1 post referent, clasa III, grad profesional debutant; 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant; 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant – Direcției Economice

Publicat în data de 19.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr.1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Economice, după cum urmează:

 • Serviciul buget- contabilitate:
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant
 • Serviciul financiar-salarizare:
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 5.12.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 7.12.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 5.11.2018-26.11.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Directiei Economice – Serviciul Buget Contabilitate

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar Salarizare

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Decret nr.209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 05.12.2018 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Economice

Publicat în data de 29.11.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BLĂNARU GABRIELAReferent, clasa III, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.DINU EMILIAReferent, clasa III, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.MIHAI MARIA MIHAELAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.NIȚU GHERGHINAReferent, clasa III, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5.POPA IONELA ANDREEAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
6.VÂLCEA ADELA IULIANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.12.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, p-ța Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Lidia Petre, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice

Publicat în data de 5.12.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Blănaru GabrielaReferent, clasa III, grad profesional debutant51,00 puncteADMIS
2.Dinu EmiliaReferent, clasa III, grad profesional debutant0,00 puncteRESPINS
3.Mihai Maria MihaelaInspector, clasa I, grad profesional debutant10,00 puncteRESPINS
4.Nițu GherghinaReferent, clasa III, grad profesional debutant6,00 puncteRESPINS
5.Popa Ionela AndreeaInspector, clasa I. grad profesional debutant5,00 puncteRESPINS
6.Vâlcea Adela IulianaInspector, clasa I, grad profesional debutant0,00 puncteRESPINS

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1.

Candidații în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lidia Petre, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

Publicat în data de 7.12.2018

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Blănaru GabrielaReferent, clasa III, grad profesional debutant95,67ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lidia Petre, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.