2 posturi inspector, clasa I; 2 posturi referent, clasa III – Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 17.12.2018

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Taxe și Impozite, după cum urmează:

 • Serviciul Constatare-Impunere:
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional superior
 • Biroul Unic:
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 15.01.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 17.01.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional principal – minim 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 17.12.2018 – 07.01.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite.

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 2/ 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 7. Constituția României;
 8. Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 15.01.2018 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 9.01.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.CAZACU MARIAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.CIMPOCA IONInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.FLOREA SILVIU CONSTANTINInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.MUȘAT MONI FLORENTINAReferent, clasa III, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5.SLAVE MARGARETAReferent, clasa III, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.01.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, P-ța Sf.Maria, nr.1, Popești Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 15.01.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Cazacu MariaInspector, clasa I, grad profesional superior80ADMIS
2.Cimpoca IonInspector, clasa I, grad profesional superior14RESPINS
3.Florea Silviu ConstantinInspector, clasa I, grad profesional superior76ADMIS
4.Mușat Mari FlorentinaReferent, clasa III, grad profesional superior70,34ADMIS
5.Slave MargaretaReferent, clasa III, grad profesional principal12RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 17.01.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior și referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 17.01.2019

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Cazacu MariaInspector, clasa I, grad profesional superior75ADMIS
2.Florea Silviu ConstantinInspector, clasa I, grad profesional superior85ADMIS
3.Mușat Mari FlorentinaReferent, clasa III, grad profesional superior95ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.