9.03.2020 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Publicat în data de 5.02.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale după cum urmează:

 • Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant
 • Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice și Fizice
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 9.03.2020, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 5.02.2020 – 24.02.2020,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Petre Lidia inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

 1. Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Constituția României;
 6. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional debutant și inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Publicat în data de 26.02.2020

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art .50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.NĂSTASE CRISTINA MIHAELAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.BRAȘOVEANU RĂZVANInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.UȚĂ IONELInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
4.ROTARU GEORGIANAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
5.BÎRCHI DANIELInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
6.TIU DANIELInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
7.VASILE NATALIA CRISTINAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 09.03.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional debutant și inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Publicat în data de 10.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.NĂSTASE CRISTINA MIHAELAInspector, clasa I, grad profesional debutant39,66RESPINS
2.BRAȘOVEANU RĂZVANInspector, clasa I, grad profesional debutantABSENT-
3.UȚĂ IONELInspector, clasa I, grad profesional debutantABSENT-
4.ROTARU GEORGIANAInspector, clasa I, grad profesional superior17RESPINS
5.BÎRCHI DANIELInspector, clasa I, grad profesional superior96ADMIS
6.TIU DANIELInspector, clasa I, grad profesional superior85ADMIS
7.VASILE NATALIA CRISTINAInspector, clasa I, grad profesional superiorABSENT-

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 12.03.2020, ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Publicat în data de 12.03.2020

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.BÎRCHI DANIELInspector clasa I grad professional superior80ADMIS
2.TIU DANIELInspector clasa I grad professional superiorABSENT-

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.