02.07.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 31.05.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 02.07.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 04.07.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din din șos Olteniței, nr. 31A, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • cunoștințe operare calculator: nivel avansat (cunoștințele de operare calculator vor fi testate în cadrul probei scrise și a interviului);
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 31.05.2019 - 19.06.2019, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector grad profesional superior din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru.

 1. Legea nr.188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar,republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. HGR nr.890/2005,pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 6. Legea nr.165/2013,privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,în natură sau prin echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. HGR nr.401/2013,pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013;
 8. Constituția României
 9. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 
 10. Microsoft Office – manual de utilizare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 02.07.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 24.06.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BICĂ MIHAIInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.MICLESCU ADRIANInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.07.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 2.07.2019

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Bică MihaiInspector, clasa I, grad profesional superior0RESPINS
2.Miclescu AdrianInspector, clasa I, grad profesional superior81ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 04.07.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.