20.05.2019 – 1 post referent, clasa III, grad profesional principal – Direcția Taxe și Impozite – Biroul Unic

Publicat în data de 19.04.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Taxe și Impozite – Biroul Unic, după cum urmează:

 • 1 post referent, clasa III, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 20.05.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 22.05.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional principal – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 19.04.2019 – 08.05.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite .

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 2/ 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 7. Constituția României;
 8. Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 20.05.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 10.05.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BUTU FLORENTINAReferent, clasa III, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.CRĂCIUN DRAGOȘ NICOLAEReferent, clasa III, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data 20.05.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 20.05.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Butu FlorentinaReferent, clasa III,grad profesional principal6RESPINS
2.Crăciun Dragoș NicolaeReferent, clasa III,grad profesional principal-ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 25.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.