15.05.2019 – 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Situații de Urgență,Protecție Civilă și Protecția Muncii

Publicat în data de 12.04.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 15.05.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la această dată.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime;
  • candidații trebuie să dețină certificat de competențe profesionale în condițiile stabilite prin metodologia emisă de IGSU în conformitate cu Lg. nr. 481/2004 privind protecția civilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 12.04.2019 – 02.05.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr.307/2006,privind apărarea împotriva incendiilor;
 6. Legea nr.319/2006,privind securitatea și sănătatea în muncă;
 7. Ordinul MAI nr.163/2007,pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 8. HG nr.1425/2006,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 – legea securității și sănătății în muncă;
 9. Legea nr.481/2004, privind protecția civilă.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 15.05.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Compartimentului Situații de Urgență Protecție Civilă și Protecția Muncii

Publicat în data de 6.05.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BOSNIGEANU VASILEInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniRESPINS neresp.prevederilor art.13,alin.(1) și (6)/Lg.481/2004
2.NIȚU FLORIN STELIANInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.05.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni,șos.Olteniței,nr.31A,Popești Leordeni,jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, Judeţul Ilfov.