26.02.2019 – 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Taxe și Impozite – Serviciul Recuperare Creanțe

Publicat în data de 23.01.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Taxe și Impozite – Serviciul Recuperare Creanțe , după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 26.02.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 28.02.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;
  • cunoștințe operare calculator (vor fi testate în cadrul probei scrise): nivel avansat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 23.01.2019 – 11.02.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite.

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 7. Constituția României;
 8. Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 10. Microsoft Office – manual de utilizare.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 26.02.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 13.02.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.GAFITANU LUCREȚIAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.ZAMFIR OANAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.02.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, Popești Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 26.02.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Gafitanu LucrețiaInspector, clasa I, grad profesional superior19,33RESPINS
2.Zamfir OanaInspector, clasa I, grad profesional superior58,33ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 28.02.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe

Publicat în data de 28.02.2019

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Zamfir OanaInspector, clasa I, grad profesional superior86,67ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.