25.06.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 24.05.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă după cum urmează:

 • Birou Cultură, Culte, Tineret și Sport
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant
 • Compartiment Educație
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 25.06.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din din șos Olteniței, nr. 31A, jud. Ilfov.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 24.05.2019 – 12.06.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Cultură,Culte,Tineret și Sport.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Constituția României
 5. Legea nr.143/2007, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 6. OUG nr.118/2006,privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Educație.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Constituția României
 5. Legea nr.1/2011, privind Educația Națională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 25.06.2019 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Educație Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 18.06.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BEIU LOREDANA GEORGETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.BUZESCU ȘTEFAN IULIANInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.CREANGĂ TÂNCĂ ELENA DIANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.DINCĂ RENATA ALEXANDRAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5.IVU DAN IONICAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.06.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Educație,Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 25.06.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Beiu Loredana GeorgetaInspector, clasa I, grad profesional debutant20RESPINS
2.Buzescu Ștefan IulianInspector, clasa I, grad profesional debutant14,5RESPINS
3.Creangă Tâncă Elena DianaInspector, clasa I, grad profesional debutant43RESPINS
4.Dincă Renata AlexandraInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
5.Ivu Dan IonicaInspector, clasa I, grad profesional debutant51ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 27.06.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport

Publicat în data de 27.06.2019

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Ivu Dan IonicaInspector, clasa I, grad profesional debutant88ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.