12.10.2022 – Examen de promovare în treaptă imediat superioară celei deținute a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 52313/28.09.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează examen de promovare în treaptă imediat superioară celei deținute a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, după cum urmează:

  • Muncitor calificat II – Compartiment Tehnic și Administrativ
  • Muncitor calificat III – Compartiment Tehnic și Administrativ
  • Șofer I – Compartiment Transporturi

Probele stabilite sunt: proba practică şi interviul.

Proba practică se va organiza în data de 12.10.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei practice.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1.

Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr.286/2011.

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de examen, care va include următoarele criterii de evaluare:

  • capacitatea de adaptare;
  • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  • îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  • capacitatea de comunicare;
  • capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

Condiţii de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.43, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr.286/2011.

Rezultatul probei practice a examenului de promovare în treapta imediat superioară a personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni

Având în vedere prevederile art.45 alin.(6) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr.286/2011, modificată și completată, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei practice:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția contractualăPunctajul probei practiceRezultatul probei practice
152287Muncitor calificat III63,00ADMIS
352286Muncitor calificat III63,33ADMIS
452288Șofer II85,00ADMIS
552284Muncitor calificat III62,66ADMIS
652285Muncitor calificat IV60,16ADMIS
752283Muncitor calificat III61,66ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul luni 17.10.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din P-ța Sfânta Maria nr.1.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art.45, alin.(7) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr.286/2011, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat azi 12.10.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1 și pe site-ul primăriei www.ppl.ro

Rezultatul interviului la examenul de promovare în treaptă imediat superioară a personalului contractual organizat în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

Anunțul nr. 56267/17.10.2022

Având în vedere prevederile art.30 alin(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
152287Muncitor calificat III69,66ADMIS
252286Muncitor calificat III71,00ADMIS
352288Șofer II89,00ADMIS
452284Muncitor calificat III71,00ADMIS
552285Muncitor calificat IV71,33ADMIS
652283Muncitor calificat III70,00ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat azi 17.10.2022 ora 13:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1 și pe site-ul primăriei www.ppl.ro

Centralizatorul nominal al rezultatelor examenului de promovare în treaptă imediat superioară a personalului contractual organizat în data de 12.10.2022 în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

Anunțul nr. 56540/18.10.2022

Având în vedere prevederile art.30 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
15228885,0089,00174,00ADMIS
25228663,3371,00134,33ADMIS
35228462,6671,00133,66ADMIS
45228763,00 69,66132,66ADMIS
55228361,6670,00131,66ADMIS
65228560,1671,33131,49ADMIS

Afișat azi 18.10.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1 și pe site-ul primăriei www.ppl.ro