2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant – Domeniului Public şi Privat

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, după cum urmează:

 • 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 08.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 10.10.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant - fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 07.09.2018-26.09.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. OUG nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri, proprietate publică, actualizat în 2018;
 6. HG nr.76/2011 – privind modificarea HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului;
 7. Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice;
 8. Legea nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 08.10.2018 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

Publicat în data de 28.9.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.EPURE NICOLETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.MOLDOVEANU ADRIANA NORINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.PREDA CRISTIAN NICUŞORInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.SAVU PETRUInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 08.10.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud, Ilfov.

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice

Publicat în data de 8.10.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Epure NicoletaInspector, clasa I, grad profesional debutant96,00ADMIS
2.Moldoveanu Adriana NorinaInspector, clasa I, grad profesional debutant22,67RESPINS
3.Preda Cristian NicușorInspector, clasa I, grad profesional debutant19,17RESPINS
4.Savu PetruInspector, clasa I, grad profesional debutant91,34ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 10.10.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov.