19.11.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției de Asistență Socială

Publicat în data de 18.10.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției de Asistență Socială după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 19.11.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fară vechime.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 18.10.2019 – 6.11.2019,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
 2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 3. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 4. Constituția României,republicată,cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993.
 6. Lege nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 7. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
 8. Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
 10. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
 11. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap.
 12. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 13. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia.
 14. HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
 15. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 19.11.2019 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială

Publicat în data de 18.10.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.APOSTOLESCU EMILIA MARIANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.MIHĂILESCU CLAUDIAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
3.PĂDURE STELA IULIAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
4.BUZOIANU ANDREEA CRISTINAReferent, clasa III, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
5.IONIȚĂ MARAReferent, clasa III, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.11.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni,șos.Olteniței,nr.31A,Popești Leordeni,jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

Publicat în data de 19.11.2019

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.APOSTOLESCU EMILIA MARIANAInspector , clasa I,grad profesional debutant11,33RESPINS
2.MIHĂILESCU CLAUDIAInspector , clasa I,grad profesional debutant71ADMIS
3.PĂDURE STELA IULIAInspector , clasa I,grad profesional debutant26,33RESPINS
4.BUZOIANU ANDEEA CRISTINAReferent, clasa III,grad profesional debutant58,83ADMIS
5.IONIȚĂ MARAReferent, clasa III,grad profesional debutant-ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 22.11.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

Publicat în data de 22.11.2019

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.MIHĂILESCU CLAUDIAinspector, clasa I, grad profesional debutant78ADMIS
2.BUZOIANU ANDREEA CRISTINAreferent, clasa III, grad profesional debutant71ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.