1 post referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 19.10.2018

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 20.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 22.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 19.10.2018-07.11.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol.

 1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici*);
 2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*);
 3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018, privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 5. Constituția României – republicată;
 6. OUG nr. 28/2008, privind registrul agricol.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.