Registrul pentru evidența hotărârilor

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul pe scurt
109.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019
229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020
429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”
529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Centru de Evidență Informatizată a Persoanelor, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, din oraș Popești-Leordeni”
629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C1 Danubiana”
729.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C2 Danubiana”
829.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe Centură”
929.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”
1029.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021
1129.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Locuințe Colective P+2E, Amenajări Accese, Parcări, Împrejmuire și utilități”
1229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”
1329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni
1429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 3341 număr C.F. vechi 3427 intabulat în cartea funciară a localitații Popești-Leordeni cu numărul 105561
1529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 117126 și 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni
1629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov