11.07.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 10.06.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă după cum urmează:

 • Birou Cultură,Culte,Tineret și Sport
  1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent
 • Compartiment Educație
  1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 11.07.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 10.06.2019 – 01.07.2019, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Constituția României
 5. Legea nr.143/2007, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 6. OUG nr.118/2006,privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Educație.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Constituția României
 5. Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.