1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 21.9.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Registrul Agricol, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 23.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 25.10.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 21.09.2018-10.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

 1. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici;
 2. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*);
 3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018, privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 5. Constituția României – republicată;
 6. OUG NR. 28/2008,privind registrul agricol.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 23.10.2018 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de inspector debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 15.10.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin.(1), lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.ARAPU PANTILICĂ DANA IOANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.CALFA MARINA LORENAInspector,clasa I,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
3.COVALCIUC ANCA IONELAInspector,clasa I,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
3.DIACONESCU GEORGETAInspector,clasa I,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
4.DINCĂ MARIUS ALEXANDRUInspector,clasa I,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 23.10.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 23.10.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Arapu Pantilică Dana IoanaInspector, clasa I, grad profesional debutantABSENT
2.Calfa Marina LorenaInspector, clasa I, grad profesional debutant21,67RESPINS
3.Covalciuc Anca IonelaInspector, clasa I, grad profesional debutantRETRAS
4.Diaconescu GeorgetaInspector, clasa I, grad profesional debutantABSENT
5.Dincă Marius AlexandruInspector, clasa I, grad profesional debutant64,34ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 25.10.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1.

Candidații în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.