14.05.2019 – 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 12.04.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 14.05.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 16.05.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 12.04.2019 – 02.05.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 6. OUG nr.97/2005 republicată 2011 privind evidența,domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța nr.84/2001 privind înființarea,organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
 10.  

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 14.05.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 6.05.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.CHIVU CAMELIAInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.ȘERBAN ALEXANDRINAInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.05.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni, șos.Olteniței, nr. 31A, Popești Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.