de Centura nr.37 Informare
891/18.10.2016 SILVESTRU MARIAN Str.Sf.Gheorghe Fn (T 2/4-P26) Constr.imobil loc.colectiveP+2E,imprejmuire si utilitati
892/18.10.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Vanatoru Radu Str.Liliacului nr.4A Alimentare cu energie electrica obiectiv Cf.art.nr.163283021/2016
893/18.10.2016 BUZOIANU FLORICA Str.Alexandru Conduratu nr.86 (T53/1,P3/1) Dezmembrare teren trei loturi
894/19.10.2016 BUSU FLORIN Str.Alexandru Conduratu nr.51 Dezmembrare teren
895/19.10.2016 SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Paduraru Elena Dr.Fermei nr.93F Bransament gaze naturale
896/19.10.2016 SIMION ALBERTO SILVIU-rep.Simion Maria Str.Leordeni (CV 417-P6) Informare
897/19.10.2016 CIRJAN TUDOREL Str.Eclipsei nr.25(T54/9-P18,lot.1-lot.2) informare in vederea construirii
898/19.10.2016 PARASCHIV GEORGE GABRIEL-rep.al SC ECORECYCLING ENVIRONMENT SRL Popesti Leordeni T1,P39,T2 P53/1,T4,P85,85/2 Imprejmuire teren
899/19.10.2016 APOSTOL ELENA DR.Fermei nr.67A Inchidere balcon si deschidere gol usa din bucatarie
900/19.10.2016 DINCA MIREL COSMIN – rep.SC HYGIENE PLUS SRL Sos.Oltenitei nr.181,lot.1 constructie hala depozitare produse curatenie
901/20.10.2016 STOICA LAURA MARIA-rep.al S.C.MEDIAPRESS SRL Sos.Oltenitei nr.181 Cosntr.hala depozitare, anexa, tehnico-sociala, birouri P si P+2E si racordare utilitati
902/20.10.2016 S.C.ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Dorobantu Teodor Str.Leordeni nr.169A Bransament gaze naturale
903/20.10.2016 NEAGU RAHELA GABRIELA-rep.S.C.GAGA GARDEN KIDS SRL Sos.Oltenitei nr.32C Schimbare destinatie corp C2 din gradinita in corp ad-tiv gradinita (et.1 si M);cab.Logopedie,cab.Psihoterapie,sala de mese,mod si comp.interioare,constr.corp de legatura catre corp C1
904/21.10.2016 BOTEANU LAZAR Str.Tractoristilor nr.34/CV110 Desfiintare C1 locuinte,anexe C2 si C3
905/21.10.2016 OPREA FLORIN Str.Scolii nr.77(Cv 94.P3022/3 si 4 lot 10) Construire doua loc.cuplate P+1E
906/21.10.2016 BUSU MARIUS Str. Amurgului nr. 17 Supraetajare doua imobile P+4E rezultand P+5E
907/21.10.2016 SUKOSA JAMPS-rep.al SC EUROBANANAS SRL Sos.Oltenitei nr.410 (T28,P534/7,535/7,544/8 si 535/8) Amenajari intr al hala existenta si extindere acesteia cu un depozit ptr.fructe parter
908/21.10.2016 BUSU MARIN Str.Amurgului FN (T54/5,P2,lot 2,lot3) Construire loc P+1E+Pod imprejmuire si utilitati
909/21.10.2016 VITAL BLUE AQUA SA-ptr.Moala Anisaora Str.Timocului nr.11 Bransament apa potabila si racord canal
910/21.10.2016 S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin Tatoi Ion Str.Viilor nr.8A Bransament electric
911/28.10.2016 AVRAM PETRICA STELIAN,DUMITRESCU CONSTANTIN SI DUMITRESCU DANA Str.Orizontului nr.62 Construire 16 loc individuale P+1E+Pod imprejmuire si utilitati
912/28.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.Buzoianu Florica Str.Alex.Conduratu nr.86 (T53/1,P2/1) Alimentare cu energie electrica
913/28.10.2016 CANA DORINA Str.Oituz nr.2Abis,et.1,ap.7 Inchidere balcon
914/28.10.2016 BORDEIANU GHEORGHE Str.Astrelor (T55/3-P51) Imprejmuire magazie agricola si bransament electric
915/28.10.2016 SIMIONESCU MARIAN SERBAN Str.Astrelor nr.71 (T55/3 -P45,46,47) Imprejmuire magazie agricola si bransament electric
916/31.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA- ptr.Viziteu Daniela Sos.Oltenitei nr.216 Alimentare cu energie electrica cf.art.163426720
917/31.10.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Stefan Nicoleta Stanica Str.Rasaritului nr.38 Alimentare cu energie electrica
918/31.10.2016 BAICU GEORGICA Str.Sf.Gheorghe nr.1, sp.com.ca.1 Recomp.interioara,schimbare destinatie din sp.com,in sp.locuibil
919/31.10.2016 UNGUREANU PETRUTA-rep.SC EVO ABB CONSTRUCT SRL Str.Popesti-Vest nr.20(T54/5-P64 lot.2) Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare in 26 loturi
920/31.10.2016 SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC INSTAL CONSTRUCT COMPANY-ptr.Dragodan Magdalena Monica Str.Sf.Agnes nr.222 Bransament gaze naturale
921/01.11.2016 LAZAR FLORINA LACRAMIOARA Str.Popesti-Vest nr.31(T55/8-P2,lot.1,lot.2) Schimbare destinatie din sp.tehnice la et.4 in sp.locative ptr.corp.C2
922/01.11.2016 SC ENGIE-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Nedea Ionel Str.Sf.Voievozi nr.3 Bransament gaze naturale
923/01.11.2016 NITU GABRIEL BOGDAN Str.Leordeni nr.157Abis (T4/7-P4) Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 44 loturi
924/01.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.VELICA MARIUS-DAN Str.Cimitirului nr.1C bis(CV 23,P562,P563) Alimentare cu energie electrica
925/01.11.2016 VELICA MARIUS DAN Str. Timocului nr.6bis (Cr.120-P4184,4185) Demolare constructie exitenta C2 si construire locuinta P+2E,imprejmuire si utilitati
926/01.11.2016 STANCIU VASILICA-ptr.SC ARIMEX SRL Dr.Fermei nr.48,lot.5 Constr terasa acoperita care va deservi sp.com numit ap.17
927/01.11.2016 MOISIEV CLAUDIU GEORGE Dr.Fermei nr.91A (T55/8-P20 lot2) Supraetajare cu ub etaj (P+3E) loc colective si sp.ad-tive parter rez.P+4E loc colective si sp.ad-tive la p
928/01.11.2016 TUDOR FLORIN-rep al SC OVERALL CO SRL Str.Paraul Rece nr.5,lot.2 Intocmire PUZ,schimbare functiune in vederea construirii de loc colective si sp.com la parter (Sparcari+P+3E+4E)
929/01.11.2016 BRICEANU GABRIELA-rep.SC VISCOFIL SA Sos. Oltenitei nr. 204A Imprejmuire teren
930/01.11.2016 NITU NICULAE SI NITU MARIANA Str.Sf.Gheorghe nr.1A(T2/3,P2 lot2) Informare
931/01.11.2016 VASOI-IONESCU LAURENTIU GABRIEL Str.Sf.Agnes fn (T55/3/P14) Informare
932/01.11.2016 NITU NICULAE SI NITU MARIANA Str.Sf.Gheorghe nr.1(T2/3,P2,lot 3) Informare
933/01.11.2016 NITU NICULAE SI NITU MARIANA Str.Sf.Gheorghe nr.1 (T2/3,P2,lot.5) Informare
934/01.11.2016 TATARU IOAN-rep.SC TOP LINE PROFESIONAL SRL Sos. Oltenitei nr. 27A(CV3,P34/6) Implementarea masurilor de securitate la incendiu la hale depozitare,transformarea peretilor int.
935/01.11.2016 PETRE TANASE Str.Laurentiu Raiciu nr.24 Demolare loc.parter si construire imobil loc.colective P+2E cu sp.com la parter,org.santier,imprejmuire,utilitati
936/02.11.2016 DIANU OANA MIRELA SI SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SA-rep.Rainea Marius Robert Sos.Berceni nr.5 Conventie drept de uz de servitute in SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL SI SC
937/02.11.2016 TRONARU GELU MARIAN rep.SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT Str.Solstitiului nr.2G Conventie drept de uz de servitute in SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL SI SC
938/02.11.2016 NETOI MARIANA DIANA-rep.SC DIA CIONCEPT INVEST SRL Str.Oituz nr.13 (T54/8-P11) Desfiintare loc parter si anexa parter,constr.sp.locative,sp.com la parter rez. P+3E,org de santier,imprej si utilitati
939/02.11.2016 SC.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin CALINA RALUCA Str.Biruintei nr.200 Alimentare cu energie electrica,bransament electric subteran trifazat
940/02.11.2016 DELEANU CRISTINA-ALEXANDRU Sos. Oltenitei nr. 181,bl.cam.1 Schimbare destinatie in sp.locuibil in sp.comercial
941/02.11.2016 STANCIU ROBERT-DANIEL Str.Leordeni nr.159G lot 2 (T4/7;P8-lot 2) Constr.loc unifamiliala P+1E+Pod,imprejmuire si utilitati
942/02.11.2016 STANCIU ROBERT-DANIEL Str.Leordeni nr.159 (lot.2 T4/7,P8,lot.3) Constr loc unifamiliala P+1E+Pod, imprej si utilitati
943/02.11.2016 VOICU STANCA Str.Paraul Rece nr.10 Operatiuni cadastrale si notariale – dezm 2 loturi
944/02.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Sf.Voievozi Bransament subteran trifazat
945/03.11.2016 SC INSTANT FOOD BAR&GRILL SRL-re.de Anghel Maria Adela Splaiul Unirii nr.9 (poz.179-183 si 539) Amplasare constructie usoara (tip rulota) negativ
946/03.11.2016 CONSILIUL LOCAL AL ORAS POPESTI-LEORDENI -prin primar Petre Iacob Str.Astrelor Extindere retele de canalizare
947/08.11.2016 MOCANU IOAN Str.Vinatori nr.10A (cv.142-P4669/1,lot.2) Constr.loc.P+M,imprejmuire si utilitati
948/08.11.2016 ISOPESCU FLORIN DANIEL-rep.DGF CRIS TRANSPORT GPL Sos.Oltenitei nr.197 Amplasare instalatie GPL firma luminoasa (totem) si cab.operator
949/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Marius Busu Str.Apusului nr.26 Alimentare cu energie electrica
950/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Daniel Mares Sos. Oltenitei nr. 16C Alimentare cu energie electrica
951/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.dl.Aionitoaiei Alexandru Str.Pavlichieni nr.130bis Alimentare cu energie electrica
952/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Coman Vasile Str. Amurgului nr.64B Alimentare cu energie electrica
953/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Honciu Gheorghita Str.ECLIPSEI nr.104 Alimentare cu energie electrica
954/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Cojocaru Adrian Str.Viilor nr.53 Alimentare cu energie electrica
955/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.SC TONI STILE SRL Sos. Oltenitei nr.34C Alimentare cu energie electrica
956/08.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Raducan Marian Str.Oituz nr.11 Alimentare cu energie electrica
957/08.11.2016 SCARLAT VASILE-rep.SC UFC COMERT SRL Sos. Oltenitei FN(T23-P507/1,lot.2) Informare evaloare banca
958/08.11.2016 PETRE USATIUC-rep.Banca Transilvania Sos. Oltenitei nr.23, bl.M1, Amplasare firma luminoasa
959/08.11.2016 BANICA COSMIN KARLA Str.Oituz FN(T54/7,P3/1,lot.11) Informare
960/08.11.2016 VLAD MARIAN Str.Baraganului nr.30A Imprejmuire teren
961/08.11.2016 CARNU ELENA Str.Eclipsei nr.64(T54/8,P22 si 23,lot.4) Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare teren 4 loturi
962/08.11.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Traiantafyllidis Irina Nicoleta Str.Apusului nr.61 Alimentare cu energie electrica cf.art nr.160944185/2016
963/08.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-Mirza Danut Str.Pantazica Gabriel nr.47 Bransament gaze naturale
964/11.11.2016 BUZOIANU FLORICA Str.Al.Conduratu nr.86 Conventie uz servitute
965/14.11.2016 SURUBARU MONICA Str.Sf.Andrei (T2/4,P2) Constr.4 loc P+1E+Pod, imprej, utilitati
966/14.11.2016 STRATULAT MIHAI IOAN-rep.SHDS INTERNATIONAL ENEERING SRL Dr.Fermei nr.26A(T54/4,P11,12,lot.3) Alipire terenuri
967/14.11.2016 GUTU GHEORGHE SI GUTU VASILICA Sos.Oltenitei nr.410 (T28-P534/7,P535/8 si P535/0,lot.1) Recomp.int,remodelare ext etaj,prelungire scara la etj.,schimbare dest din sp.ptr.birouri la etaj in loc de servicoiu, amenaj incinta si modificari la imobil existent corp C1
968/14.11.2016 BOTEANU LAZAR Str.Tractoristilor nr.34(cv.110-P3786,3769) Desfiintare loc.C1 si anexe C2 si C3,constr.loc cuplata P+1E+M si loc.individua;la P+1E+M,imprej si utilitati
969/14.11.2016 MARSICA MARIAN CATALIN SI MARSICA IZABELA Str.Sperantei FN(T4/2-P11,12 lot.14) Informare
970/14.11.2016 SOBARU IULIANA Str.Fortului nr.8D(cv 158-P5485,lot.1) Informare
971/15.11.2016 SIMION MARIA Str.Leordeni Fn(T4/7,P6) Alipire terenuri
972/16.11.2016 MOISE MARIA Str.Breaza nr.2 (cv 149-P4907,4908,4909) Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 2 loturi
973/16.11.2016 BOCIU STEFAN De842- De847, fn (T51/2,P8) Informare
974/16.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ivancut Simona Str.Oituz nr.8M (T54/6, P12,lot10/2) Alimentare cu energie electrica
975/16.11.2016 RADUCAN MARIAN Str.Oituz nr.11(T54/8-P11) Schimbare destinatie din sp.ad-tiv(parter) si tehnice(demisol) in sp.locuibile
976/16.11.2016 ILIE GABRIEL SI SOCOL GEORGETA Str.Solstitiului nr.2A,bl.2,et.10,ap.10 Inchidere balcoane cu tamplarie pvc
977/16.11.2016 UNGUREANU VASILE str.Solstitiului nr.17(T54/5-P6,lot.1A,2A,3A) Schimbare destinatie din sp.com(la parter) in sp.locuibile
978/16.11.2016 SMARANDESCU IONEL Cheile Turzii nr.111 Constr imobil P+3E cu sp.locativei,org santier, imprej si utilitati P+1E+Pod, imprej si utilitati
979/16.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Croitoru Dan Marian Str.Oituz nr.52 Bransament gaze naturale
980/16.11.2016 UNGUREANU VASILE-rep.SC SILFOR@MOVE IMPEX SRL Str.Leordeni nr.157B/T4/7,P1/1 Construire loc.P+M,impej si uititati
981/16.11.2016 UNGUREANU VASILE rep.SC SILFOT @MOVE IMPEX SRL Str.Leordeni nr.157E(T4/7,P1/4) Constr imobil P+1E ,imprej si utilitati
982/16.11.2016 UNGUREANU VASILE rep.SC SILFOT @MOVE IMPEX SRL Str.Leordeni nr.157G (T4/8-P23) Constr 4(patru) loc cuplate P+1E ,imprej si utilitati
983/16.11.2016 STEFAN MARIA Str.Biruintei Fn(P55/7;P27 lot 1,2,3,4,V si VI) Alipire loturi
984/17.11.2016 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA -SC GENERAL MPM IMPEX SRL- Gheorghe Filipisan Str.Solsitiului nr.34(T55/6-P48/3) Bransament gaze naturale
985/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC GENERAL MPM IMPEX SRL-ptr.Aionitoaie Alex Str.Pavlichieni nr.130bis Extindere conducta si bransament gaze
986/18.11.2016 MUNTEANU ION Str.Astrelor(T55/3-P74,75) Construire 6 loc insiruite P+1E,imprej si utilitati
987/18.11.2016 NEGOITA MARIUS Str.Bateriei nr.87(cv 90-P12 si 13) Alipire terenuri
988/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Honciu Gheorghita Str.Eclipsei nr.104 Bransament gaze naturale
989/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Mihai Dorin Str.Pavlicheni nr.105 Bransament gaze naturale
990/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Ene Ion Str.Sperantei nr.33B Extindere conducta si bransament gaze
991/18.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Nedea Ionel Str.Sf.Voievozi nr.3 Alimentare cu energie electrica
992/18.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Iordache Carmen Str.Bateriei nr.59 Alimentare cu energie electrica
993/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Antofi Ghe Str.Biruintei nr.186 Bransament gaze naturale
994/18.11.2016 SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Niscoveanu Elena Str.Domnita Balasa nr.33B Bransament gaze naturale
995/18.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Geanta Razvan Str.Sf.Voievozi nr.27A Alimentare cu energie electrica
996/18.11.2016 ION ALIN Str.Sf.Voievozi nr.25 Dezmembrare in 16 loturi
997/21.11.2016 TUDOSE C-TIN si TUDOSE STELUTA Str.Popest-Romani nr.29 Demolare loc parter ,constr.loc S+P+1E si utilitati
998/22.11.2016 BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUS SI TONE TUDOR Str.Tractoristilor nr.34 (cv.110-P3786,3769) Desfiintare loc C1,anexa C2 si C3 si constr 2 loc cuplate P+1E+Pod circulabil,imprej si utilitati
999/22.11.2016 DUDUCIUC ECATERINA Str.Occidentului Fn(T54/7,P15/2,lot.17) Supraetajare cf.Legii 50/1991 art.2 alin(4) si recomp.imobil P+2E rez P+2E+M
1000/23.11.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Astrelor nr.1A Alimentare cu energie electrica
1001/23.11.2016 PRICOPE CRISTIAN -rep.SC LOIMAC TRADE SA Sos.Oltenitei nr.203(T18/5,P20,21) Informare
1002/23.11.2016 COLONELU MARIA CLAUDIA Str.Fagului FN (Cv 90,P20,Lot3) Informare
1003/23.11.2016 ROIU GHEORGHE rep SC GEORGE PRSCARUL SRL Sos.Oltenitei nr.78 Amplasare panou publicitar
1004/23.11.2016 FLORIN VITION-rep SC AGI-RRE HERA SRL Sos.Oltenitei nr.249 Construire drept de servitute
1005/28.11.2016 OPREA DORU LAURENTIU Str.Amurgului FN(T55/3-P74,75) Construire imobil P+2E si utilitati
1006/28.11.2016 COSTEA CAMELIA ADRIANA Str.Bateriei nr.73 Recompart.int
1007/29.11.2016 VISOIU MIHAELA CRISTINA-SC AGI-RRE-HERA SRL Sos.Oltenitei nr.249(T13,P231/1/1 si 231/1/2 lot.1) Construire drept trecere si servitute in fav.SC ROMCARTON SA
1008/29.11.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Gainar Liviu Str.Orizontului nr.104B Alimentare cu energie electrica cf.art.16467/9990/2016
1009/29.11.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Dumitrecu Alexandru Lucian Str.Rasaritului nr.85B(T4/3,P21.Lot 5A/3 Alimentare cu energie electrica cf.art nr.163149193/2016
1010/29.11.2016 LUCHIEANU TONI-MIHAITA Str.Amurgului nr.65A Bransament apa si racord canal
1011/05.12.2016 CROITORU DAN MARIAN Str.Oituz nr.52 Operațiuni notariale
1012/05.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Pantazica Gabriel nr.50 Alimentare cu energie electrică
1013/05.12.2016 NEDELCU DANIELA MARIA Str.Solstitiului nr.2B 3bis Dezmembrare teren (4 loturi)
1014/06.12.2016 DRAGOMIR MARIETA Str.Biruintei Fn(T55/7;P47) Introducerea terenului în intravilan în vederea construiri de loc.colective Sparcari+P+4E+5R
1015/06.12.2016 MARIN ECATERINA Str. Porumbacu nr.5,bl.G3 ,sc.2,ap.1 Construcție balcon
1016/06.12.2016 VOINEA IONEL Str.Echinoctiului Fn(T55/6-P12-16,lot.1) Intocmire PUZ-introducere intravilan în vederea construirii loc.colective S+P+2E+M
1017/06.12.2016 BIRZU RAMONA LETITIA Dr.Fermei nr.101,bl.1,sp.com.2 Aplasare firma luminoasa
1018/06.12.2016 DUMITRU GHEORGHE rep.SC COREMI SA Sos.De Centura nr.71(T22,parcela 501/15; 501/2) Informare ptr.banca
1019/06.12.2016 NEGOITA MARIUS Str.Baraganului nr.66 (cv 45-P1226 și P266/1) Construire locuinte insiruite P+1E+Pod,imprehnuire și utilitati
1020/06.12.2016 SISU MIRUNA-MARIA Str. T2,P13,16,16/1,17,18, 19,lot.5A Informare
1021/06.12.2016 CEARA DUMITRU Str.Intr.Fortului nr.5(cv.157-P5456 și 5457) Demolare locuinta existența parter,demolare anexa/magazie și construire locuinta individuala P+1E+M,ref.imprejmuire și utilitati
1022/06.12.2016 ZLATEA TEODOR Str.Apusului nr.28 Inchidere balcon
1023/06.12.2016 MINCU MARIA Str.Biruintei Fn (P55/7;P25 și P26) Deviere conducta apa industriala
1024/06.12.2016 SERBAT ALIN NUREDIN-rep.SC KASPER SPEDITION Str.Solstitiului nr.15(T54/5-P4,4/1,5 și 6) Construir imobil S+P+4E cu sp.comercial și sp.locative, org.santier, imprejmuire și utilitati
1025/06.12.2016 SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima Andrei T 3/2 – P67/6,LOT.3 Informare
1026/06.12.2016 SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima Andrei T 3/2 – P67/6,LOT.2 Informare
1027/06.12.2016 SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima Andrei T 3/2 – P67/6,LOT.1 Informare
1028/06.12.2016 SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima Andrei T 3/2 – P67/6,LOT.2 Informare
1029/08.12.2016 HANGANU GABRIEL-SC LENA EUROMETAL CONSTRUCT SRL T18/5-P20 SI 21 LOT.1 Informare
1030/08.12.2016 HANGANU GABRIEL-SC LENA EUROMETAL CONSTRUCT SRL Sos.Oltenitei nr.147 Informare
1031/08.12.2016 TURCU MARIA RAMONA Cheile Dambovitei nr.26 (T4- P115/4,lot.1,lot.165/2) Construire anexa (garaj)
1032/08.12.2016 NEGRE ADRIANA ELENA-rep.S.C.EUROBUSINESS GROUP SRL Str.Industriei nr.21 Modificare tema cf.Legii nr.50/1991 art.7 (alin.15) pre.constr.hala parter-Fabrica Ambalaje
1033/08.12.2016 ENACHE CRISTIAN-SC AMBIENT PLAST SRL Str.Pavlicheni nr.8 Bransament apa potabila și racord canal
1034/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Veseliei nr.38 Alimentare cu energie electrică
1035/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Moisiev Claudiu George Str.Dr.Fermei nr.01A Alimentare cu energie electrică
1036/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Sf.Agnes nr.191 Alimentare cu energie electrică
1037/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Milobendzschi Carmen Sos.de Centura nr.31bis Alimentare cu energie electrică
1038/08.12.2016 LUMANARE IOANA-SC BD LEMNTECH SRL Sos.de Centura nr.Fn Dezmembrare teren în trei loturi
1039/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Dr.Fermei nr.44 Alimentare cu energie electrică
1040/08.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ene Ion Str.Sperantei nr.2C Alimentare cu energie electrică
1041/08.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Mihaila Laurentiu Gabriel Dr.Fermei nr.117,j1bis Alimentare cu energie electrică
1042/08.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.aNGHEL Adrian Romeo Str.Sf.Gheorghe nr.7A Alimentare cu energie electrică
1043/08.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.SC ALMA 2001 SRL Str.Orizontului nr.104 Alimentare cu energie electrică
1044/08.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Occidentului nr.55 Alimentare cu energie electrică
1045/08.12.2016 DUMITRU GHEORGHE rep.SC COREMI SA Sos.de Centura nr.71(T22,parcela 501/15; 501/12) Informare
1046/08.12.2016 CIRSTESCU ADRIAN Str.Oituz nr.82(T54/6,P29,lot.1) Operațiuni notariale și dezmembrare 9 loturi
1047/09.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Vintila Stelian Str.Popesti-Vest nr.2A Alimentare cu energie electrică
1048/09.12.2016 BONDAR IONEL-rep Parohiei Ortodoxe Vintila Voda Str.Unirii nr.26(cv.26,P638) Construire grup sanitar, inlocuire pardoseala ,refacere finisaj masa sfânta,executare gol ușa
1049/12.12.2016 ALDEA VASILE Str.Gheorghe nr.35,bl.2,ap.2(T2/3.P11, lot.2+lot.3,lot.2) Construire terasa închisă și acoperită
1050/12.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Bivolaru Marian Str.Sf.Gheorghe nr.35,bl.2,ap.2(T2/3,P11 .lot.2+lot.3,lot.2) Construire terasa închisă și acoperită
1051/12.12.2016 ASANDEI PAUL CRISTIAN Str.Eclipsei nr.64B(T54/9,P13) Schimbare destinație pod în sp.locuibil,transformare pod în mansarda
1052/12.12.2016 TRASNITU DAN Str.Pantazica Gabriel nr.74bis(cv 89-P2895/1;2896/1;2897/1, lot.2) Schimbare destinatie în spațiu ad-tiv în spatii locuibile
1053/12.12.2016 TOPOR VIOLETA Intr.Viilor nr.16-C2,corp 1-A2 Schimbare destinatie din pod în spațiu locuibil,recomp.int și transformare pod în mansarda
1054/12.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Str.Amurgului nr.291 bis Alimentare cu energie electrică
1055/12.12.2016 HACK JENNIFER LAURA Splaiul Unirii nr.9,bl.2,et.P,ap.74 Schimbare destinatie din sp.de locuit în sp.
1056/12.12.2016 CONSTANTIN ADELINA Str.Biruintei Fn (P55/7;P17 ,lot 2/4) Imprejmuire teren provizoriu
1057/13.12.2016 PAVEL ECATERINA Str.Fermei FN (cv 115-P3989/1) Construcție Corp A – 4(patru) locuinte cuplate P+1E+Pod circulabil și corp B(2doua) loc.cuplate P+1E+Pod circulabil,org santier,imprejmuire,utilitati
1058/14.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Vaduva Petre Str.Sperantei nr.26B Construire bransament electric subteran trifazat
1059/14.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ciubuca Alexandru-Victor Str.Sf.Gheorghe nr.46 Alimentare cu energie electrică a obiectivului cf.art.nr.170878554
1060/14.12.2016 PETRE ANDRIAN Str.Pavlicheni T55/ 1, P2 lot.2) Construcție loc. P+1E+Pod, imprej și utilitati
1061/14.12.2016 PANA DANUT Sos.Oltenitei nr.202 Demolare partiala loc parter,constructie loc P+M și utilitati
1062/14.12.2016 MIHALCEA RAZVAN NICOLAE Str.Sperantei Fn (T4/2-P11 și 12,lot.4) Construcție loc. P+1E imprej și utilitati
1063/14.12.2016 RADUCAN MARIAN Str.Dr.Fermei nr.62(T54/5-P32,lot.1) Schimbare destinatie din sp.tehnice în sp.Ad-tive și sp.locuibile
1064/14.12.2016 FLOREA VLAD-ALEXANDRU Str.Oituz(T54/6,P19,20,21,lot 13) Informare
1065/14.12.2016 TRONARU GELU MARIAN Str.Solstitiului nr.2G Supraetajare imobil P+4E rezultand imobil P+5E
1066/14.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.SC RIVIERA BIKE SRL Str.Lt.Mj.Tanase Banciu nr.12 Alimentare cu energie electrică
1067/15.12.2016 CIMPEANU FLORENTINA ROXANA-rep.SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Dr.Fermei nr.74 (T54/5-P37 și 39,lot.1-lot 5,lot.1-lot.4,lot.2) Operațiuni cadastrale și notariale;alipire teren-2 loturi
1068/15.12.2016 CIMPEANU FLORENTINA ROXANA-rep.SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Dr.Fermei nr.74 (T54/5-P37 și 39,lot.1-lot 5,lot.1-lot.4,lot.2) Operațiuni cadastrale și notariale;alipire teren-14 loturi
1069/15.12.2016 PADURARU ELENA-CRISTIANA Dr.Fermei nr.93F(T55/8,P19,lot6/3/2/12/1 Dezmembrare in 7 loturi
1070/15.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Pantazica Gabriel nr.17 Alimentare cu energie electrică obiectiv alat cf.art.172090657
1071/15.12.2016 IONESCU ALBERT-GEORGE Str.DE 30/2 (T1,30/1/1/24 Intocmire PUZ-introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de hale multifunctionale
1072/15.12.2016 RADUCAN BOGDAN CRISTIAN Str.Dr.Fermei nr.23(T116-P4046-4046/1,cv.55-P1/2) Operațiuni cadastrale și notariale; dezmembrare în 8 loturi
1073/15.12.2016 GRIGORE COSMIN-rep.SC REWE PROYEKTENTWI CKLUNG ROMANIA SRL Str.Dr.Fermei nr.91 Bransament apa și racord canal
1074/15.12.2016 SC ENGIE SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-prin SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRL Str.Solstitiului nr.28 Bransament gaze naturale
1075/19.12.2016 NEAGU IONEL Sos.Oltenitei nr.376L(T27-P531-532/I/3,lot.3) Locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire și utilitati
1076/19.12.2016 AREFTE LAURENTIU MIHAI Str.Rasaritului nr.7 Construcție 3 imobile P+1E+Pod cu functiunea de locuinte, imprej, put, hidrofor și utilitati
1077/19.12.2016 SC GAMA INVEST Sos.Oltenitei nr.27 Intocmire PUZ-ptr schimbare funcțiune în vederea construirii unui ansamblu loc colective Sp+4E+5R
1078/28.12.2016 DRAGANA SAVA-SC SAV COM97SALES Str.Agnes,T54/1-P15/6 Construire 4(patru) locuinte cuplate 2(doua)cate 2(doua) și 1(una) loc indivuduala P+1E)
1079/28.12.2016 APETRI PUSA Sos.Oltenitei nr.167 Desfiintare loc.P-C1 și anexa P-C2
1080/28.12.2016 MIHALACHE LAURENTIU Al.Oituz nr.22 Alipire loturi
1081/28.12.2016 MARC TORRA GONZALES-repSC Catalunga Ind) Sos.Oltenitei FN T22,P501/4,lot.11,12,13 și 14/1 Construire 3 module hala depozitare P cu rampa și sp.birouri P+1E
1082/28.12.2016 HURUBAS TEODOR-SC SOMECS SA Str.Taberei nr.8 Desfiintare constr.C1-birouri
1083/28.12.2016 NEGOITA MARIUS Str.Bateriei nr.87 Constr.locuinte,cuplate P+1E+Pod,imprej și utilitati
1084/28.12.2016 TANCA DANUT CATALIN Str.Eclipsei nr.125C Intrare în legalitate constr.loc P+1E și utilitati
1085/28.12.2016 HONCIU GHEORGHITA Str.Eclipsei nr.104 Schimbare destinație din sp.comercial în sp.locuibil
1086/28.12.2016 ENACHE CLAUDIU DAN Str.Amurgului nr.59 Schimbare destinație din sp.locuibil în sp.alim.piblic,amplasare copertina retractabila
1087/28.12.2016 APOPEI NICOLAE Str.Bateriei nr.73A Schimbare destinație din sp.adm în sp.locuibil
1088/28.12.2016 DRAGAN ADRIAN Str.Echinoptiului FN (t55/3,p48 SI 49) Intocmire PUZ
1089/28.12.2016 MITU MANDITA Str.Astrelor FN (T55/3.P48 și 49) Intocmire PUZ
1090/28.12.2016 HURUBAS TEODOR-rep.S.C.SOMECS SA Str.Taberei nr.8 Desfiintare construcție C1-Birouri
1091/28.12.2016 UNGUREANU MARIA Str.Gheorghe Costa Form,nr.10 Intrare în legalitate constr.loc P+1E și utilitati
1092/28.12.2016 SC AGROPOL SA-prin Nedelcu Ghe Sos.Oltenitei nr.216 Informare
1093/28.12.2016 SC AGROPOL SA-prin Nedelcu Ghe Sos.Oltenitei nr.216 Informare
1094/28.12.2016 SC AGROPOL SA-prin Nedelcu Ghe Sos.Oltenitei nr.216 Informare
1095/28.12.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE-ptr.Antofi Alberto Gabriel Str.Dr.Fermei nr.83 Montare stalp înaltă tensiune
1096/28.12.2016 BOBOC MARIA Str.Biruintei,Fn (T55/7,P40/1,P40) Intocmire PUZ
1097/28.12.2016 POPESCU ANETA Str.Astrelor,FN (T55/3.P55 și 56) Intocmire PUZ
1098/28.12.2016 STANCU GHEORGHE CRISTIAN și STANCU ALINA FLORENTINA Str.Cicorei nr.3 Demolare garaj P și construire garaj P(zidit)
1099/28.12.2016 SC VITAL BLUE AQUA-rep.Paun Adrian Str.Popesti Vest Extindere rețea alimentare cu apa de la AVB și bransament
1100/28.12.2016 SC ENGIA EOMANIA-prin IRIGC IMPEX ptr.Chitu Bogdan Marius Str.Oituz nr.80D Bransament gaze naturale
1101/28.12.2016 SC ENGIE SA-prin MIRAL INSTAL COMPANY-ptr.Dina Caraianu George Str.Oituz nr.54G Bransament gaze naturale
1102/28.12.2016 SC ENGIE SA-prin MIRAL INSTAL COMPANY-ptr.Paduraru Elena Cristina Dr.Fermei nr.93G Bransament gaze naturale
1103/28.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Simionescu Serban Str.Astrelor nr.71 Bransament electric
1104/28.12.2016 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Bordeianu Gheorghe Str.Astrelor nr.65 Bransament electric
1105/28.12.2016 IRIMIA FLORIN Sos.Oltenitei nr.26A Extindere pe orizontala și verticala P+1E+Mpartial rez P+1E+M
1106/28.12.2016 URSULEAC CRISTIAN Str.Plopului nr.2J Schimbare destinatie din imobil loc și birouri în imobil cămin de bătrâni
1107/28.12.2016 MIRON ANA EMILIA-SC ENDEAVOR PROPERTY DEVELOPMENT SRL Spl. Unirii nr.69A Informare
1108/28.12.2016 ACATRINEI VARVARA CONGREGATIO JESUS-POPESTI LEORDENI Sos.Oltenitei nr.11 Informare
1109/28.12.2016 HARALAMBIE MIHAI-SC TONI STILE SRL Sos.Oltenitei nr.34C,lot.1 Supraetajare cu un nivel partial,modificari int/fatade ptr imobil în curs de execuție P+4E rez.P+4E+E5retras
1110/28.12.2016 ACATRINEI VARVARA CONGREGATIO JESUS-POPESTI LEORDENI Str.Maica Tereza T54/1-A3, Informare lot 4 și lot 5
1111/29.12.2016 TRONARU AUREL FANEL Str.Paraul Rece nr.10,lot.2 Construire 1(un) corp format din 1 sp.locuibil și 1 sp.com și 3 corpuri formate din câte doua sp.locuibile cu regim de înălțime P+1E
1112/29.12.2016 S.C.SECON SA Str.Taberei nr.1,lot.1 Demolare partiala hala P și construire hala P+Epartial
1113/29.12.2016 SIMIONESCU RELI-VALENTINA Sos.Oltenitei nr.8 Cosolidare,remodelare supraetajare imobil existent