3.03.2020 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Publicat în data de 30.01.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 3.03.2020, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerințele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 30.01.2020 – 18.02.2020,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 4. Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar; 
 5. Legea nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ;

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 03.03.2020 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Publicat în data de 19.02.2020

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit.a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.MĂRGĂRIT BEATRIS ADRIANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.NICHIFOR OANA VERONICAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.PAȘCULEA MONICAInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.UȚĂ IONELInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.03.2020, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos.Olteniței, nr.31A, Popești Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Lidia Petre,șef serviciu în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Publicat în data de 3.03.2020

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.PAȘCULEA MONICAInspector, clasa Ⅰ, grad profesional asistent38RESPINS
2.MĂRGARIT BEATRIS IULIANAInspector, clasa Ⅰ, grad profesional debutant29RESPINS
3.UȚA IONELInspector, clasa Ⅰ, grad profesional asistent10RESPINS
4.NICHIFOR OANA VERONICAInspector, clasa Ⅰ, grad profesional debutant0RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 03.03.2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic,Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Publicat în data de 5.03.2020

Având în vedere prevederile art. 63 și art. 64 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul contestației la proba scrisă:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăRezultatul contestației
1.PAȘCULEA MONICAInspector,clasa I,grad profesional asistentRESPINSA

Contestația a fost respinsă în baza prevederilor art. 66,lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații, în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatul contestației, conform art.68 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.