Registrul pentru evidența hotărârilor

Nr. Crt. DataInițiatorConținutul de scurt Observații
109.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019
229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020
429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”
529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Centru de Evidență Informatizată a Persoanelor, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, din oraș Popești-Leordeni”
629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C1 Danubiana”
729.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C2 Danubiana”
829.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe Centură”
929.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”
1029.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021
1129.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Locuințe Colective P+2E, Amenajări Accese, Parcări, Împrejmuire și utilități”
1229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”
1329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni
1429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 3341 număr C.F. vechi 3427 intabulat în cartea funciară a localitații Popești-Leordeni cu numărul 105561
1529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 117126 și 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni
1629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
1706.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020
1806.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Târgul Mărțișorului”
1906.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre pentru completarea HCL nr. 2/18.01.2019 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 141/13.12.2018
2027.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea Protocolului privind activitatea educativă extrașcolară „Șahul în școli”
2127.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
2227.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Poliția Locală și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale al Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
2327.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 102/17.10.2019, actualizarea Caietului de Sarcini în sensul corelării acestuia cu Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public, aprobarea modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni
2427.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea programului și bugetului activității „Cercuri de lectură”
2527.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2020
2627.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă Hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 11.000 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
2727.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Popești-Leordeni și Contractului de voluntariat
2827.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și Investiții Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Sală de Sport Multifuncțională Școala Generală nr. 3 din oraș Popești-Leordeni”
2927.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind acordarea denumirii de stradă drumului de exploatare De 907/2 în strada Hotarului din orașul Popești-Leordeni
3027.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și ASOCIAȚIA „ȘI EU AM DREPTUL SĂ FIU PĂRINTE”
3127.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni
3227.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
3327.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC DURAZIV SRL, pentru echipamente sportive inscripționate în valoare de 5.245 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
3409.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea aderării Orașului Popești-Leordeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
3509.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea „Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes general local” și a „Ghidului Solicitantului”
3609.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic,Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea renunțării de către Mareș Daniel și Mareș Petruța la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 582 mp., având număr cadastral 119539 și intabulat în Cartea Funciară nr. 119539 a orașului Popești-Leordeni, în favoarea UAT Popești-Leordeni
3712.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de UrgențăHotărâre privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-LeordeniModificată prin HCL nr.38/17.03.2020
3817.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 37/12.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni
3903.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
4003.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
4103.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
4203.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Sectorului 4 al Municipiului București
4314.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotătâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2019 al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
4414.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”
4514.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare și extindere Cămin Cultural pentru Centru Multifuncțional”
4614.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea casării imobilului „Corp clădire Grădinița nr. 4; Amenajării teren - alei dale; Amenajare teren-alei + platforme beton” din șos. Olteniței nr. 27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni
4714.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, str. Leordeni nr. 52, Liceul Teoretic „Radu Popescu”
4814.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim acordat, cu modificările și completările ulterioare
4914.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și pentru intervenție în regim în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
5014.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Culturǎ, Culte, Tineret şi SportHotătâre privind aprobarea programului, bugetului şi regulamentului aferente activitǎții sportive ,,Ștafeta școlilor”
5114.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2019 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
5214.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.15/29.01.2020
5314.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea casării ”Clădire Cămin Cultural, modernizare construcție Cămin Cultural și gard Cămin Cultural” situat în șos. Olteniței nr.64, aparținând domeniului privat al orașului Popești-Leordeni
5414.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Secretarul GeneralHotătâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019
5514.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre pentru aprobarea completării art.5 și art. 6 al HCL nr.41/03.04.2020 privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
5614.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotătâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni pentru semetru II al anului școlar 2019-2020
5712.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotătâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Popești-Leordeni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
5812.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Modernizare strada Mirăslău din orașul Popești-Leordeni”
5912.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei
6012.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare
6112.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Popești Vest – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”
6212.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotătâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”
6312.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotătâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA TUNA
6412.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate