Inspector, clasa I, grad profesional asistent; inspector, clasa I, grad profesional principal – Direcţiei Taxe şi Impozite

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite – Biroul Unic, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 04.09.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 06.09.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerinţele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 03.08.2018-22.08.2018, la sediul instituţiei din Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite – Biroul Unic

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 2/ 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 7. Constituţia României;
 8. Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din data de 04.09.2018 organizat în vederea ocupării funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 24.8.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin.(1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăInstituţia publicăRezultatul selecţiei dosarelor
1.CIMPOCA IONInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria oraşului Popeşti-LeordeniADMIS
2.FLOREA SILVIU CONSTANTINInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria oraşului Popeşti-LeordeniADMIS
3.PAVEL GEORGIANA ANGELICAInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria oraşului Popeşti-LeordeniADMIS
4.SOCOL ŞTEFANIA GABRIELAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria oraşului Popeşti-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.09.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 4.9.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.CIMPOCA IONInspector, clasa I, grad profesional principal28,50RESPINS
2.FLOREA SILVIU CONSTANTINInspector, clasa I, grad profesional principal79,50ADMIS
3.PAVEL GEORGIANA ANGELICAInspector, clasa I, grad profesional asistent51,00ADMIS
4.SOCOL ŞTEFANIA GABRIELAInspector, clasa I, grad profesional principal43,00RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 06.09.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1.

Candidaţii în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 04.09.2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional principal din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 6.9.2018

Având în vedere prevederile art.63 şi art.64 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică rezultatul contestaţiei la proba scrisă:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul contestaţieiRezultatul contestaţiei
1.SOCOL ŞTEFANIA GABRIELAInspector, clasa I, grad profesional principal54,00ADMIS

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatul contestaţiei, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se pot adresa instanţei de contencios administrativ,în condiţiile legii.

Având în vedere prevederile art. 56 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică faptul ca interviul concursului din data de 04.09.2018 se va desfăşura în data de 07.09.2018,ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf.Maria, nr. 1.

Rezultatul interviului de recrutare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de inspector,clasa I,grad profesional asistent şi inspector,clasa I,grad profesional principal din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 7.9.2018

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.FLOREA SILVIU CONSTANTINInspector, clasa I, grad profesional principal90,00ADMIS
2.SOCOL ŞTEFANIA GABRIELAInspector, clasa I, grad profesional principal55,00ADMIS
3.PAVEL GEORGIANA ANGELICAInspector, clasa I, grad profesional asistent90,00ADMIS

Candidaţii în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de inspector principal şi inspector asistent din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite

Publicat în data de 10.9.2018

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.FLOREA SILVIU CONSTANTIN79,5090,00169,50ADMIS
2.SOCOL ŞTEFANIA GABRIELA54,0055,00109,00RESPINS
3.PAVEL GEORGIANA ANGELICA51,0090,00141,00ADMIS