Concurs pentru ocuparea postului de medic dentist pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică.

Anunțul nr. 54477/07.10.2022

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și cu respectarea excepției prevăzute de OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, organizează concurs pentru ocuparea postului de medic dentist pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică.

Activitatea se va desfășura în cadrul Cabinetului Stomatologic al Liceului Teoretic ”Radu Popescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Leordeni, nr.52, jud.Ilfov.

Durata normală a timpului de muncă este de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt:
1. analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice,
2. proba scrisă

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului.

Data, ora și locul desfășurării probelor vor fi afișate la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul www.ppl.ro

Condiţii de participare la concurs:
• diplomă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist,
• copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs,
• vechimea minimă în muncă sau în specialitate – un an vechime ca medic dentist/medic dentist stagiar

Dosarele de concurs trebuie să conțină:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la O.M.S 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit.d), f) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pe site-ul instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătății.

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1. e-mail resurseumane@ppl.ro Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22

BIBLIOGRAFIA

 1. Gh. Boboc – Anomaliile dento-maxilare, Editura Medicală, București 1971;
 2. D. Bratu -Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcțională clinică, Editura Helicon, Timișoara, 1997;
 3. D. Bratu- Materiale dentare în cabinetul de stomatologie, Editura Helicon, Timișoara, 1998;
 4. M Gafar, A Iliescu - Odontologie vol II, Edodonție clinică și practică, Editura Medicală, București, 1998;
 5. N. Ganuță, I. Canavea – Anestezia în stomatologie și chirurgie buco-maxilo-facială, Editura Național, București, 1993;
 6. S. Ioniță, Al. Petre – Ocluzia dentară, Editura Didactică și pedagogică, București, 1997
 7. R. Luca – Metode de prevenire a cariei din șanțuri și fosete, Editura Cerma, București, 1997
 8. Viorica Milicescu – Examenul clinic în otodonție și ortopedia dento-facială, Editura Cerma, București, 1996
 9. D. Stanciu, V. Scântei-Dorobăț – Ortodonție, Editura Medicală, București, 1991;
 10. Livia Zarnea – Pedodonție, Editura Didactică și pedagogică, București, 1993;
 11. Gh. Boboc – Aparatul dento-maxilar. Formare și dezvoltare, Editura Medicală, București, 1995

TEMATICA

 1. Arcadele dentare temporare și permanente
 2. Erupția dentară;
 3. Caria simplă a dinților temporari;
 4. Profilaxia cariei dentare;
 5. Pulpita dinților temporari;
 6. Gangrena dinților temporari;
 7. Afecțiunile dinților permanenți în perioadele de creștere;
 8. Gangrena pulpară a dinților permanenți tineri;
 9. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică;
 10. Anomalii dentare de număr și erupție;
 11. Extracția dentară în ortodonție;
 12. Ocluzia deschisă;
 13. Ocluzia adâncă acoperită;
 14. Prognațiile mandibulare;
 15. Instrumente necesare preparării cavităților și obturației coronare;
 16. Tratamentul cariei dentare;
 17. Tehnica preparării cavităților;
 18. Etiopatogenia cariei dentare;
 19. Examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-facială;
 20. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanțe anestezice. Substanțe adjuvante. Metode și tehnici. Alegrea anesteziei. Accidente și complicații;
 21. Consecințele pierderilor precoce ale dinților temporari;
 22. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia funcțională);
 23. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri și fosete;
 24. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar;
 25. Compresiunea de maxilar;
 26. Prognațiile mandibulare;
 27. Cimenturi și materiale nemetalice de restaurare a coroanelor și obturare a canalelor radiculare;
 28. Gingivite și stomatite;

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual unic de medic dentist din cadrul Compartimentului Sănătate Publică

Anunțul nr. 59446/31.10.2022

Având în vedere prevederile art.6, alin.5 din OMS nr. 869/2015 – Anexa 1 privind Metodologia de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Popești Leordeni comunică următoarele rezultate ale dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
156989Medic dentistPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
257263Medic dentistPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
357447Medic dentistPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Data, ora și locul desfășurării probelor vor fi afișate la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din p-ța Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul www.pp.ro.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul afișării, conform art. 6 alin. (6) din OMS nr. 869/2015 – Anexa 1 privind Metodologia de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, care se depune sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1.

Afișat astăzi 31.10.2022 ora 16:30 la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul Primăriei orașului Popești-Leordeni, www.ppl.ro

ERATĂ

Anunțul nr. 60561/03.11.2022

La anunțul publicat de Primăria orașului Popești Leordeni nr. 54477 din 07.10.2022 privind ocuparea postului unic de medic dentist pe perioadă nedeterminată organizat în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică, se fac următoarele rectificări:

I.
ÎN LOC DE:
“1. analiza și evaluarea activității profesionale și științifice
2. proba scrisă”
SE VA CITI:
“1. analiza și evaluarea activității profesionale și științifice
2. proba scrisă
3. proba practică”

II.
ÎN LOC DE:
“TEMATICA”
SE VA CITI:
“TEMATICĂ PENTRU PROBA SCRISĂ”

1. Arcadele dentare temporare și permanente
2. Erupția dentară;
3. Caria simplă a dinților temporari;
4. Profilaxia cariei dentare;
5. Pulpita dinților temporari;
6. Gangrena dinților temporari;
7. Afecțiunile dinților permanenți în perioadele de creștere;
8. Gangrena pulpară a dinților permanenți tineri;
9. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică;
10. Anomalii dentare de număr și erupție;
11.Extracția dentară în ortodonție;
12. Ocluzia deschisă;
13. Ocluzia adâncă acoperită;
14. Prognațiile mandibulare;
15. Instrumente necesare preparării cavităților și obturației coronare;
16. Tratamentul cariei dentare;
17. Tehnica preparării cavităților;
18. Etiopatogenia cariei dentare;
19. Examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-facială;
20. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanțe anestezice. Substanțe adjuvante. Metode și tehnici. Alegrea anesteziei. Accidente și complicații;
21. Consecințele pierderilor precoce ale dinților temporari;
22. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia funcțională);
23. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri și fosete;
24. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar;
25. Compresiunea de maxilar;
26. Prognațiile mandibulare;
27. Cimenturi și materiale nemetalice de restaurare a coroanelor și obturare a canalelor radiculare;
28. Gingivite și stomatite;

“TEMATICĂ PENTRU PROBA PRACTICĂ”

1. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi în perioada de creştere.
2. Analiza şi interpretarea radiografiilor dentare panoramice şi ale ATM.
3. Executarea unei pulpectomii sub anestezie, inclusiv obturaţii de canal.
4. Executarea chiuretajului subgingival.
5. Elaborarea planului de tratament ortodontic pe baza analizei complexe (modele, radiografii, etc.)
6. Extracţia dentară şi a resturilor radiculare.
7. Regularizarea crestei alveolare.
8. Deschiderea supuraţiilor superficiale.
9. Diagnosticul funcţional al ocluziei şi indicaţiile de reabilitare.

Afișat astăzi 03.11.2022 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din șos. Olteniței nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro

ANUNȚ privind stabilirea datei, orei și locului susținerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului de medic dentist pe durata nedeterminată în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică

Anunțul nr. 61433/08.11.2022

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și cu respectarea excepției prevăzute de OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, organizează concurs pentru ocuparea postului de medic dentist pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică.

Activitatea se va desfășura în cadrul Cabinetului Stomatologic al Liceului Teoretic ”Radu Popescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Leordeni, nr.52, jud.Ilfov.

Durata normală a timpului de muncă este de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt:
1. analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice,
2. proba scrisă
3. proba practică

Proba scrisă se va susține în ziua de marți 06.12.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A. Data, ora și locul desfășurării probei practice se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

BIBLIOGRAFIA

1. Gh. Boboc – Anomaliile dento-maxilare, Editura Medicală, București 1971;
2. D. Bratu -Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcțională clinică, Editura Helicon, Timișoara, 1997;
3. D. Bratu- Materiale dentare în cabinetul de stomatologie, Editura Helicon, Timișoara, 1998;
4. M Gafar, A Iliescu - Odontologie vol II, Edodonție clinică și practică, Editura Medicală, București, 1998;
5. N. Ganuță, I. Canavea – Anestezia în stomatologie și chirurgie buco-maxilo-facială, Editura Național, București, 1993;
6. S. Ioniță, Al. Petre – Ocluzia dentară, Editura Didactică și pedagogică, București, 1997
7. R. Luca – Metode de prevenire a cariei din șanțuri și fosete, Editura Cerma, București, 1997
8. Viorica Milicescu – Examenul clinic în otodonție și ortopedia dento-facială, Editura Cerma, București, 1996
9. D. Stanciu, V. Scântei-Dorobăț – Ortodonție, Editura Medicală, București, 1991;
10. Livia Zarnea – Pedodonție, Editura Didactică și pedagogică, București, 1993;
11. Gh. Boboc – Aparatul dento-maxilar. Formare și dezvoltare, Editura Medicală, București, 1995

TEMATICĂ PENTRU PROBA SCRISĂ

1. Arcadele dentare temporare și permanente
2. Erupția dentară;
3. Caria simplă a dinților temporari;
4. Profilaxia cariei dentare;
5. Pulpita dinților temporari;
6. Gangrena dinților temporari;
7. Afecțiunile dinților permanenți în perioadele de creștere;
8. Gangrena pulpară a dinților permanenți tineri;
9. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică;
10. Anomalii dentare de număr și erupție;
11. Extracția dentară în ortodonție;
12. Ocluzia deschisă;
13. Ocluzia adâncă acoperită;
14. Prognațiile mandibulare;
15. Instrumente necesare preparării cavităților și obturației coronare;
16. Tratamentul cariei dentare;
17. Tehnica preparării cavităților;
18. Etiopatogenia cariei dentare;
19. Examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-facială;
20. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanțe anestezice. Substanțe adjuvante. Metode și tehnici. Alegrea anesteziei. Accidente și complicații;
21. Consecințele pierderilor precoce ale dinților temporari;
22. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia funcțională);
23. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri și fosete;
24. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar;
25. Compresiunea de maxilar;
26. Prognațiile mandibulare;
27. Cimenturi și materiale nemetalice de restaurare a coroanelor și obturare a canalelor radiculare;
28. Gingivite și stomatite;

TEMATICĂ PENTRU PROBA PRACTICĂ

1. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi în perioada de creştere.
2. Analiza şi interpretarea radiografiilor dentare panoramice şi ale ATM.
3. Executarea unei pulpectomii sub anestezie, inclusiv obturaţii de canal.
4. Executarea chiuretajului subgingival.
5. Elaborarea planului de tratament ortodontic pe baza analizei complexe (modele, radiografii, etc.)
6. Extracţia dentară şi a resturilor radiculare.
7. Regularizarea crestei alveolare.
8. Deschiderea supuraţiilor superficiale.
9. Diagnosticul funcţional al ocluziei şi indicaţiile de reabilitare.

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1. e-mail resurseumane@ppl.ro Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22.

Afișat astăzi 08.11.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.