11.03.2020 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 7.02.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 11.03.2020, ora 10:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 7.02.2020 – 26.02.2020,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Petre Lidia inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 2. Constituția României.
 3. Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 4. OUG nr.97/2005 republicată 2011 privind evidența,domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordonanța nr.84/2001 privind înființarea,organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,republicată,cu modificările și completările ulterioare.
 6. Hotărârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,republicată,cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 28.02.2020

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.CREȚU IULIA ELENAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.UȚĂ IONELInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.TATOI ADINA MARGARETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.03.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 11.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 ali. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1UȚĂ IONELInspector clasaI grad profesional debutant30,00RESPINS
2CREȚU IULIA ELENAInspector clasaI grad profesional debutant51,00ADMIS
3TATOI ADINA MARGARETAInspector clasaI grad profesional debutant64,00ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 16.03.2020 ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 16.03.2020

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1CREȚU IULIA ELENAInspector clasa I grad profesional debutant74,00ADMIS
2TATOI ADINA MARGARETAInspector clasa I grad profesional debutant86,00ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcție publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 17.03.2020

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.TATOI ADINA MARGARETA6486150ADMIS
2.CREȚU IULIA ELENA5174125RESPINS
3.UȚĂ IONEL30---