3 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 10.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru, după cum urmează:

 • 3 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 09.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 12.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 10.10.2018-29.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. HGR nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 6. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. HGR nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013;
 8. Constituția României.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 09.11.2018 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 2.11.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.GÎNDEA CRISTIANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.PETRESCU BOGDAN ȘTEFANInspector, clasa I ,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.DIACONESCU GEORGETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.VÂLCOCI IOANA LUMINIȚAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5.CALFA MARINA LORENAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
6.ȚÎRLEA ANDREEA MĂDĂLINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
7.RUSU CRISTINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
8.POPA IONELA ANDREEAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
9.PĂUN NELU DANIELInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
10.UDREA CONSTANTINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 09.11.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piața Sf.Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 9.11.2018

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Calfa Marina LorenaInspector, clasa I, grad profesional debutant40,5RESPINS
2.Diaconescu GeorgetaInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
3.Gîndea CristianaInspector, clasa I, grad profesional debutant59ADMIS
4.Păun Nelu DanielInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
5.Petrescu Bogdan ȘtefanInspector, clasa I, grad profesional debutant53ADMIS
6.Popa Ionela Andreea Inspector, clasa I, grad profesional debutant6RESPINS
7.Rusu CristinaInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
8.Tîrlea Andreea MădălinaInspector, clasa I, grad profesional debutant58ADMIS
9.Udrea ConstantinaInspector, clasa I, grad profesional debutant4RESPINS
10.Vâlcoci Ioana LuminițaInspector, clasa I, grad profesional debutant29,5RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 14.11.2018, ora 09.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, P-ța Sf. Maria, Nr.1, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 09.11.2018 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 13.11.2018

Având în vedere prevederile art. 63 și art. 64 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul contestațiilor la proba scrisă:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăRezultatul contestației
1.Calfa Marina LorenaInspector, clasa I, grad profesional debutantRESPINS

Contestațiile au fost respinse în baza prevederilor art. 66, lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații, în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatul contestației, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 14.11.2018

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Gîndea CristianaInspector, clasa I, grad profesional debutant87ADMIS
2.Petrescu Bogdan ȘtefanInspector, clasa I, grad profesional debutant75ADMIS
3.Țîrlea Andreea MădălinaInspector, clasa I, grad profesional debutant87ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.