13.02.2020 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Publicat în data de 14.01.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern după cum urmează:

 • 1 post de auditor clasa I grad profesional superior;
 • 1 post de auditor clasa I grad profesional principal.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.02.2020, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • andidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14.01.2020 – 3.02.2020,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Petre Lidia inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, email: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 2. Constituția României.
 3. Legea nr.672/2002, privind auditul public intern.
 4. Legea nr.500/2002, privind finanțele publice.
 5. HGR nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
 6. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
 7. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 8. Legea contabilității nr.82/1991.
 9. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.