Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv I din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite.

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv I din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 10.09.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 12.09.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Pentru a participa la concursul de promovare funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;
 • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
 • să fi dobândit minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Lg. nr.l 88/1999.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 09.08.2018-28.08.2019, la sediul instituţiei din Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere de director executiv din cadrul Direcţiei Taxe si Impozite

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 2/2001 - regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 7. Constituţia României;
 8. Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din data de 10.09.2018 organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere de director executiv din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 3.9.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăInstituţia publicăRezultatul selecţiei dosarelor
1.Iordache Roxana MariaDirector executivPrimăria oraşului Popeşti-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.09.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, p-ţa Sf.Maria, nr. 1, Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.