Concurs pentru ocuparea, în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică, a posturilor unice de medic specialist

Anunțul nr. 54485/07.10.2022

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și cu respectarea excepției prevăzute de OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, organizează concurs pentru ocuparea, în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică, a următoarelor posturi unice:

 • 1 post medic specialist – medicină de familie în cadrul Liceului Teoretic „Radu Popescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Leordeni, nr.52, jud.Ilfov.
 • 1 post medic specialist – medicină de familie în cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Școlii, nr.6, jud.Ilfov.

Durata normală a timpului de muncă este de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt:
1. analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice,
2. proba scrisă

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului.

Data, ora și locul desfășurării probelor vor fi afișate la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul www.ppl.ro

Condiţii de participare la concurs:
diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină,
examen de medic specialist,
copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs,
vechimea minimă în muncă sau în specialitate - stagiu de rezidenţiat terminat

Dosarele de concurs trebuie să conțină:

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • b) copia de pe diploma de medic sau diplomă de licenţă în medicină şi certificatul de specialist;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la O.M.S 869/2015;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • h) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 
 • Documentele prevăzute la lit.d), f) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

  Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pe site-ul instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătății.
  Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1. e-mail resurseumane@ppl.ro
  Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22

  BIBLIOGRAFIA

  1. Ciofu E., Ciofu C. “Esențialul în pediatrie” - Ediția a II-a, Editura Amalteea, București, 2000;
  2. Ciofu E., Ciofu C. “Tratat de pediatrie” - Editura Medicală, București;
  3. Constantin Bocârnea Boli Infecțioase și Epidemiologice – Editura Info-Team 1999

  TEMATICA

  1. Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino D-rezistente.
  2. Vărsăturile; hematemeza; sângerarea rectală.
  3. Durerile abdominale recurente.
  4. Boala diareica acută simplă.
  5. Sindroame de malabsorbție.
  6. Boala celiacă.
  7. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
  8. Insuficiența pancreatică exocrină. Fibroza chistică.
  9. Parazitoze intestinale.
  10. Ulcerul gastro-duodenal la copii.
  11. IACRS: rinofaringita acută; adenoiditele acute și cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acută;.otomastoidita acută; laringitele acute;traheobronșite acute.
  12. Pneumonii acute la copil.
  13. Astmul bronșic, bronșiolitele acute, weezing recurent.
  14. Tulburări de ritm și de conducere.
  15. HTA la copil.
  16. Șocul în pediatrie.
  17. Reumatismul articular acut.
  18. Infecțiile tractului urinar.
  19. Glomerulonefrita acută postinfecțioasă.
  20. Hepatitele cronice și cirozele hepatice.
  21. Sindroame anemice: anemia hipocromă hiposideremică, sindroamele talasemice.
  22. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii- hemofilii.
  23. Meningitele acute.
  24. Encefalitele acute.
  25. Convulsiile accidentale și epilepsia copilului.
  26. Stările comatoase.
  27. Sindromul de hipertensiune intracraniană și edemul cerebral acut.
  28. Diabetul zaharat.
  29. Obezitatea la copil.
  30. Stopul cardio-respirator și reanimarea cardiorespiratorie.
  31. Intoxicațiile accidentale cu alcool etilic și metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otrăvitoare, plumb și derivați, substanțe corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanțe deprimante ale SNC, antagoniști ai vitaminei K
  32. Rujeola.
  33. Varicela.
  34. Rubeola.
  35. Tusea convulsivă.
  36. Mononucleoza infecțioasă.
  37. Parotidita infecțioasă.
  38. Infecția cu herpes virus, infecția cu virusul citomegalic.
  39. Scarlatina.
  40. Dizenteria.
  41. Salmonelozele- gastroenterita cu salmonela.
  42. Hepatitele acute virale.
  43. Toxinfecțiile alimentare.
  44. Tuberculoza copilului.