Acte necesare pentru eliberarea acordului de funcționare

  1. Cerere tip pentru eliberarea acordului de funcţionare[ model cerere ];
  2. CUI - cod unic de înregistrare(certificat de înregistrare);
  3. Statutul, actul constitutiv al firmei;
  4. Act deţinere spaţiu - pentru sediul social şi pentru punctul de lucru Popești-Leordeni( dacă există);
  5. Certificat constator pentru punctul de lucru din Popești-Leordeni;
  6. Copii ale contractelor: salubritate, apă, canal, vidanjare, etc.;
  7. Copie B.I./ C.I. al administratorului firmei (reprezentantului legal);
  8. Documente specifice in activităţi speciale, acolo unde este cazul.

La reînnoirea dosarului se vor depune documentele din care reies eventualele modificări survenite în timpul acordului anterior: (schimbarea obiectului de activitate, schimbarea acţionarilor, asociaţilor, schimbarea punctului de lucru, a datelor de identificare ale reprezentantului legal, expirarea diverselor contracte: închiriere, prestări servicii).