Pentru a vă informa
pentru a comunica

Primar Iacob Petre

Primar Iacob Petre

Certificări

Proiecte

  • Proiect parc Mirăslău

  • Proiect parc Papa Ioan Paul al II

  • Proiect parc Popești-Români

  • Proiect parc Stadion Leordeni

  • Proiect parc Unirii

Anunțuri și comunicate

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere necesitatea reglementării circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj care efectuează transport de marfă şi materiale, pe raza orașului Popești-Leordeni, în vederea aplicării prevederilor HCL nr. 86/29.11.2011 coroborate cu prevederile HCL nr. 45/25.05.2012 respectiv HCL nr. 75/18.10.2016, se impune elaborarea unui Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza orașului Popești Leordeni.

REGULAMENT
privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Orașului Popești-Leordeni

  • Art. 1 Prezentul regulament stabileşte modalităţile de eliberare a autorizației de transport pentru vehiculele de mare tonaj care circulă pe străzi cu restricţii de tonaj, ce efectuează transport de marfă şi materiale pe raza orașului Popești-Leordeni. Participanţii la trafic sunt obligaţi prin lege să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră precum şi dipoziţiile specifice din acest regulament.