13.08.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Compartimentului Educație

Publicat în data de 12.07.2019

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Compartimentului Educație după cum urmează:

 • 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.08.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la această dată.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 12.07.2019 – 31.07.2019,la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.d), lit.f), lit.g), lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Educație.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Constituția României
 5. Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 13.08.2019 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Educație Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 7.08.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BEIU LOREDANA GEORGETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.LICIU ȘTEFAN ANTONIOInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.MANDACHE DAN MARINInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.PAȘCULEA FLORENTINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5.RADOVEANU FLORENTINA DANIELAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
6.RUSCUȚA LARISAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 13.08.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos.Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Educație,Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 13.08.2019

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Beiu Loredana GeorgetaInspector, clasa I, grad profesional debutant8RESPINS
2.Liciu Ștefan AntonioInspector, clasa I, grad profesional debutant2RESPINS
3.Mandache Dan MarinInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
4.Pașculea FlorentinaInspector, clasa I, grad profesional debutant93ADMIS
5.Radoveanu Florentina DanielaInspector, clasa I, grad profesional debutant13RESPINS
6.Ruscuța LarisaInspector, clasa I, grad profesional debutant45RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 20.08.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Educație

Publicat în data de 20.08.2019

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Pașculea FlorentinaInspector, clasa I, grad profesional debutant75ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.